TEATRUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI DIN BĂLŢI LA 60 DE ANI


33 b[l'iNaţionalul bălţean Teatrul Vasile Alecsandri împlineşte astăzi 60 de ani de la fondare. La 16 mai 1957 a fost formată trupa moldovenească pe lângă Teatrul Rus, care activa în oraşul Bălţi din anul 1947. Din componenţa trupei făceau parte 25 tineri actori, printre care Victor Ciutac, Veronica Savca, Ala Cazacu, Vasile Buzatu, Iulian Codău, Gheorghe Cincilei ş.a. Cu câteva luni mai târziu s-au încadrat în colectiv Efim Lazarev, Dumitru Blajinu, Mihai Volontir, Iacob Burghiu, Elizaveta Guzun, în 1960 – Grigore Grigoriu, iar din 1963 – Dina Cocea.

 Spectacolul de debut al teatrului a fost Chiriţa la Iaşi sau două fete şi o neneacă, prima montare a operei lui Vasile Alexandri în Moldova. Având un succes extraordinar, spectacolul a fost jucat 97 de ori în toate raioanele republicii. Un mare aport la fondarea teatrului şi a trupei artistice a jucat regizorul Boris Harcenco, care a montat spectacolele Căsătoria de N.Gogol (1958), Jertfa de G.Timofte (1959), Dragoste tîrzie de A.Ostrovski (1959), Cum au iubit ei de A. Larev (1959), O noapte furtunoasă și Conul Leonida faţă cu reacţiunea de I.L.Caragiale (1960), Năpasta de I.L.Caragiale (1964), Comedia erorilor de W. Shakespeare (1964). Apoi, în diferite perioade de timp la Teatru au colaborat în calitate de regizori Sandri Ion Şcurea, Vitalie Rusu, Ion Bordeianu, Veniamin Apostol, Leonid Cibotaru, Gheorghe Urschi. Valeriu Cupcea, pe atunci regizorul principal al Teatrului “A.S.Puşkin” din Chişinău, a montat cu trupa bălţeană spectacolul D-ale carnavalului de Ion Luca Caragiale.

 Numele clasicului literaturii române Vasile Alecsandri a fost conferit teatrului la 04 mai 1966, fiind reorganizat în Teatrul Moldovenesc Muzical-Dramatic şi Teatrul Rus, iar în 1990, conform Hotărârii guvernului, i se acordă statutul “Naţional”.

4teatru La 19 mai 1991 s-au aprins luminile în sala noului edificiu teatral, în care până în prezent au fost jucate 253 de spectacole pentru maturi şi copii. Din dramaturgia clasică românească au fost montate operele lui M.Eminescu, V.Alecsandri, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Alexandru Donici, I.L.Caragiale, iar din autorii români din Basarabia pe afişe au figurat numele lui I.Druţă, N.Esinencu, A.Strâmbeanu, Gh.Malarciuc, ş.a., iar din dramaturgii români de peste Prut – E.Ioneasco, M.Vişnec, M.Sorescu, T.Popescu, ş.a. Au fost jucate multiple spectacole după piesele dramaturgilor universali: William Shakespeare, Molier, Aristofan, C.Goldoni, F.G.Lorca, etc.

 Pe parcursul activităţii sale Teatrul a cucerit publicul din oraşele şi satele Moldovei, din România, Ucraina, Bulgaria, republicile fostei URSS şi alte ţări. Spectacolele actorilor din Bălţi au fost transmise de televiziunile din Chişinău, Cernăuţi, Ujgorod şi în pesele radiofonice.

 Actualul repertoriu al teatrului este multilateral: comedia Nora de V.I.Popa, drama 31teat bal repertyMaimuţa de pluş de M.Iablonskaea, comedia muzicală Buchetul de N.Rusu, tragicomedia Angajare de glovn de M.Vişnec, satira Femeia de fier de Şaraf Başbekov. Un loc important în repertoriu treatral ocupă spectacolele pentru copii, care se bucură de mare succes: Winnie actor de teatru, Muşhetarii Măgăriei Sale, Răzbunarea lui Păcală, Ştefan Vodă din legendă, ş.a.

 Gloria teatrului aparţine tuturor actorilor, regizorilor, directorilor şi 658x0_volontircolaboratorilor, dar e de menţionat aportul adus de Mihai Volontir, Artist al Poporului din URSS(1984), Laureat al Premilor de Stat ale RSSM (1976), şi RSFSR (1980), Doctor Honoris Cauza la Academiei de Ştiinţe din R. Moldova; Artişti ai Poporului ai RM: Anatol Pânzaru, Anatol Răcilă, Eufrosinia Dobândă-Volontir, Melania Lupan, Ion Marcoci, Vitalie Todiraş, Constantin Stavrat; Artişti Emeriţi: Eufrosinia Ureche-Campari, Iulia Şumanschi, Ina Ilaşciuc-Ungureanu, Ana Jitaru Ţăruş, Gheorghe Crudu, Ciprian Răcilă, Silvia Ţurcanu; Maeştri în Artă: Victor Palii, Dumitru Griciuc.

 Astăzi publicul va aplauda actualul colectiv, toate persoanele notorii care au colaborat pe parcursul istoriei teatrului,  şi pe cei ce rămân după culisele teatrului,  în cadrul Seratei-Omagiu Teatrul naţional la 60 de ani.

Tatiana Kolomoiţeva, şef oficiu

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s