Lecţie publică despre Chişinău


Genericul 580 ani ai Chişinăului a fost completat cu o lecţie publică pentru membrii clubului “Ce, Unde, Când”, realizată duminică, nouă octombrie. 12-10-2016A fost o discuţie organizată la un subiect concret: Chişinăul în viziunea artiştilor plastici autohtoni. A fost şi o coincidenţă, ziua naşterii sculptorului basarabean Alexandru Plămădeală. Sau oferit mai multe informaţii despre lucrări şi reprezentanţi care au abordat această temă în decursul anilor. Oraşul a fost şi este un izvor bogat de inspiraţie pentru artiştii din domeniul picturii, sculpturii, graficii, arhitecturii, fotografiei. Despre pictorii care au pictat Chişinăul în decursul deceniilor participanţii au aflat  din cartea-catalog bibliografic  Chişinăul în pictură.20161012_154809S-au nominalizat mai mulţi reprezentanţi, printre care veterani: renumitul pictor Mihai Grecu,  care anul acesta ar fi împlinit 100 de ani. Viziunea lui despre vechiul şi noul oraş el a realizat-o prin lucrări unde a imortalizat căse bătrâneşti şi mai noi, oraşul noaptea, legenda despre Cişinău ş.a.  Mulţi au fost interesaţi de lucrările regretaţilor Eugenia şi Moisei Gamburd, o familie de artişti plastici: Eugenia Gamburd (1913-1956), Miriam Gamburd (n. 1947) – pictor, artist decorator, scenograf; Moisei Gamburd (1903-1954) – sculptor, scriitor. Soţii Gamburd au pictat oraşul de după război. O altă familie de pictori chişinăuieni este familia Sainciuc, regretatul Glebus Sainciuc (1919-2012), Valentina Rusu-Ciobanu, care la 20 octombrie va împlini vârsta de 95 de ani şi Lică Sainciuc (1947), autor al cărţilor despre Chişinău, pictor, desenator, grafician, ilustrator de cărţi, arhitector. O bună parte din arta pe care au creat-o aceşti oameni este consacrată oraşului Chişinău.

20161012_154728

Omagierea sculptorului Al. Plămădeală a fost consemnată printr-o scurtă informaţie din biografia şi creaţia maestrului, în deosebi despre lucrarea-capodoperă monumentul lui Ştefan cel Mare. Un alt sculptor a fost Lazăr Dubinovschi, care s-a manifestat prin opere de valoare artistică şi estetică ce înfrumuseţeayă aspectul oraşului: statuia lui G. Kotovski, autorul unei galerii de busturi-monumente amplasate în Grădina Publică, Aleea Clasicilor.

Un rol important în devenirea Chişinăului îl au arhitecţii. Un monument arhitectonic -simbol al oraşului îl reprezintă Soborul Catedralei Centrale (1830-1836) construită după proectull arhitectului A.I. Melnikov. Oraşul de după război a fost proictat în mare măsură de către arhitectorul A.V. Şciusev, care a proiectat şi a construit o serie de case de locuit particulare, a dirijat construcţia  clădirii Gării Feroviare din Chişinău, a clădirii teatrului dramatic rus,  a teatrului de operă şi balet, a casei guvernului ş.a.

Chişinăul a fost în permanenţă un mare centru de cultură atractiv datorită oamenilor care l-au crescut prin operele lor. În centrul oraşului a fost construită în 1990 clădirea Centrului Expoziţional “C. Brâncuşi”, o galerire multidisciplinară de artă, unde doritorii pot să participe la lansarea expoziţiilor de artă, deasemenea o serie de muzee de artă în care se află colecţii impresionante despre Chişinău.

Subiectele expuse  au fost confirmate prin expoziţa de carte Oraşul Chişinău în viziunea artiştilor plastici.

Informaţia pentru lecţia publică a fost pregătită în baza surselor:V. Rocaciuc. Artele plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000, Chişinău, 2011;Chișinăul în pictură : (peisaje, portrete) [Catalog-bibliografie], Chişinău, 2012; C. Trifan. Aleea clasicilor, Chişinău, 2009; К. Афанасьев. А.В. Щусев, Москва, 1978; Искусство Молдавии, Кишинев, 1967.

Semnat: A. Moldovanu, bib. princ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s