Biblioteca vis-a-vis de educaţia artistic-estetică. Dansul popular


2Între numeroasele discipline artistice dansul popular constituie un reper al identităţii noastre. Pentru ca fiecare nouă generaţie de elevi şi studenţi să fie conectaţi la această variantă de expimare, este necesar să se cultive printre ei minunata artă a dansului, oferindu-le mereu posibilităţi de cunoaştere. În mediul oamenilor de creaţie, a co,regrafilor a fost lansată iniţiativa ca, începând cu semestrul I al anului de studii 2016-2017, să fie introdusă în școli o nouă disciplină – „Dansul popular”.  Ideea a fost susţinută în cadrul Seminarului practic „Folclorul coregrafic – bogăţia neamului”, organizat de Uniunea Coregrafilor şi Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico”, care a avut loc la Chişinău în perioada 11-14 februarie şi la care au participat 75 de coregrafi din R. Moldova şi România. În acest sens participanţii la seminar au pregătit şi o scrisoare adresată  Guvernului, Ministerelor Educaţiei şi Culturii. Altfel spus, se încearcă a definitiva principiile educaţiei artistic-estetice  ca ramură a ştiinţelor educaţiei şi un prim pas în acest spectru de idei îl constituie istoria cunoaşterii fenomenului de la originile sale atât în plan teoretic cât şi practic.

Filiala de Arte “T. Arghezi” a BM “B.P. Hasdeu” exercită o activitate concretă prin a identifica şi a pune la dispoziţie toate resursele disponibile la acest domeniu, dat fiind faptul, că suntem asaltaţi de elevii şi studenţii instituţiilor de profil din capitală şi din alte centre culturale şi de învăţământ ale republicii. Se solicită în special studiile metodice de învăţare a dansului de toate genurile, în deosebi cel popular, şi alte întrebări ce ţin de tehnică, ritmică, mimică, vestimentaţie  etc. S-ar părea o sarcină ordinară, ca multe altele. În realitate nu este simplu, deoare în colecţia bibliotecii se regăseşte literatura specifică preponderent în limba rusă, fapt care nu permite un studiu mai eficient pentru tinerii studenţi şi elevi, dar şi pentru cadrele didactice. Răspuns la întrebările despre coregrafia naţională î-l oferă un amplu studiu monografic Народные танцы Молдавии  de autorul Л. Ошурко, editat la Chişinău în 1957 (764 p.). O listă a surselor tematice disponibile în colecţia bibliotecii se regăseşte la adresa https://biblioart.wordpress.com/expozitii-de-carte/liste-bibliografice/. Însă bibliografia dansului popular ar fi incompletă fără folclorul muzical moldovenesc, parte componentă a coregrafiei, fără de care dansul nu ar avea loc.  Sursele la acest compartiment sunt prezente prin diversitatea imensă a muzicii scrise pentru dansul popular care pot fi accesate prin multiplele tipurile de căutare în opac.hasdeu.md.  Lista este în continuă completare.  În listele de recomandare pe care le propunem utilizatorilor noştri ne ghidăm şi pe informaţii succinte, ocazional apărute în presa periodică  de la noi şi de peste hotare, cum ar fi “Didactica Pro…”, “Искусство и образование”, “Искусство в школе”, “Я вхожу в мир искусств”, “Искусство” (учеб.-метод. газета для учителей). Arta Coregrafică Naţională a Republicii Moldova are o istorie şi o tradiţie de 60 de ani.  Mărturiile ajunse până la noi povestesc, că încă de prin anii ’40 ai secolului trecut, un cuplu familial,  Leonid şi Ludmila Leonardi, pedagogi exelenţi în domeniul coregrafiei – dans clasic, dans popular, împreună cu virtuozul concertmaistru Lilia Luri au fondat o secţie coregrafică, un studiou, unde copiii dansau compoziţii din lumea basmelor. Acel studiou a pregătit prima promoţie  a secţiei coregrafice. Un reprezentant de bază a coregrafiei naţionale contemporane este Antip Ţarălungă, preşedintele Uniunii Coregrafilor din Republica Moldova. Referitor l-a subiectul invocat în text el spune: „Considerăm că această disciplină educaţional-culturală trebuie să devină obligatorie deoarece, pe lângă dezvoltarea fizică armonioasă, ar contribui la păstrarea identității noastre culturale. Dansul popular este cartea de vizită a țării noastre. Nici o altă artă nu a reușit să ne reprezinte în lume atât de frumos și destoinic ca dansul popular. Aceasta ar da posibilitate actualei generaţii şi celor viitoare să se dezvolte multilateral din punct de vedere cultural, estetic, etic, moral şi spiritual, va educa patriotismul, dragostea de pământul natal, dragostea faţă de frumos”

1

Cartea “Colegiul Naţional de Coregrafie din Republica Moldova”, editată sub egida Ministerului Culturii este un parcurs al evoluţiei şcolii artistice de coregrafie naţională, în care se profilează portretele maeştrilor viguroşi, care au asigurat şi asigură elevilor studiile liceale şi medii de specialitate cu caracter aplicativ în domeniul coregrafiei. Un deosebit aport în pregătirea acestei cărţi îl are Antip Ţarălungă, Maestru-coregraf, conducator artistic al Ansamblului de dansuri populare “Comoara” si cercetator stiintific al Academiei de Stiinte. Meritul deosebit mai constă şi în faptul, că în acest volum nu s-a mers pe calea reiterării publicaţiilor anterioare, dar s-a apelat la subiecte mai puţin abordate, interviuri de suflet, la întâmplări inedite, îmbinate de date autobiografice şi interpretări pasionale sau experte în miracolul dansului.

A. Moldovanu

 

Advertisements

One thought on “Biblioteca vis-a-vis de educaţia artistic-estetică. Dansul popular

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s