Facilitarea tinerilor, aflaţi în tranziţie de la studii la muncă


Mandatul de sprijinire şi susţinere a tinerilor a fost oferit bibliotecilor – filiale de către  Biblioteca Municipală “B.P.Haşdeu”  prin  obiectivul strategic –  Tinerii prioritatea Chişinăului.

IMG_20170426_162700380_HDRBiblioteca de Arte, având contacte permanente cu instituţiile de învăţământ, a depistat un gol esenţial în pregătirea tinerilor,  aflaţi în tranziţia de la studii la muncă, inclusiv analfabetismul juridic în ceea ce ţine de cunoaşterea legislaţiei muncii. În scopul consolidării capacităţilor de adaptare la condiţiile pieţei de muncă, de angajare la serviciu şi de obţinere a unui loc de muncă decent,  biblioteca a aplicat o măsură importantă de familiarizare a utilizatorilor tineri cu conceptul “Munca decentă” şi de abilitare a tinerilor pentru angajare în câmpul muncii.

Componentele  muncii decente sunt cele 4 obiective strategice ale OIM, ratificate deБез названия Republica Moldova şi reflectate în legislaţia naţională: dreptul la muncă, ocuparea forţei de muncă, protecţia socială, dialogul social. Această strategie presupune recunoaşterea rolului central al muncii în viaţa oamenilor, o muncă productivă care aduce o remunerare justă, securitatea la locul de muncă şi protecţia socială a familiei, perspectiva de dezvoltare personală şi integrare socială, posibilitatea de a organiza şi participa la procesul decizional. Statul, sindicatele, organizaţiile non-guvernamentale şi alte organizaţii au în vizorul său contribuţia la promovarea obiectivelor menţionate. În contextul expus biblioteca nu poate rămâne în afara nevoilor tinerilor în ceea ce priveşte trecerea lor la activitatea de muncă.

Astfel, Biblioteca a furnizat ideea de desfăşurare a seminarelor interactive, trainingurilor în domeniu dat  cu studenţii şi elevii claselor primare . Ideea a fost recepţionată de către conducerea şi studenţii  Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Politologie a USM , care au participat la două activităţi organizate şi  desfăşurate de către Biblioteca de Arte.

IMG_20170426_164837987_HDRLa 26 aprilie a avut loc seminarul interactiv la tema: “Drepturile tinerilor angajaţi”. Participanţii au fost curioşi să afle bazele legislative ale raporturilor de muncă, să participe la studiu de caz în care au fost examinate trei situaţii de problemă cu referire la angajarea tinerilor în câmpul muncii. Cu mult entusiasm studenţii s-au oferit să participe în continuare la training-ul “Abilităţi de negociere a contractului individual de muncă” şi să devină utilizatori ai bibliotecii.

Training-ul a avut loc ieri, 18 mai cu  acelaşi grup de studenţi ai FRIŞP.  Discuţia a pornit de la  sceneta “Interviu cu angajatorul” care au interpretat-o studenţii. “Actorii ” s-au împărtăşit cu emoţiile trăite, ” specatorii”  de comun cu formatorul au analizat jocul, ajungând la concluzia că interviul, de fapt, a fost nimic altceva decât o negociere.  Au fost determinate în comun definiţiile ce ţin de negocieri, apoi studiate fazele procesului: pregătirea, schimbul de informaţii, argumentarea, neutralizarea observaţiilor, decizia finală. Fiecare  din aceste faze au fost  demonstrate prin activităţi  interactive. Seminarul a trezit multe întrebări, la care participanţii au primit răspunsuri şi unele consultaţii  practice .

Aceste activităţi au generat lansarea unui serviciu nou în Biblioteca de Arte  – “Consiliere în carieră” care include:

  • training: Curriculum Vitae (Europass);
  • training: Scrisoarea de intenţie;
  • training: Interviul
  • training Contractul individual de muncă.

Sunt invitaţi pentru participarea toţi doritorii în fiecare zi de joi a lunii iunie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s