Zi de informare – intrări noi la Filiala de Arte


 

Stimaţi utilizatori!

De curând am primit noi documente în colecţia noastră şi suntem bucuroşi, să imgpsh_fullsize (7).jpgVă informăm despre aceste achiziţii. Ele sunt diverse – cărţi multiaspectuale din domeniile care Vă interesează, cărţi pentru copii pentru lectura suplimentară (colecţia “Lecturi şcolare”), proză şi poezie din literatura română şi universală, critică literară românească şi unversală, albume de artă şi despre colecţii ale muzeelor, documente electronice.

Artă.  O nouă publicaţie la acest capitol – Rugă pentru neam de autorul Pavel Bălan, om de artă, cultu
ră şi ştiinţă din ţara noastră, bine cunoscut şi peste hotarele ei. Ediţia bilingvă face referire la arta moldovenească medievală, veacurile XIV-XX. Cartea este un ghid al locurilor sfinte – biserici, mănăstiri, cetăţi, care prin prezenţa lor actuală atestă bogăţia spirituală a neamului nostru şi frumuseţea deosebită a acestor locaşuri, exprimată în sculptură, pictură muralăimgpsh_fullsize (6), fresci, icoane, broderii. O bogăţie inestimabilă sunt şi manuscrisele aflate în aceste locaşuri, despre prezenţa cărora ne relatează mai multe autorul.

Muzică. Cunoscutul muzicolog Victor Ghilaş completează studiile sale cu o nouă publicaţie  Dimitrie Cantemir – în contextul culturii universale, lucrare aprobată şi rimgpsh_fullsize (5).jpgecomandată de Institutul Patrimoniului Cultural al AŞ a Republicii Moldova. În studiul dat importanţa figurii proeminente a lui Dimitrie Cantemir este oglindită în contextul universal muzical, aducând drept argument şi existenţa istoriografiei muzicale din secolul al XVIII-lea despre D. Cantemir.   Tot la capitolul muzică a parvenit o lucrare pentru studiul instrumentelor muzicale: Tudor Nistor. Metodă de contrabas, o primă lucrare de acest gen în limba română, predestinată pentru cadrele didactice, dar şi pentru elevi. Domeniul muzicii tipărite a fost completat cu un suport electronic, DVD, despre descrierea bibliografică – Documente muzicale şi audiovizuale, editura BNR.

Teatru. Cu referire, am dori să comunicăm că am primit noi cărţi din domeniul teatrului, mult solicitat de cadrele didactice, studenţi şi profesori. Cititorii vor avea posibilitate să facă cunoştinţă cu opera dramatică integrală a scriitorului Ion Băieşu în trei volume, în care se regăsesc unele texte publicate pentru prima dată; cu o selecţie de piese a dramaturgului George Ghinoiu în cartea sa Teatru. Domeniile Marvilla şi cu o antologie teatrală în cartea Teatru, care cuprine operele mai multor scriitori români. Vă veţi întâlni deasemenea cu numele dramaturgului francez Victor Valgard, un nume literar, descendent al teatrului modern parabolic. Cartea Teatru = Theatre în traducere românească de Petru Creţia şi Irina Mavrodin cuprinde piesele Lupoaicele, o comedie antică şi burgheză şi Vânătoarea de balene.imgpsh_fullsize (2).jpg

Critică literară. Vom nominaliza doar unele, cu aspet general: Sonetul românesc în secolul al XIX-lea, o monografie de C.M
. Necula şi Romanul sau viaţa. Prozatori europeni, un studiu de Geo Vasile. Farmecul discret al manuscriselor, o carte scrisă de I. Ene, care ne vobeşte despre arhivele scriitorilor ca un tezaur important în istoria literaturii. Sumarul cărţii ne prezintă o listă a scriitorilor români, ale cărorimgpsh_fullsize (1) arhive personale  se flă în posesia Muzeului Literaturii Române, dar şi despre faptul că încă multe perle literare nu sunt cunoscute publicului, ele rămânând ferecate sau se aslă în posesia colecţionarilor. La acest subiect am primit două cărţi, ediţii bibliofile – manuscrisele lui Tudor Arghezi şi Alexandru Macedonski.

Folclorul este prezent în această rundă de achziţii printr-un dicţionar pentru elevi de Tudor Colac – Dicţionar de ghicitori, Colinde româneşti de I. Herţa şi Colinde. Cântece de stea, pluguşor, Vicleim…, ediţie îngrijită de I. Ene. Respectiv, colecţiile pe domenii au primit cărţi noi de istorie cu referire la importanţa personalităţilor (Ion Ghica), despre istoria holocaustului  pe teritoriul ţării noastre – File din istorie de Sergiu Nazaria ş.a. Încheiem relatarea noastră cu o serie de DVD ce ne ghidează în călătoria imaginară în locurile exotice, de mare taină şi istorie ale contenentelor globului pământesc.

Stimaţi utilizatori şi cititori ai bibliotecii noastre, aceasta este doar o simplă trecere în revistă a achiziţiilor noi de care ne bucurăm, în realitate ele sunt mult mai multe, un motiv în plus pentru care merită să veniţi la bibliotecă, să Vă regăsiţi în lumea cărţilor preferate.

Comentariu de A. Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s