Colecţia cărţii de artă. Achiziţii noi, 2017


Stimaţi utilizatori! Colecţia fondului de artă a bibliotecii a fost suplinită recent cu noi achiziţii de documente. În special acestea sunt  cărţi şi albume de artă din domeniul arhitecturii, a artelor plastice, a artei decorative, a picturii, a graficii, fotografiei, muzicii, al filmului şi al teatrului. Unele din aceste titluri reprezintă materiale de studiu în domeniul respectiv. Mai toate din ele sunt editate în două sau chiar trei limbi.

1. Les memoire de mursArhitectură.  La mémoire des murs : l’esprit français dans l’architecture romain. –  București : Institutul Cultural Român. – 2006. – 195 p. : foto. Lucrarea este un album cu texte de Ioana Popescu, photografii sau imagini de Daniel Constantinescu, traducerea în limba franceză de Cristina Papahagi. Subiectul cărţii este despre arhitectura română, influenţată de arhitectura franceză. Sunt prezentate imagini ale mai multor obiective culturale, în special turistice,  edificii impunătoare, monumente de artă și arhitectură din România, care au imprimate în ornamente elemente preluate din arhitectura franceză.

2. Banus Tudor - parc(o)ursArte plastice. Banuș, Tudor. Parc(o)urs. Texte şi traduceri (română, franceză). ­– Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2010. ­­­­­– 239 p. : il.

O carte trebuie bine alcătuită. Ca şi autor, mi-aș dori să evit „preabine spusele” ce-ar alunga monologul și meditația, momentele de solitudine și misterul… Cartea prezintă: din cine și din ce se compune lumea autorului. Imaginile ignoră trecerea timpului. Descui teme contemporane cu chei de demult, unele ruginite, care au făcut cândva epocă. În spatele ușii deschise, la temelia subconștientului, palpată memoria folclorului românesc, cu acea bogăție de arhetipuri care-mi conferă o distanță profitabilă față de răvășita lume în care creezi astăzi. Tudor Banuș desenează/pictează ceea ce vede cu ochiul său interior – adică viziuni. Obiectele și ființele, puternic anamorfozate și scăldate în nebuloasa de culoare a artei lumii, se află într-o perpetuă metamorfoză, care șterge demarcațiile dintre organic și anorganic, ori pe acelea dintre regnuri.

3. Grebu DavisArte plastice. Grebu, Devis. Album. – Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2009. – 192 p. : il. O lucrare realizată după conceptul grafic (Design & DTR) de Dan Glăvan, versiuni în limba engleză de Samuel Onn şi în limba franceză de Devis & Alice Grebu, Yvette Metral. Devis Grebu desenează și redesenează lumea nu pentru a-i scoate la iveală frumusețea, ci pentru a o putea gândi mai bine, atât în ceea ce ea spune, cât și în ceea ce ea ascunde, să o gândească mai bine în ceea ce el, artistul, simte că ea ar trebui să spună. Devis Grebu este un pasionat al înțelesului. Linia sa este febrilă, pentru că inteligența este ardentă. Linia și lumea se amestecă în desenele lui Grebu, precum abstractul și figuralul în scrierile pictografice. Devis Grebu este un artist care rescrie orice formulare grafică a lumii într-o minuțioasă și hieroglifică scriere proprie. Tot bagajul spiritual l-a căpătat din de la părinți, din copilărie pînă la adolescență,.Perioadele trăite ulterior de Devis Grebu pe alte meleaguri (Orientul Mijlociu, Europa Occidentală și Statele Unite) au reușit să-i adauge o textură mai rafinată de înțelegere a lumiii şi a lucrurilor.

4. Mircia DumitrescuArte plastice. Dumitrescu, Mircia. Sculptură. Gravură. Desen. – București : Editura Institutului Cultural Român, 2015 . –  295 p. : il. Albumul este realizat după concepția lui M. Dumitrescu & Orban Anna-Maria, textele sunt scrise de Ion Frunzetti, are versiunile în limba engleză (Laura Sârbu), germană (Gerhardt Csejka), franceză (Luiza Palanciuc & Mihai Șora). Un gând despre carte… arta este viabilă, numai dacă nu se încearcă fabricarea ei în eprubetă. Educarea publicului și a creatorilor în spiritul admirației și respectului față de tradiție este profund necesară și utilă atunci când este utilizată în mod filosofic – ca proces organic de evoluție, de la începuturi și până în prezent. Valorificarea tradiției este caracteristică mai ales pentru prezent. Raportul între realism și inovație comport o meditație mult mai profundă.

 5. PortretistulArtă decorativă. Silvian. Portretistul : Album. – București : Institutul Cultural Român, 2011.– 190 p. . il. Lucrarea este însoţită de întroducere, cronologie și o selecţie a lucrărilor făcută de Adrian-Silvian Ionescu,  versiunea engleză este realizată de Samuel W. Onn .

Un fiu scrie despre tată-l său. Prin amintirile sale el, Adrian-Silvian Ionescu îi reprodue imaginar portretul, cel al artistului plastic Silvian Ionescu, în devenirea căruia au contribuit protectori asemeni  intelectuaului Ionel Fernic, care, sesizându-i talentul nativ l-a încurajat să persevereze în portretul umoristic, romancierului Liviu Rebreanu, criticului Nicolae iorga, scriitorului Tudor Arghezi ș.a. Cartea este însoțită de un indice cronologic al activității artistului cât și de desene/portrete/caricaturi executate în creion, tuşi, laviu, acuarelă ș.a.

6. Covoare BasarabeneArtă decorativă. Covoare basarabene. – București : Institutul Cultural Român, 2013 . – 252 p. : il. O monografie/album de exepție, ediție bilingvă română – engleză, realizată de Varvara Buzilă, doctor în filologie, etnograf şi muzeograf din Republica Moldova. Lucrarea este apreciată ca un studiu documentat, care prezintă o parte importantă din zestrea culturală a Republicii Moldova – covoarele basarabene, selectate din  patrimoniul  Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Prefaţa albumului este semnată de Petre Guran, concepţia grafică îi aparține lui Romeo Şveţ, traducerea în limba engleză este realizată de Jean Harris și Monica Voiculescu. Din cuprinsul lucrării aflăm despre descoperirea și istoria constituirii colecției de covoare bsarabene în secolul al XIX-lea, despre simbioza caracteristicilor tehnice și practice, artistice și simbolice ale covoarelor. Imaginile sunt însoțite de legende. Cartea cuprinde indicii Notelor și referințelor bibliografice și Adnotările covoarelor. Covoarele sunt prezentate în ordinea intrării lor în patrimonial MNEIN.

7. Aranjamente FloraleArtă decorativă. Panczel, Peter. Aranjamente florale. – Oradea : Editura Casa, 2015. – 92 p. : il. Ediţia originală: Cser Kiado, Budapesta, Ungaria. Traducerea în limba română este realizată de Bokos, Emese. Cartea vorbeşte despre meseria de florar. Un aranjament floral frumos, realizat din florile caracteristice fiecărui anotimp, pe lîngă faptul că ne apropăie de natură, ne face să medităm la ciclicitatea acesteia, la renaşterea continuă. Materialele folosite în această carte sunt la îndemâna oricui, din ele se pot face minuni. Cartea se doreşte un ajutor pentru realizarea unor ornamente florale moderne, dar şi obişnuite, a compoziţiilor florale prin intermediul tehnicilor moderne de artă florală. Fiecare aranjament din carte este însoţit de descriere pentru a putea realiza un ornament floral.

8. BulacuGrafică. Aurel Bulacu. Album. – București : Institutul Cultural Român, 2012. – 286 p. 1. Un proiect coordonat de Aurelia Mocanu, cu texte critice de Doina Păuleanu şi Adrian Guţă, varianta tradusă în limba engleză de Samuel Onn. Cartea cuprinde un preambul autoboigrafic făcut de însuși Aurel Burlacu – pictor, grafician și profesor la catedra de grafică la Institutul de Arte Plastice și la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București. Mulți dintre foștii săi elevi sunt acum artiști consacrați. Cu ocazia numeroaseler schimburi de experiență,  expoziții și simpozioane internaționale a călătorit în multe țări ale lumii, având bucuria de a admira „pe viu” opera unor artiști ca Toulouse Lautrec, Klee, Da Vinci, Michelangelo, Velasquez, Klimt, Bonnard, de Kooning, Francis Bacon, arta etruscă, arte povera, pop-art, Kapoor, Botero ș.a.

 9. 200 best adFotografie.  200 Best Ad Photographers worldwide 10/11 : Lürzer’s archive special. –Salzburg : Lürzer GmbH, 2010. – 420 p. : il. Lucrarea în limba engleză este mai degrabă un album cu reproduceri de imagini foto din arhiva specială din Lurzer’s, un oraș din Elveția Centrală. Este prezentat un vast material, capturi fotografice impecabile, de o calitate înaltă, specificate după genuri și categorii – natură, societate, gastronomie, sport, cultură, animale, construcții, transport, ecologie ș.a.

10. Despre pian pentru cei mici

Muzică. Dănilă Elena Laura. Despre pian pentru cei mici. –   București : fest. – 2010. – 71 p. : il.  Conceptul  grafic și imaginile/ilustraţiile aparţin lui Ionuț Robert Olaru. Fiind o carte recomandată pentru prichindei, ea prezintă într-un mod distractiv noțiunile de bază despre pian. Apropierea de la o vârstă fragedă de pian înseamnă progresul ulterior mai rapid deoarece pianul are capacitatea de a dezvolta simţul creativ, inovator, capacitatea de atenţie şi disciplină. De fapt cartea este începutul studiului pianului.  Ea cuprinde imagini pline de culoare, secvenţe din povești, exerciţii simple de învăţare al alfabetului muzical.

11. Serban SilviuFilm. Şerban, Silviu. Limbajul cinematografic în era filmului mut. – Bucureşti : Paideia, 2016. – 200 p.

O carte despre istoria cinematografiei, o întroducere în studiul limbajului cinematografic luând ca punct de reper filmele „Erei mute”, perioadă în care realizatorii de film caută să-și dezvolte și perfecționeze mijloacele de exprimare prin intermediul „imaginilor în mișcare”. Treptat cineaştii descoperă diversitatea încadraturilor, posibilitatea schimbării unghiului de filmare sau a mişcării camerei de luat vederi, iar ulterior învaţă să nareze cu ajutorul montajului. După primul război mondial în cinematografie iau naştere stilurile „hollywoodian comercial” şi „non-comercial”, care generează în Europa cea mai importantă revoluție a limbajului filmic din istoria evoluţiei sale – apariţia celor mai mari curente – Impresinismul francez (1920-927), Expresionismul german (1920-1927) şi Şcoala de montaj sovietică (1925-1933). Anii ’20 marchează, tot odată, debutul cinemaului independent experimental cu producții orientale către filmul abstract, suprarealism și dadaism. În paralel, la Hollywood se consumă „Era târzie a filmului mut”. Marii regizori, printre care și C. Chaplin renunță la filmul mut în favoarea celui sonor.

 12. Calatoriile mele - teatruTeatru. Şerban, Andrei. Călătoriile mele. Vol. 1 : Teatru. – București : Institutul Cultural Român, 2008. – 215 p.: foto.

Editată în versiune română și engleză, cartea prezintă o retrospectivă fotografică a spectacolelor de teatru şi operă  în ordine cronologică a autorului, deși selecția dată este departe de a fi completă. Toate călătoriile fotografice sunt însoțite de legende scrise, care, luate în ansamblu prezintă cititorului biografia de creaţie a protagonistului – Andrei Șerban, actor și fotograf român. Pe parcursul călătoriilor, fiind adesea întrebat unde se simte mai bine, răspunsul a urmat: sunt acasă acolo unde pot să fac teatru.  A jucat roluri în piese ca „Don Juan în Soho” de Marber, „Unchiul Vanea”, „Pescărușul” de Cehov, „Spovedaniile lui Tanacu” de N. Bran, „Purificare” de Kane, „Lisistrata” de Aristofan, „Avarul” de Moliere, „Neguțătorul din Veneția”, Cymbeline , „„Îmblânzirea scorpiei”, „A douasprezecea noapte” de Shakespeare, „Femeia șarpe” de Gozzi.

13. Calatoriile mele - opera Teatru. Şerban, Andrei. Călătoriile mele. Vol. 2 : Opera. – București : Institutul Cultural Român, 2008. – 159 p.: foto. Cartea cuprinde versiunile în limbile română și engleză a confesiunilor autorului despre experiența sa în Operă. Un cântăreț, spre deosebire de un actor, are de respectat o structură ritmică extrem de complexă. La operă, cântăreţii cunosc partitura pe dinafară. Dacă în operă ritmul, tempoul vin din muzică, în teatru ele sunt mult mai dificil de perceput . În operă ritmul depinde întâi de compozitor, apoi de dirijor.  Avantajul în teatru: se poate de lărgit, încetinit sau suspendat sau de accelerat ritmul, în timp ce în operă regizorului îi sunt interzise astfel de libertăţi. În operă persistă tradiția, mai mult ca în teatru. În operă, procedeul sănătos este să continui să dezvolți ideea chiar şi atunci cînd publicul nu e prezent în sală. Totul trebuie să fie gata pe platou deja în repetiţiile cu orchestra. A pus în scenă operele „Evgheni Oneghin” de Ceaikovski, „Puritani”, „Norma” de Bellini, „Travatore” de Verdi, „Umbrelele din Cherbourg” de Legrand, „Flautul fermecat” de Mozart, „Dragostea celor trei portocale” de Prokofiev ș.a.

  14. Andrei Serban - ChekhovTeatru. Şerban, Andrei. Chekhov. Shakespeare. Bergman. – Institutul Cultural Român, 2012. – 264 p.: foto.  Traducerea cărţii în limba engleză este realizată de Samuel Onn, autorul imaginilor Mihaela Marin. Este o carte-antologie despre opera marilor  dramaturgi precum Cehov, Shakespeare şi Bergman montate în scenă în regia maestrului Andrei Şerban. Autorul face o paralelă între actul teatrului și fotografie. În teatru evenimentul e spectacol. În timp, fotografia câştigă competiţia cu teatrul. Cum spectacolul e clădit pe o fundaţie de nisip, odată ce castelul s-a năruit şi decorul e distrus după ultima reprezentaţie, ce mai poate rămâne? Poate o amintire poetică, efemeră. Ce transpare din spectacolul viu, care nu poate trăi decât în momentul prezent, odată ce acesta s-a evaporat?! Fotografia, însă, continua să existe. Momentul de adevăr rămâne în fotografie.

A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s