Tipa Violeta


tipa2Comunitatea chișinăuiană cunoaște în ultimul timp activitatea intensă pe care o realizează Violeta Tipa, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞ al Republicii Moldova, doctor în studiul artelor, conferențiar universitatr. Prezența în spațiul științific, cultural-educativ și de învățământ, artistic-teatral este rezultatul muncii D-neai raportat la numărul de cărţi pe care le-a editat în calitate de autor, coautor şi cu alte menţiuni de responsabilitate.  În anul 2015 a devenit laureatul la Premiul Național pentru lucrarea fundamentală ”Arta cinematografică din Republica Moldova”, ca fiind unul din autorii principali ai cărții; autorul altor câteva cărți, printre care ”Cultura vizuală. Provocări şi tendiţe” , ”Isprăvile lui Guguță”, “Copilul şi arta TV”; autor al zecilor de studii de cercetare în domeniul artei vizuale, unde se afirmă cu succes nu numai la noi, dar şi peste hotarele ţării. Participă activ, împreună  cu colegii de peste Prut, la diverse conferințe, întruniri metodice, colocvii tematice cu comunicări și discursuri științifico-didactice despre rolul artei vizuale în societate.  În august 2016, la invitația de participare în calitate de membru al Juriului la Festivalul Internațional de Animaţie din Japonia, oraşul Hiroshima, prin prestațiile pe care le-a avut, a prezentat țara noastră la nivel mondial, vorbind  despre animaţia naţională moldovenească. Cultura audiovizuală şi rolul ei în formarea tinerei generaţii este domeniul de preferinţă al D-nei V. Tipa atât în activitatea de studiu şi cercetare, cât şi în realizarea lui la modul practic.  La diverse instituţii de cultură şi învăţământ desfăşoară activităţi de profil  în cadrul cluburilor, cenaclurilor, atelierelor de creaţie pentru copii şi adulţi, elevi şi studenţi.  De asemenea, este preocupată şi de dinamica vieţii teatrale de la noi. Este invitată în sălile de spectacole  pentru aşi exprima aprecierile pertinente, de care dă dovadă, exercitând astfel şi munca în calitate de critic de artă.  Meritul deosebit pe care îl are Violeta Tipa în dezvoltarea ştiinţei, învăţământului şi culturii noastre, se  înscrie cu succes în patrimoniul valoric naţional, ea ocupând locul de recunoştinţă în lista personalităţilor naţionale contemporane.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s