Născut pentru Teatru


fusuDumitru Fusu mi-a fost coleg de studii, deşi era cu trei ani mai mic decât mine. El s-a întors la Chişinău, unde împreună cu studioul moldovenesc de la Institutul Teatral “Şciucin” am întemeiat Teatrul “Luceafărul”.

Acum, după trecerea atâtor ani, îmi permit să spun un lucru, pe care atunci, din considerente etice, spirit de echipă etc. nu-l puteam spune: la vârsta de 22 de ani, imediat după terminarea institutului Dumitru Fusu era un maestru, deşi avea o înfăţişare destul de firavă, semănând mai degrabă cu un băieţandru. Nu toţi colegii îşi dădeau seama de performanţa creatoare de excepţie a lui Mitică. E şi firesc – fiind tineri şi adulaţi de profesori, noi toţi eram talentaţi şi, mă rog, Fusu era unul din noi. Spectatorii au fost cei care i-au remarcat în primul rând pe-un Mitea Caraciobanu, pe-o Ecaterina Malcoci, Nina Mocreac, Valentina Izbişciuc, Ion Şcurea…Dar tot aşa cum spectatorii l-au ales pe Nicolae Sulac – cel fără de seamăn în lumea cântecului, tot aşa în perioada primilor ani ai “Luceafărului” Dumitru Fusu devenise aun fel de N. Sulac al teatrului. Cine nu l-a văzut, nu l-a cunoscut în acea perioadă, acela nu-i poate aprecia harul în plenitutinea sa. Ceea ce vedem în apariţiile lui cinematografice, chiar şi în evoluarea lui în “Teatrul unui actor” sunt doar nişte ecouri al acelui Mare maestru, ale acelui magician al artei teatrale, care cucerea sălile – de la prima apariţie.Da, atunci privindu-l îţi dădeai seama că el a fost născut pentru teatru, tot aşa cum un Eugen Doga e născut pentru muzică, un Mihai Grecu pentru pictură etc. El avea nevoie de spaţiul magic al scenei pentru a se manifesta pe deplin. Avea nevoie de dramaturgia naţională, de cea universală, de parteneri cu har care să-l secondeze, el a fost un jucător elitist de echipă (oricât te-ai strădui, nu poţi juca hochei de unul singur!). Ideal pentru a înţelege farmecul şi magnetis-mul creaţiei lui, ar fi trebuit ca el să fie filmat în spectacole, cu spectatorii în sală, alături de colegii lui, cu reacţia vie a publicului, cu acea atmosferă de sărbătoare, de carnaval, care domnea în sală. Cei care nu l-au văzut în perioada de aur a “Luceafărului”, când apărea în scenă ca un rege atunci când îi juca pe bufoni, poate şi-ar da cât de cât seama ce magnetism, câtă magie iradia acest creator, prefăcând actul scenic într-un triumf al artei teatrale – în comparaţie cu alte genuri de artă. În acea seară teatrul – timp de două ore – era regele tuturor artelor. Ne-a lăsat o moştenire, care trebuie însuşită, analizată, conştientizată. Ne-a lăsat şi unele “cotituri” neaşteptate, ca şi versetul biblic “mai singur decât cel nenăscut”, devenit şi titlul cărţii de versuri. Care a fost contextul ce l-a “silit” să apeleze la această spunere biblică? – Din păcate, în clipele de cumpănă – din prima parte a vieţii sale n-a avut alături un sfătuitor, care să-l ajute să se orienteze corect. Pentru că oricât de talentat mazician ai fi, nu poţi cânta la fel de bine şi de inspirat la toate instrumentele muzicale. Mitică s-a încumetat să facă aceasta. De ce oare? Din  orgoliu? Din disperarea care l-o fi cuprins atunci când s-a pomenit în afara “Luceafărului”? Sau din prea plinul gândurilor, emoţiilor care îţi căutau o ieşire? Eu cred că plecarea de la “Luceafărul” a fost un fel de autoizgonire din rai, o premoniţie a ceea ce avea să se întâmple la finele primului deceniu al “Luceafărului”, după care a urmat degradarea treptată a acestui fenomenal teatru.

 Moldova sovietică nu avea nevoie de un teatru naţional românesc… Dumitru Fusu ne-a lăsat, atât cât l-au ţinut  puterile, o moştenire de preţ,  dar nu mai puţin important este că şi-a transmis harul şi copiilor săi, dinastiei Fusu, în frunte cu Mihai Fusu – actor, regizor şi cadru didactic de excepţie. Să-i mulţumim şi să-i dorim după atâţia ani de zbucium ca Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ion UNGUREANU

Sursă: Ungureanu, Ion. Născut pentru Teatru. // Literatura şi Arta – 2014. – 23 ian. – p. 8.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s