“Veşnic tânăr ca o horă” – Ion Furnică


4Neobişnuită este calea artistică a celebrului nostru dansator Ion Furnică. Destinul a insistat asupra carierei sale de artist profesionist. Destinul l-a purtat pe cărăruşele fragile, dar şi pe marile magistrale ale dansului popular-scenic, i-a oferit şanse de manifestare plenară şi posibilităţi de a se bucura de succesel obţinute, l-a ridicat la nivel de lider neoficial şi de maestru recunoscut în întreaga lume. Dragostea şi ataşamentul pentru dansul popular i-au fost educate la cea mai importantă şcoală la care a învăţat: casa părintească…

Ion Furnică, unul din cei mai originali interpreţi ai dansului nostru popular, s-a născut la 9 iunie 1931, în satul Manta (Cahul). A fost al patrulea din cei 7 copii ai familiei lui Dumitru şi Tudorei Furnică, familie respectată în sat pentru vrednicia cu care îşi creştea copii.  În anul 1937 a fost dat în clasa I. Şcoala primară era obligatorie şi gratuită. Toţi copii trebuiau să termine patru clase. Statul plătea cadrele didactice şi întreţinerea instituţiei. Învăţătorii erau foarte exigenţi, cereau să respecţi cu stricteţe disciplina şi igiena. Era mare ruşine să vii nepregătit la lecţii, să întârzii la ore, să ai picioarele ori mâinile murdare, în sat lucrau învăţători cu experienţă, veniţi la Manta încă la începutul anilor ’30.  În vara anului 1949 (12 august) a fost prezent la Chişinău, căci a fost admis în ansamblu, din această zi devenise oficial, membru al ansamblului, astfel i-a fost oferită o şansă de a face lucruri dragi sufletului. Dansul devenise pentru el, profesiune. 3

În anii  1949 -1972, I. Furnică este solist al ansamblului de dansuri populare “JOC”.  În 1960 i s-a conferit titlul de artist al poporului din RSSM. Din 1972 Ion Furnică este conducător artistic al Ansamblului de Dansuri Populare “Ciocîrlia”. A interpretat partide memorabile în numeroae scenete coreografice, printre care Flăcăul (duetul La vie), Comandantul (Ostașii lui Cotovschii), Tînărul îndrăgostit (Păcală), Lăutarul (Vioara) etc. Un loc aparte în repertoriul Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc” îl aveau scenetele coregrafice montate în anii ’50 pe baza folclorului autentic. Acestea reflectau nu numai măiestria dansatorilor şi talentul lor actoricesc, dar şi opera finală ce denotă creativitatea regizorilor coregrafi. Două dintre scenetele care au devenit perle ale coregrafiei naţionale sînt “M-am pornit la Chişinău” şi “Baba mea”. Prin regia montărilor reuşite, prin jocul impecabil al actorului, care se identifica cu rolul, atribuind scenetelor coloritul inedit, interpretul Ion Furnică improviza, îmbogăţind personajul jucat, conferindu-i de fiecare dată noi nuanţe. Sceneta coregrafică “M-am pornit la Chişinău” este un produs al imaginaţiei artistice comune a doi dansatori, Ion Furnică şi Spiridon Mocanu, solişti ai Ansamblului de Dansuri Populare Joc, şi a maestrului coregraf Vladimir Varkoviţki, ce activa pe atunci la Chişinău. Este vorba de anul 1956. Aflîndu-se pe creasta valului creativ, înaripaţi de succesul ce-l aveau, Ion Furnică şi Spiridon Mocanu participau la o montare a unui dans cu subiect, după repetiţii rămîneau în clasă, cîntau şi dansau.5

Secvenţe din sceneta coregrafică M-am pornit la Chişinău

Dansînd în “JOC” 24 de ani, Ion Furnică a fost inima care a adus în scenă simţul, trăirile dansului popular, unde a redat atît de bine, tradiţia, cultura neamului, lăsînd amprente de epocă ale dansului popular moldovenesc. În creația sa dansatorul Ion Furnică a redat cu multă măiestrie specificul național moldovenesc. În 1972 Ion Furnică devine laureat al Premiului de Stat al URSS, cavaler al Ordinului Drapelul Roșu de Muncă. După vârsta de pensionare, maestrul Ion Furnică nu şi-a lăsat meseria, a continuat activitatea în calitatea de coregraf în ansamblul “Ciocîrlia” de la Palatul Sindicatelor, “Tinereţea” de la Universitatea Tehnică din Moldova, “Spicuşor” de la Universitatea Agrară de Stat.

Ion Furnică s-a stins din viaţă în anul trecut la 28 iulie, astăzi ar fi împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani de la naştere.

1

Ţarălungă, Antip. Ion Furnică – celebru dansator moldav / Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. Societatea Academică de Folclor “Comoara”. – Chişinău : Grafema Libris, 2006. – 192 p.

În volumul sus-numit este viaţa şi activitatea dansatorului Ion Furnică, cartea cuprinde patru capitole: Primii paşi către profesionalism; Biografia lui are chip artistic; Trei dansuri de autor: Bătuta, Hora de la Manta, Hostropăţul; Amintiri şi gânduri de recunoştinţă pentru Ion Furnică; introducere, încheiere şi anexe.

Pentru iubitorii de dans, facem o invitaţie la căutare în catalogul electonic al BM, vezi: opac.hasdes.md  pentru a vedea unde găsiţi lucrarea Ion Furnică – celebru dansator moldav (filiala).

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s