Literatura muzicală pentru elevi şi padagogi


Ediţii noi primite

1Din colecţia literaturi muzicale destinată metodelor de învăţare şi predare am selecctat două manuale pentru elevii caselor a V-VIII-a. Manualele, apărute cu spijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova, de autorii Loghin Ţurcanu, Ecaterina Dănilă şi Afanasie Ţurcanu, întitulate Abecedarul muzicii şi solfegiul, partea a III-a şi Abecedarul muzicii şi solfegiul, partea a IV-a sunt preconizate respectiv pentru  elevii claselor a V-VI-a şi a VII-VIII-a ale şcolilor primare de muzică pentru copii. Autorii au sistematizat exerciţiile de teoria elementară a muzicii şi pe cele de intonare.
Scopul este familiarizarea elevilor cu intonaţiile şi note-muzicale-4579742caracterul modal al muzicii populare. Alcătuitorii acestor manuale au ţinut cont de ce este mai util şi necesar în formarea şi educarea capacităţilor muzicale ale elevilor care s-au decis să devină muzicieni profesionişti. La lecţiile de solfegiu profesorii şi elevii trebuie să acorde o importanţă deosebită tuturor formelor de lucru: solfegierea melodiilor şi însuşirea cântecelor, intonarea exerciţiilor, analiza auditivă şi dictarea muzicală. Studiind exerciţiile, profesorii trebuie să-i obişnuiască pe elevi mai întâi să-şi imagineze sunetul ce urmează a fi intonat. Procedeul acesta are o importanţă deosebită pentru educarea auzului muzical intern al elevilor.

Cărţile sunt disponibile la raftul bibliotecii. Pentru doritori Vă propunem să  faceţi cunoştinţă mai detaliat cu aceste manuale prin afişarea cuprinsurilor.

Abecedarul muzicii şi solfegiul, partea a III-a

Cuprins

Prefaţă 3

Clasa a V-a

Clasa a V-a Lecţia l. Secvenţele (progresiile) …15

Lecţia a II-a. Modul alternativ …21

Lecţia a Modul major armonic …27

Lecţia a IV-a. Dublu-diezul …32

Lecţia a V-a. Enarmonismul sunetelor… 38

Lecţia a VI-a. Tonalităţile omonime şi paralele… 45

Lecţia a VII-a. Măsurile compuse mixte de 7/16. Modurile major şi minor şi varietă ţile lor…  52

Lecţia a VIII-a. Dublu bemolul …58

Lecţia a IX-a. Măsura compusă mixtă de 8/8…  64

Lecţia a X-a. Tonalit ăţile înrudite…  71

Dictări muzicale… 76

Clasa a VI-a

Lecţia I. Tabelul intervalelor în cadrul unei octave … 80

Lecţia a II-a. Intervalele stabile şi instabile în mod …  86

Lecţia a Rezolvarea modală a intervalelor …  92

Lecţia a IV-a. Septacordurile de sensibilă …  97

Lecţia a V-a. Tabelul tonalit ăţilor majore şi minore paralele cu diezi. Gama Mi major şi varietăţile ei … 104

Lecţia a VI-a. Intervalele caracteristice în modul minor armonic … 110

Lecţia a VII-a. Măsurile alternative. …  114

Lecţia a VIII-a. Cadenţele … 120

Lecţia a IX-a. Tonalitatea Si major…  127

Lecţia a X-a. Tonalitatea Sol-diez minor…  132

Dictări muzicale…  138

Lista abrevierilor 141…

Cuprins …143

Abecedarul muzicii şi solfegiul, partea a IV-a

Cuprins

Prefaţă 3

Clasa a VII-a

Lecţia I-a. Tonalitatea Re-bemol major Des dur … 15

Lecţia a II-a. Tonalitatea Si-bemol minor …  20

Lecţia a III-a. Inflexiunile şi modulaţiile în tonalit ăţile înrudite … 27

Lecţia a IV-a. Răsturnările septacordului de dominantă şi rezolvarea lor …33

Lecţia a V-a. Tonalitatea Sol-bemol major… 39

Lecţia a VI-a. Tonalitatea Mi-bemol minor…44

Lecţia a VII-a. Gama Fa-diez major  …50

Lecţia a VIII-a. Gama Re-diez minor… 56

Lecţia a IX-a. Gama cromatică… 61

Lecţia a X-a. Tonalităţile egale enarmomc… 67

Dictări muzicale… 74

Clasa a VIII-a

Lecţia I-a. Cadranul tonalităţilor majore şi minore … 79

Lecţia a II-a. Cvartele în modul minor armonic… 85

Lecţia a Cvintele în modul minor armonic …90

Lecţia a IV-a. Intervalele caracteristice în modul major armonic … 94

Lecţia a V-a. Gamele Si major şi Sol diez minor şi varietăţile lor …98

Lecţia a VI-a. Intervalele consonante şi disonante … 104

Lecţia a VII-a. Intervalele compuse … 108

Lecţia a VIII-a. Trisonul mărit şi micşorat … 114

Lecţia a IX-a. Construirea acordurilor de la sunetul dat …119

Lecţia a X-a. Perioada şi propoziţia muzicală … 125

Dictări muzicale … 132

Lista abrevierilor …137

Cuprins … 139

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s