Traficul de ființe umane: consecințe individuale și sociale


helpA fost prima activitate din lista de activități la acest generic. Deși bibliotecarii sunt persoanele care dețin cunoașterea instrumentelelor de lucru pentru a facilita accesul la informație pentru publicul larg, ei au nevoie de ghidare în anumite domenii, cum ar fi fenomenul Traficului de ființe umane, evoluția, prevenirea și combaterea lui în cazul statului nostru. În situația în care marcăm Ziua Independenței Republicii Modova, nu putem să nu afirmăm că la 26 de ani de independență ne confruntăm cu acest flagel, face parte din viața statului și a cetățenilor săi, are concesințe grave atât în plan social cât și în plan personal. Cu această ocazie a fost invitat Dnul Ion Negrei, doctor în științe istorice și om politic, a făcut IMG_20170824_145817[1]parte din aparatul Guvernului, este preocupat de studiul problemelor sociale. Trafic de ființe umane are loc atunci, când un om îl exploateză pe altul. Societatea noastră este afectată de extinderea acestui dezichilibru social și poate deveni o sursă importantă pentru traficanții de la noi, dar și din alte țări.  În timpul discuțiilor s-a constatat că problema este cu atât mai gravă, cu cât în mrejele ei cad sub incidență și personaje afiliate guvernării sau a organelor de urmărire, aceștea fiind la curent, că legislația statului nu are încă pârghii solide de activitate. Evidența și controlul acestui fenomen este adeseori zădărnicit și de lungă durată, deoarece victimile nu doresc să colaboreze pentru a preveni sau a combate actele de încălcare a drepturilor omului.

 Am constatat următoarele: traficul de ființe umane afectrează grav toate păturile sociale, atât bărbați, femei, cât și copii. O manifestare evidentă a traficului sunt cerșetorii străzilor, care fac parte abundent din peisajul comunităților urbane. Serviciile hoteliere  care prestează anumite servicii pot prezenta un important colector pentru traficanți.

Impactul traficului este însușirea veniturilor câștigate și exploatarea pe toate căile posibile a victimei până la pierderea identității. O primă sursă pentru traficanți rămân totuși a fi persoanele vulnerabile. Cu ele ar trebui să ducem lucrul de informare, conștientizare și colaborare despre riscurle la care urmează a fi supuși în cazul unei posibile traficări.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s