ANATOL RĂZMERIŢĂ – “ARTISTUL CU CHITARA MAGICĂ”


 

Cunoscutul actor şi interpret Anatol Răzmeriţă s-a născut la 08 august 1946 în  satul Găuzeni, Şoldăneş
ti.

Între 1964-1969 urmează Institutul de Artă dramatică Lunaciarscki din Moscova, Facultatea de Actorie, Teatru si Cinema. Pe timpurile fostei Uniuni Sovietice era una din cele mai solicitate iPomul vietii_actorii Anatol Razmerita_Viorica Chirca (2)nstituţii de învăţământ superior. După absolvire, Anatol Răzmeriţă este angajat la Teatrul Moldovenesc Academic „A. S. Puşkin” (astăzi Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”)., căruia a consacrat 20 de ani de viaţă actoricească. Rolurile jucate de Anatol Răzmeriță se impun prin precizie caracterologică şi capacitatea de a pătrunde în esenţa socială a personajelor, în simţul ritmului scenic: Dic (“Al patrulea” de C. Simonov), Mercuţio (“Romeo şi Julieta” de W. Shakespeare), Guliţă (“Două fete şi-o neneacă” de V.Alecsandri), Fimca (“Tata” de D.Matcovschi), Inchizitorul (“Ciocîrlia” de J. Anuille), Terinte Merişor (“Pe-o gură de rai” de I. Podoleanu), Solianic (“Oştenii” de A.Dudarev). Majoritatea din rolurile interpretate au intrat în Fondul de Aur al Teatrului Naţional.  Fiind apreciat la nivelul cel mai înalt, în anul 1986 i sa conferit  titlul onorific de „Artist Emerit al Poporului”.

Distinctul actor a fost solicitat de către faimoşii regizori moldoveni Emil Loteanu,  Vasile  Pascaru, Anatol Codru pentru a se  filma în  „Podurile”, „Trînta”, „Dulcea şi tandra mea fiară”, ş.a.

“Artistul cu chitara magică ”,  Anatol Răzmeriţă,  a fost present în continuu în emisiuni radiofonice şi televizate, în care a recitat şi cîntat versurile poeţilor noştri Grigore Vieru, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu,800000001 şi ale Marelui Eminescu. Chitara domniei sale a devenit o alinare sufletescă şi o sursă de renaştere spirituală  pentru tinerii participanţi la cenaclui “Luceafărul”.

„Cîntarea lui Anatol a redăruit Chişinăului poezia lui Arghezi, Minulescu, Topîrceanu, Bacovia, Blaga, Sorescu, Stănescu… anulîndu-ne o grea pauză din memoria istorică. Dar nu numai atît. Cîntecele sale ne menţineau coloana sufletului, solidarizîndu-ne în libertatea noastră, fie şi camerală, dar care ne ajuta să supravieţuim” (P.Proca).

În 1990 emigrează mai întâi în Toronto, apoi în Vancouver (Canada).  În anul 1999 compatriotul nostru a trecut frontiera canadiană şi s-a stabilit cu traiul în Los Angeles, SUA  unde își desfasoară activitatea de actor, jucând în roluri diverse în filme americane (X-Files/Tungusca, X-Files/Terma, X-Files/Patient-X, precum si The Net, Xes-Dinner, Millennium Plague, Frankie and Hazel S.A.

La 8 ianuarie 2006 Anatol s.a unit destinul cu Victoria Ioxa, în biserica ortodoxă Sf. Treime din Los Angeles.

De menţionat că mulţi începători pasionaţi de melosul chitarei au luat învăţăminte de la Anatol Răzmeriţă. Anume el a fost acela care i-a destăinuit farmecele chitarei tânărului de atunci Ion Aldea Teodorovici, care a devenit un virtuoz chitarist, compositor şi interpret.

 

Bibliografie selectivă:

RĂZMERIŢĂ, ANATOL. “Nu cred că m-am simţit vreodată undeva mai bine ca aici”.: [Interviu cu actorul A.Răzmeriţă, stabilit în SUA] / Consemnare: Nina Josu // lit. şi arta. – 2004. – 15 iul. – P.4   image002

RĂZMERIŢĂ, ANATOL. Omul nostrum de la Hollywood: [Interviu cu  Anatol Răzmeriţă, actor basarabean, stabilit în SUA] / Consemnare: Ion Proca // Glasul naţiunii.-2004.-8 iul.-P.12.

RĂZMERIŢĂ, ANATOL. …”Şi nici n-am să mor până nu se face Unirea”: [Interviu cu actorul şi folkistul  A.Răzmeriţă, invitatul rubricii “Începe ziua cu Flux”] / Consemnare: Liliana Popuşoi. // Flux: Cotid. Naţ. – 2004. – 7 iul.-P.4.

RĂZMERIŢĂ, ANATOL. “Se cânta despre Basarabia atunci când nimeni nu  îndrăznea să o facă”.[ Interviu cu actorul  şi poetul: Preluare din rev. “Clipa”, Los Angeles /Consemnare: Grigore Vieru // Lit. şi arta.-2003.-6mart.-P. 4-5.]

PELIN, PAVEL. Cântecele lui Răzmeriţă// Pelin, Pavel. Ce dragoste veche – actorii. – Chişinău, 1998. – P.105-106

PREPELIŢĂ, MIHAI. Un tânăr cu chitara //Prepeliţă, Mihai. Constelaţia tinerilor talente. – Chişinău, 1982. – P. 58-63.

PROCA, PAVEL. Baladă în ocean:  [Actorul şi bardul  A.Răzmeriţă] // Săptămîna. – 2003. – 22 aug. – P.11.

RĂZMERIŢĂ, ANATOL// Literatura şi arta Moldovei: Encicl.: În 2 vol. Vol.2. – Chişinău, 1986. – P.223.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s