Florentin Leancă


Artisi.jpgt-decorator, tapisier, pictor, grafician, născut la 29 august 1966 în orăşelul Floreşti.

Studii: Şcoala Republicană de Arte Plastice l. Repin, Chişinău (1982-1986), actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală, Institutul de Arte din Chişinău (1993-1999).

Activitate profesională: profesor la Școala de Pictură pentru Copii din Florești (1989-1992), șef al secției expoziții a U.A.P. (din 2000), în present – profesor la Colegiul de Arte Plastice A. Șciusev. Este Membru al U.A.P. din 2001 și vicepreședinte al U.A.P. (2001-2009) din Republica Moldova.

Fiind înzestrat cu mai multe talente artistice, Florentin Leancă a făcut obiectul studiului său cu unele din ele, cu altele a dezvoltat activităţi de prestigiu, iar din  celălalte a făcut adevărată pasiune. Studiind la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, având tangenţă cu Facultatea de Arte Plastice şi Design de la Universitatea Redagogică I. Creangă din Chişinău,  se specializează în clasa de tapiserie. A studiat arta de confecționare a covorului moldovenesc ce vine din tradiții multiseculare, care au persistat până aproape de finele secolului XIX, dispărând treptat sub influența altor tradiții neavenite pentru circuitul valoric naţional. Folclorul, coloritul naţional l-au determinat să perceapă mediul înconjurător, frumusețile naturii plaiului nostru preponderent prin limbajul decodificat al tradițiilor populare. De la tapiserie se transferă la un alt gen al artei decorative, omogen cu tapiseria, arta imprimării în culori a țesăturilor, în prezent fiind preocupat îndeose650b290b189831020a6dc70a37f62a65_800bi de imprimeu (batic). De asemenea, a realizat mai multe schițe grafice: portretele lui Haralambie Moraru, Arcadie Suceveanu, Eugen Cioclea, Gicu Chiriță, Tudor Braga ș.a.

Dar cu adevărat F. Leancă este atras de pictură. Este artistul plastician al generaței nouzeciștilor, promotorii mișcării de emancipare națională, abordând în creaţiile sale suflul nou al societăţii. De-a lungul carierei sale a realizat mult peste 150 de lucrări. Face pictură abstractă, iar în ultimul timp tinde spre un impresionism realist. A creat opere în care caută armonia – de la forme abia şoptite până la forme care se vor expresia desăvârşirii. A evoluat ascendent sub semnul   însuşirii a noi mijloace de expresie, de diversificare a modalităţilor de configurare a lucrărilor, inclusiv şl sub forme netradiţionale: prin orgianizarea de expoziţii, concursuri, participări la tabere de creaţie, deplasări de documentare. În pim plan iese  Expoziţia-Concurs Saloanele Moldovei  care îl apropie de sensibilitatea 561-florentin-leanca3.jpgcreatorilor din stânga Prutului, prin articulările de linii, gesturi de tuşe, brîuri uşor nuanţate chromatic, dând dovadă de voință a unui om prins până la limită de valul creației. Protagonistul este autor al expoziţiilor de grup şi personale.    A participat la mai multe expoziții reprezentative din R. Moldova, România, Italia și alte țări. În 2001 cîştigă Premiul „Virtuosus” pentru originalitate în creație, în 2002 se învredniceşte de Premiul pentru tineret al UAP din Moldova. Anul 2006 îi aduce Premiul „Dan Hatmanu”, pentru pictură la Salonul Național de Artă N. Tonitza, ediția VIII din Bârlad, România. În 2000, la Sala cu Orgă a avut prima expoziție personală, iar în 2011, la Centrul Expozițional „C. Brâncuși” – expoziția cu genericul „Urme și umbre”.

  1. Leancă a făcut o adevărată pasiune pentru pictura tematică cu genericul Vechiul oraş Chişinău, dorind să demonstreze adevărata latură a localităţii – frumusețea orașului. Picturile sale despre Chișinău cu imprimeuri cromatice, persistent în alb, de parcă ar justifica denumirea ”Orașului Alb”, cu umbrele de nostalgie, postate în calea demolării istoriei, se fac deosebite. Ele imortalizează vechile căsuţe pe care le-a mai surprins ochiul pictorului, dar care dispar treptat. Fie­care pic­tură a clă­di­ri­lor şi uli­cioa­re­lor ora­şu­lui vechi este făcută în natură. În martie 2016 la Galeria de Artă a Ambasadei Ungariei la Chișinău a fost vernisată o expoziție a pictorului alcătuită din 36 de lucrări despre Chișinăul vechi, oraşul de altădată cu ulicioarele, stradelele istorice, cu căsuţe aranjate cu drag. În total pictorul a pictat 60 de lucrări despre orașul vechi, cu titlul unora din ele puteţi face cunoştinţă mai jos:IMG_6792.jpg

Lucări despre Chișinău, colecţie personală: Strada Puşkin. 2005. – P., u. 34×45; Strada A. Bernardazzi. 2006. – P., u. 35×23; Strada Ismail. 2006. – P., u. 24×35; Strada V. Alecsandri. 2006. – P., u. 23×35; Strada V. Alecsandri. 2006. – P., u. 25×40; Strada Vlaicu Pîrcălab. 2006. – P., u. 26×35; Penitenciarul nr. 13. 2007. – P., u. 50×23; Strada Lev Tolstoi. 2007. – P., u. 21×350. – Colecţie personală; Stadionul „Dinamo”. 2007-2008. – P., u. 40,5×50; Hipodromul din Chişinău. 2008. – P., u. 35×50; Strada Mihai Eminescu. 2009. – P., u. 35×50; Strada Sfântul Andrei. 2009. – P., u. 30×40; Strada Zamfir Arbore. 2009. – P., u. 23×35; Stradela Teatrală. 2009. – P., u. 19×33; Ziva corului. Teatrul de Operă şi Balet. 2009. – P., u. 50,5×40; Strada Armenească. 2010. P., u. 30×40; Teatrul de Vară (Teatrul Verde). 2012. – P., u. 30×46,7; Strada Alexandru cel Bun. 2012. – P., u. 23×23; Strada Bălţi. 2012. – P., u. 40×30; Strada Cojocarilor. 2012. – P., u. 30×40; Strada Columna. 2012. – P., u. 16×32; Strada Constantin Stere. 2012. – P., u. 16×32; Strada Mateevici „Teatrul de Vară.”. 2012. – P., u. 47×30; Strada Petru Movilă. 2012. – P., u. 23×25; Strada Sfântul Andrei. 2012. – P., u. 25×23; Strada Serghei Lazo. 2012. – P., u. 32×32; Strada Vasile Alecsandri. 2012. – P., u. 40×30.

Referinţe

Leancă, Florentin : [lucrări] // Chişinăul în pictură : (piesaje, portrete) : Cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Centrul de Informare şi documentare “Chişinău” ; alcăt. Taisioa Foiu. – Ch., 2012. – P. 64.; Leancă, Florentin : [repere biogr.] // Colesnic lurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plamadeală” : ghid encicl. – Ch., 2008. – P 142.; Leancă, Florentin. Tablouri de azi : [strada Ismail, tablou din seria Chişinăl Vechi] // Timpul. – 2011. – 19 aug. – P 23.; Moraru, Haralambie. Urmele şi umbra din viata noastra : [despre artistul plastic Florentin Leancă] // Lit. şi arta. – 2011. – 8 dec. – P. 6.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s