In memoriam A.S. Pușkin


dsc_0138La 27 ianuarie se împlinesc 180 de ani de la duelul fatal al lui A. Puskin cu baronul francez George-Charles Dantes, care a avut loc într-o padure, la Ciornaia Recika, in apropierea oraşului Sankt-Petrsburg, după care,  două zile mai târziu, poetul se stinge din viață. O zi tristă a fost atunci pentru Rusia, ea continua să adune oamenii și până astăzi pentru a-i aduce omagiul și dragostea pe care o au pentru poet.

Întâlnirea dintre scriitorii, membri ai Uniunii scriitorilor ”A.S. Pușkin” din Moldova cu elevii de la liceul ”Kiril și Metodie” a consemnat această data, referindu-se la moștenirea literară pe care a lăsat-o poetul în fondul de aur al literaturii clasice ruse și universale. Au participat la înâlnire scriitorii Victor Railean, preşedintele US “A.P.Puşkin”, Svetlana Bahruşina, secretarul Uniunii, Nadejda Smirnova, Svetlana Vacarova, Natalia Urman, Fiodor Kaunov, venind în fața ascultătorilor cu informații interesante din biografia poetului. S-a vorbit despre rudele lui A. Pușkin, a cincea generaţie, ultimii  pe linia paternă, care în urmă cu cinci ani, au venit la Chișinău, adică pe locurie, unde cândva (acum 200 de ani), a locuit poetul. Aici, în  Basarabia au fost scrise cunoscutele opere Țiganii,  Prizonierul din Caucaz, Fântâna din Bahcisarai, Fraţii haiduci, Gavriliada ş. a. Aici a început a scrie romanul în versuri Evghenii Oneghin. Deși este cunoscută atitudinea sa față de Chișinău, în prima perioadă de exil, în 1822, el scria despre Basarabia: „Regiunea aceasta pustie e sfântă pentru un suflet de poet.
Atmosfera activităţii a creat o stare poetică. S-a citit din opera poetului – poeziile “Дуэль”, “Смерть поэта”, fragmente din poemul “Евгений Онегин”. De asemenea, s-au citit din creaţiile proprii ale invitaţilor, s-au distribuit cărţi cu autografe şi ziare locale unde sunt articole despre marele poet.

S. Puşkin a fost fondatorul literaturii ruse moderne. În literatura română acest rol îi revine lui M. Eminescu. Aceşti doi mari scriitori au plecat din viaţă la o vârstă înfloritoare, văduvind literatura de cel mai mare potenţial creativ. Ambii au împărtăşit o dragoste parcă neîmplinită, exprimând-o în poeme de dragoste fără asemănare – Luceafărul şi “Евгений Онегин”. Unul vine în ianuarie, altul pleacă în ianuarie, convigându-ne de profunzimea sintagmei murim spre a ne naşte, ne naştem spre a muri. Prin aceasta este continuitatea lumii.

dsc_0114La activitate a fost pregătită şi o expoziţie de cărţi de critică literară cu referire la activitatea poetului în Basarabia despre folclorul băştinaşilor, din care s-a înfruptat şi A. Puşkin.

Biblioteca a primit în dar cartea “Мои современники”  (Chişinău, 2016, 204 pag.), din partea autorului  F.S. Kaunov şi Литературный диалог. Альманах № 6, Кишинев, 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s