Raftul virtual al bibliotecii: colecția cărții de artă


carti-bibliotecaSuntem pe ultima sută de metri și isprăvim munca de completare a acestui raft. Cărțile din colecția domeniilor 7 – 77 (istoria artelor, artele plastice, pictura, grafica, fotografia) vor fi reamenajate conform cerințelor de aranjare compartimentală și desigur, conform criteriilor după mărime, grosime şi formatul cărţii, în special a albumelor de artă, așa încât utilizatorii să poată avea acces la ele. Acest fapt a condiționat și trecerea filialei în luna iulie curent la serviciul împrumutului electronic al documentelor la domiciliu. Este un ritm nou și un efort al întregii echipe la momentul actual pentru a duce la bun sfârșit localizarea și evidența colecției de artă a  bibliotecii în sistemul informatic integrat al BM „B.P. Hasdeu”. Unele din documentele colecției încă nu se regăsesc în catalogul electronic, ele însă urmează a fi întroduse. Deasemenea, membrii echipei lucrează și la domeniile 78 (muzică) și 792 (teatru), o bună parte din aceste documente, inclusiv documentele multimedia și-au reluat locul pe raftul cuvenit. Ținem cu toată responsabilitatea să facilităm accesul utilizatorilor la documentele specifice domeniului de studiu al artelor. Prioritatea anului 2017 rămâne a fi in continuare compfortificarea Catalogului OPAC și accesul liber la colecții prin intermediul lui. Se începe un nou an de învățământ și toate bibliotecile, de comun acord, prin sistema integrată va trebui să pună la dispoziția rezidenților noștri cele mai actuale informații din toate domeniile – social, economic, științific sau cultural. Deținem un fond de documente inedit, care în mare parte răspunde solicitărilor utilizatorilor ce ne adrsează tipuri speciale de referințe legate de muzică, teatru, dans, film, educație prin artă, istorie teatrală, decorațiuni, artă vocală ș.a.

A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s