Cre@tivit@te


Conceptul de creativitate îşi are originea în cuvântul lantin creare, ce înseamnă zămislire, făurire, naştere. Într-o accepțiune foarte largă, creativitatea constituie un fenomen general uman, forma cea mai înaltă a activității omenești. Creativitatea ca produs. Cei mai mulți psihologi case au definit creativitatea s-au referit la caracteristicile produsului creator, ca note distinctive ale ei. Drept … Continue reading Cre@tivit@te