Sofia Rotaru – Cântăreaţa secolului XX


Sofia_Rotaru_1Sofia Rotaru este o cîntăreață pop și compozitoare pop-rock de origine etnică română din Ucraina, producătoare, laureată a mai multor premii, actriță, scriitoare, manager, setter de tendințe de modă și femeie de afaceri. Este numită “Regina Pop”. WikipediaSofia Rotaru mai este şi conaţionala noastră prin faptul că s-a născut în Basarabia, la doar 30 km. de Republica Moldova, vorbeşte şi cântă în Limba Română, a făcut studiile la Chişinău, la Institutul de Arte, a fost prima interpretă a piesei Oraşul meu, imnul Chişinăului, şi este Artistă a Poporului din Republica Moldova. Recent, la 07 august, interpreta a împlinit 70 de ani. Cu această ocazie a fost reactualizată toată informaţia din fondurile bibliotecii despre superba cântăreaţă, inclusiv enciclopedii, muzică tipărită, discuri de vinil. Ele pot fi consultate la expoziţia cu genericul Interpreta de muzică pop Sofia Rotaru la 70 de ani, dar şi în actuala revistă bibliografică.

 Sofia Rotaru // Interpreţi din Moldova: Lexicon enciclopedic (1460-1960)/ Serafim Buzilă. – Chişinău: ARC, 1996. – p. 367-368.

 Lexiconul enciclopedic Interpreţi din Moldova reprezintă o premieră absolută în materie de lexicografie muzicală. Autorul acestui volum, Serafim Buzilă, muzicolog, compositor, ziarist, a alcătuit acest lexicon care ar şterge praful uitării de pe numele interpreţilor noştri de valoare din toate timpurile (Aurelian Dănilă). Lexiconul poartă caracter bibliografic, nu include aprecieri critice ci doar informaţii detaliate despre personalitatea respectivă. Din el vom cunoaşte unele date biografice ale Sofiei Rotaru, reperele profesionale, turnee, discografia, filmografia şi bibliografia cu informaţii referitor viaţa ei artistică.

Sofia Rotaru //   Literatura şi arta Moldovei. Enciclopedie.  Vol. 2 // Red.-şef A.Timuş – Chişinău: Red. princip. a Enc. Sov. Mold., 1986. – p. 210. – cu caract. chir.

Printre cele 2000 de articole în care sunt reprezentate evenimente, fapte, personalităţi, etc. din domeniul literaturii, folclorului, artelor plastice, muzică şi alte genuri de artă, noi ne putem familiariza cu o scurtă informaţie despre Sofia Rotaru, cântăreaţa sovietică de estradă, artistă a poporului din RSSU şi RSSM: date biografice, formarea profesională, cariera interpretei, inclusiv cinematografică,  colaborare cu compozitori şi poeţi. Impresionează poza din filmul Unde eşti, dragostea mea? alături de Grigore Grigoriu.

Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – с. 472.

O scurtă referinţă despre Sofia Rotaru menţionează  datele principale din biografia şi cariera interpretei.

Muzică tipărită:

Спiвае Софia Ротару: Сб. Песен советских композиторов [Ноты]; сост. A.Aнуфриенко – Kиiв: Mуз. Украina, 1986. – 56 с. –[ în l. ucraineană].

Содерж.: Счастье/ муз. И.Ильина; сл. Ю.Рыбчинского; Tи, Земле моя/ муз. А.Осадчего; сл. Ю.Рыбчинского; Ты лети, шар земной / муз. И.Ильина; сл. Ю.Рыбчинского;Тече вода / муз. И.Поклада; сл. Ю.Рыбчинского; А музыка звучит / муз. А.Мажукова; сл. Н.Зиновьева; Вспоминай меня всегда/ муз. А.Осадчего; сл. Кашежевойю

Culegere de cântece patriotice şi lirice în limbile rusă şi ucraineană,  interpretate de Sofia Rotaru,  populare în anii 80, dar îndrăgite şi în ziua de azi de către fanii artistei.

Поет София Ротару: Песни для голоса в сопр. фортептано (баяна, гитары); сост. В. Судовых. – Москва: Музыка, 1979. – 63 с.

Содерж.: Родина моя / муз. Д.Тухманова; сл. Р. Рождественского; Отчий дом / муз. Е.Мартынова, сл. А.Дементьева; Баллада о матери / муз. Е.Мартынова; сл. А.Дементьева; Яблони в цвету/ муз. Е.Мартынова; сл.И.Резника; Начни сначала/ муз. Е.Мартынова; сл. А.Вознесенского; Чайки над водой/ муз. Е.Мартынова; сл. А.Дементьева; Песня о моем городе: из телефильма Кишинев, Кишинев /муз. Е.Дога; сл. Г.Водэ; рус. Текст В.Лазарева; Обычная история/ муз. Ю.Саульского; сл. Е.Евтушенко; Признание: из к/ф Солнце, снова солнце / муз. Ю.Саульского; сл. Е.Евтушенко; Твои следы / муз. А. Бабаджаняна; сл. Е.Евтушенко; Верни мне музыку/ А. Бабаджаняна; сл. А.Вознесенского.

Culegerea editată în anul 1979 este alcătită de către cunoscutul muzicolog rus şi conţine 11 cântece interpretate de Sofia Rotaru care au devenit şlaghere în anii 70-80 al secolului trecut. Cei mai celebri compozitori cum ar fiЮ  D.Tuhmanov, E.Martânov, A. Babadjanean, Iu. Sauliskii, precum şi cunoscuţii poeţi al timpului R.Rojdestvenskii, A.Dementiev, I.Reznik au creat aceste compoziţii fiind preluate şi interpretate de publicul larg. Actuala culegere conţine muzică tipărită, adaptată pentru chitară, baian şi pian.

София Ротару // Поют лауреаты Ленинского Комсомола. Вып. I.: для голоса в сопровожд. фортепиано (баяна, гитары). – Москва: Музыка, 1987. – с. 16-25.

Из содерж:: София Ротару: очерк; Счастья тебе, земля / муз. Ю.Саульского; сл. Л.Завальнюка; Отчий дом / муз. Е.Мартынова; сл. А.Дементьеваю

În anul 1966, în scopul propagării celor mai remarcabile performanţe ale tinerilor, Comitetul Central al Comsomolului (VLKSM) a înfiinţat premii anuale. Fiind consacrată Congresului XX al VLKSM culegerea jubiliară cuprinde portrete de creaţie şi cele mai populare cântece ale celor mai cunoscuţi şi îndrăgiţi inerpreţi: T.Sineavskaia, S.Rotaru, R.Râmbaeva, I.Kobzon, L.Leşcenco, ansamblul Pesneary, reprezentanţi ai diferitor republici din URSS. Culegerea include textele şi notele melodiilor îndrăgite, astfel toţi doritorii având posibilitatea să se familiarizeze cu ele şi să le înveţe.

Виккерс, Р. София Ротару // Певцы советской эстрады. Вып. 2 / Сост. М. Успенская – М.: Искусство, 1985. – с. 115 – 125.

            O culegere dedicată maeştrilor muzicii de estradă – D. Gnatiuc, N. Bregvadze, R. Beibutov, O.Voroneţ, N. Slicenco şi alţii. Printre ei descoperim şi articole ce reprezintă individualitatea artistică a interpreţilor mai tineri, pe atunci – Sofia Rotaru, Ludmila Sencina, N. Cepraga ş.a. Articolul despre Sofia Rotaru într-un limbaj artistic ne vorbeşte despre izvoarele talentului, drumul spre recunoaştere, despre viaţa şi creaţia bogate în evenimente, turnee, menţiuni, etc.

DISCURI DE VINIL:

 Песни молодых. Песни Игоря Крутого и Владимира Матецкого [Звукозапись]; сопровожд.: Инстр. Анс. п/р И.Крутого и В.Матецкого.  – М.: Мелодия, 1988.- 1 грп. (42 мин): 33 об./мин., стерео.

Из содерж.: Было но прошло (В.Матецкий – М.Шабров) /исп.  София Ротару; Золотое сердце (В.Матецкий – А.Поперечный, М. Шабров)/ исп. С.Ротару.

Denumirea discului  se referă în primul rând la autori – Igori Krutoi şi Vladimir Mateţkii,  care pe atunci erau tineri, dar deja populari (şi nu numai în rândurile tineretului). Cântecele compozitorilor I.Krutoi şi V.Mateţkii se deosebesc prin optimismul, sinceritatea prin care ei percep viaţa. Aceste cântece sunt adresate în primul rând generaţiei tinere din anii 80-90, sec. XX.

Романтика [Звукозапись]; сопровожд.: инстр. анс. – М.: Мелодия. 1985. – 1 грп. (35 мин): 33 об./мин., стерео.- ( Для вас, женщины). 

 Из содерж.: Романтика (А.Кирияк – Г. Виеру ) / исп. София Ротару  [на рум. яз].

Sofia Rotaru are în repertoriul său şapte cântece pe versurile lui Grigore Vieru, unul din ele fiind Romantica. Romantica a fost luni întregi primul cântec în topul muzical al URSS, devenind cartea de vizită nu numai a interpretei, dar şi a întregului popor moldovenesc, iar melodicitatea  limbii române a fost admirată în toată lumea datorită, inclusiv, şi acestei melodii. Discul în totalitate este dedicat frumosului sex feminin şi mai conţine Melodia de toamnă (Iu, Sauliskii – L.Zavaliniuk)., Snegiri de Iu. Antonov ş.a.

Ротару, София [Песни] [Звукозапись] / исп. С.Ротару; сопровожд.: вок. – инстр. анс. Червона Рута п/р А.Евдокименко – М: Мелодия, 1985. – 1 грп.(9 мин.): 33 об/мин., стерео. . Содерж.: Любовь (О.Мильштейн – С. Гимпу); Посвящение (У.Птичкин . А.Поперечный).

Un disc de dimensiuni mici care conţine două melodii frumoase.

 Ротару, София [Песни] [Звукозапись] / исп. С.Ротару; сопровожд.: вок. – инстр. анс. Червона Рута п/р А.Евдокименко; анс. Мелодия п/р Г.Гараняна. – М.: Мелодия, [19- -]. –  [на украинском, молдавском и болгарском языках].

Содерж: Баллада о скрипках (В.Ивасюк – В.Марсюк); Сказка (Т. Русев . Д. Демьянов); Два перстня (Муз. и сл В. Ивасюка); Песня будет  с нами ((Муз. и сл. В. Ивасюка);Только Ты (П.Теодорович – Ш..Петраки; Вспоминай меня (В. Добрынин – В.Тушнова); Твоя вина (Е.Мартынов – А Дементьев); Я жду весну (Е.Мартынов – А. Дементьев);  Алешенька (баллада о матери) (Е.Мартынов – А Дементьев);Расскажи мне сказку (Л. Гарин – А.Поперечный)

София Ротару поет песни Владимира Ивасюка [Песни] [Звукозапись] / исп. С.Ротару; сопровожд.: эстрю оркестр укр. Телевидения п/р Р.Бабича – М.: Мелодия, 1978.1 грп. (35 мин): 33 об./мин., стерео.

Содерж.: Я твое крило (Р.Кудлик); Баллада про мальви (Б.Гура); Пiсня буде промiж нас (В.Ивасюк); У долi  своя весна (Ю.Рябчинский); Колиска вiтру (Б.Стельмах); Нестримна тэчiя (Б.Стельмах); Лиш раз цвiте любов (Б.Стельмах);, Кленовий вогонь (Ю.Рябчинский); Запроси у сни (Б.Стельмах);  Два перстенi (В.Ивасюк); Далина (Д.Павличко), Пiсня про тебе (В.Ивасюк)ю

 Album imprimat la studioul Melodia din Moscova în anul 1978. Pentru acest album interpreta a primit premiul CC VLKSM. Cântecul “U sud,by svoa vesna” a luat premiul întâi la Festivalul Sopot -77. Vladimir Ivasiuc până în ziua de azi rămâne a fi o personalitate enigmatică în Ukraina. Autorul a mai multor cântece devenite şlaghere, el a decedat tragic doar la 30 de ani. Până în ziua de azi în unele ţări occidentale se consideră că la decesul lui a avut atribuţie KGB-ul.

Ротару. София. Монолог о любви/Исп. С.Ротару; сопровожд.: В.Пресняков, сопрано-саксофон;  анс. Веселые ребята п/р  П.Слободкина;  анс. Червона Рута п/р  А.Евдокименко; Инстр. Анс. п/р  Г.Татарченко;  Театр (Т.Дикарева – И.Лазаревский); Группа Форум,п/р А.Морозова; Группа Ю.Кухаря. – М.: Мелодия, 1987. – 1 грп. (32 мин.) ): 33 об./мин., стерео. – Содерж.: Песня нашего лета (В.Матецкий – М.Танич); Ночь (Муз. и слова В.Лащука); Осень (И.Поклад – Г.Тараненко); Океан ((В.Лащук – А.Матвийчук, В.Лащук); Машина “Ретро” (Г.Татарченко – Ю.Рыбчинский); Последний мост (А.Морозов – Л.Рубальская); Улетели листья (А.Морозов – Н.Рубцов); Маленькое происшествие (А.Морозов – М.Рябинин).

Filmul muzical al anului 1986 Monolog despre dragoste a descoperit talentul de actriţă a Sofiei Rotaru. Ea a jucat rolul principal în acest film. Conform concepţiei ea joacă pe sine însăşi:  recită monologul de la persoana întâi şi cântă. Melodiile din album au fost scrise de către compozitorii Vladimir Mateţchii, F. Morozov;  iar la imprimarea cântecelor artista a fost susţinută de Vladimir Presneacov; ansamblul Veselâe rebeata; grupa Forum, Grupa Displei şi, desigur, ansamblul Cervona Ruta.

Ротару, София. Где ты, любовь[Песни] [Звукозапись]/ София Ротару и Червона Рута [Песни] [Звукозапись] / Исп. С.Ротару; сопровожд.: эстр. оркестр, дирижер А.Михайлов; ВИА Червона Рута  п/р А.Евдокименкою – М.: Мелодия, 1981. – 2 грп. (80 мин): 33 об./мин., стерео. – Содерж.: 1 грп. –Где ты, любовь?: Красная стрела (А.Мажуков – Н.Зиновьев); Gервый дождь (А.Зацепин – Л.Завальнюк);  Начало мая (Р.Паулс – И.Резник); Особый друг (Р.Паулс – А.Вознесенский); Где ты, любовь (Р.Паулс – И.Резник); Все, rак всегда (А.Мажуков – Е.Митасов); Приди (И. Алдя-Теодорович – Д.Матковский); Мой милый Иванушка (П.Теодорович – Д.Матковский); Не забывай (Ю.Саульский – Л.Завальнюк);  2 грп. – София Ротару и Червона Рута: Родной край (муз. И сл. Н.Мозгового); Ожидание (Ю.Саульский – Л.Завальнюк); Дети всей Земли (Е.Ширяев – Н.Волков); Счастливый вечер (П.Теодорович – С.Гимпу); Я слышу голос твой (П Tеодорович – Д.Матковский); Любовь (В.Тарасов – Л.Малинский); Осенняя песня (И.Алдя-Теодорович – Д.Матковский); Мир утверждает любовь (А.Гольдинский – Ю.Северин); Останься со мной (А.Кирияк – М.Еминеску)

Unde eşti, dragoste? – un dublu album de la icoana muzicii uşoare Sofia Rotaru. În primul disc sunt prezentate melodiile din filmul Unde eşti, dragoste? semnate de compozitorii  Raimond Pauls, Iu. Sauliskii, I.Aldea Teodorovic şi poeţii M. Eminescu, D.Matcovschi, Ilia Reznik, A. Voznesenski ş.a. În al doilea disc cu  denumirea Sofia Rotru şi Cervona Ruta sun selectate compoziţiile interpretei de comun cu ansamblul Cеrvona Ruta. Cântecele sunt interpretate în limbele: română, ucraineană şi rusă.

Ротару, София. Только тебе [Песни] [Звукозапись]/ Исп. С.Ротару; сопровожд.: ВИА Червона Рута п/р А.Евдокименко. – М.: Мелодия, 1979. – 1 грп. (32 мин.) ): 33 об./мин., стерео. – Содерж.: Иоане, Иоане (молд. нар. песня. в обр. М.Долгана); Весна (М.Долган – А.Стрымбяну); Эхо твоих шагов (В.Ивасюк – В.Вознюк); Дай крылья мне (В. Газарян – Г.Георгиев); Дорога (муз. И сл. Б.Касиева); Черешневый гай (Л.Дутковский – М.Стельмах); Обычная история (Ю.Саульский – Д.Шаферан); Только тебе (О.Фельцман – Р.Рождественский); Верь мне (И.Алдя-Теодорович – Ш.Петраки)ю

Albumul imprimat în studioul firmei Melodia în ajunul Olimpiadei -80 a fost apreciat la cel mai înalt nivel de către publicul meloman şi se consideră că este unul din cele mai frumoase discuri ale interpretei Sofia Rotaru.

Ротару, София. Золотое сердце [Песни] [Звукозапись]/ Исп. С.Ротару; сопровожд.: Инстр. анс. п/у В.Матецкого – М.: Мелодия, 1989. – 1 грп. (32 мин.) ): 33 об./мин., стерео.

Содерж.: Только этого мало (В.Матецкий – А.Тарковский); Южный ветер (В.Матецкий – М.Шабров); Прощальный перрон (В.Матецкий – М.Шабров); Было, но прошло (В.Матецкий – М.Шабров); Время мое (В.Матецкий – М.Шабров); Золотое сердце (В.Матецкий – – М.Шабров , А. Поперечный); Эхо (В.Матецкий Г.Поженян); Пока не кончен путь (В.Матецкий – В.Сауткин).

Superhiturile prezentate în album sunt roada unei colaborări fructuoase a interpretei cu compozitorul V. Mateţkii, care s-a început de la  îndrăgitul cântec Lavanda, apoi Lună, Lună şi cele prezentate pe disc. Rotaru vine cu o mică adnotare pe plicul acestui disc unde spune că nu-şi poate imagina repertoriu său fără Cântecele lui V. Mateţkii.

Tatiana Kolomoiţeva, şef oficiu

 

Advertisement

One thought on “Sofia Rotaru – Cântăreaţa secolului XX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s