Colecţia Carte de artă


Stimaţi utilizatori!  Anul 2015 a fost unul fructuos, colecţia filialei s-a îmbunătăţit simţitor atât calitativ cât şi cantitativ. Din numărul total de documete achiziţionate pe parcursul anului trecut, 554 se referă la domeniul artei. Provenienţa acestor documente este diferită. O bună parte sunt donaţii de la persoane particulare şi am vrea să menţionăm aici familia Vlad Zbârciog, de la care am primit mai multe cărţi din seria “Meridiane” cu o deschidere largă despre subiecte, tendinţe, şcoli şi personalităţi din domeniul artei plastice, dicţionare şi albume de artă, o serie de reviste de specialitate. Alte donaţii au parvenit prin intermediul activităţilor cu publicul, de la structurile instituţionale specializate, datorită parteneriatului de colaborare pe care îl întreţine biblioteca noastră. Ţinându-se cont de necesităţile infodocumentare ale utilizatorilor filialei de Arte, de prestarea serviciilor specializate elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice de la instituţiile de profil,  Departamentul respectiv a suplinit fondul de carte despre artă cu multe ediţii performante ce se referă la spectrul nostru de activitate. Vom nominaliza doar unele din ele, cu referinţă la cultura şi arta ţării noastre, primite în ultima decadă a anului 2015 şi editate în special de către ediţiile noastre locale.

Spectacole şi profesii teatrale. Spectacole de dans scenic. Balet.  Teatru dramatic din Republica Moldova.

 Dănilă, A., G. CocearovaMihail Muntean: O viaţă dedicată operei = Михаил Мунтян: Жизнь посвященная опере, Ch.: Prut Internaţional, 2014.

O personalitate emblematică a artistului realizat pluridimensioal. Ascensiunea spre zenitul carierei începe cu rolul Cavaradossi în Tosca. Melomanii din lume l-au admirat în versiune ecranizată a operei, imprimată pe disc, cu corul şi orchestra Teatrului Bolşoi. L-au făcut remarcabil rolurile de valoare Canio în Paiaţe, Manrico în Trubadurul, Ricardo în Bal mascat, Calaf în Turandot, Turiddu în Cavalleria Rusticana, Pincherton în Madamt Butterfly, Radames în Aida, Don Alvaro în Forţa Destinului, Alfredo în Traviata, Otello în Otello, Don Jose în Carmen, Don Carlos în Don Carlos, Pollione în Norma… Prezent şi astăzi în cel mai activ mod în lumea teatrului muzical şi a liedului, Cavaler al Ordinului Republicii, artist al poporului din URSS,  artist al poporului din Republica Moldova, laureat al Premiului de Stat.

Volumul îşi propune să ofere o imagine complexă a fenomenului Mihail Muntean.

acad. Gheorghe Duca

Maria Bieşu: Anotimpurile scenei = The stage seasons, Ch.: Prut Internaţional, 2015 (lucrare editată cu spriginul Ministerului Culturii al RM şi companiei Orange Moldova)

Maria Bieşu a avut forţa şi curajul să-şi modeleze destinul. Venirea ei (eu am venit în această lume prin acest spaţiu, care era pe atunci Regatul României,) a fost asemuită cu o cometă. Evenimentul s-a produs în sânul unei familii simple de ţărani din Volintiri, care asemeni multor altor familii a cunoscut ororile atunci cînd aşezarea firească a lucrurilor (tradiţie, şcoală, cultură, religie) au fost răsturnate violent, fiind înlocuite cu alte pseudovalori. Acesta a fost cadrul, deloc favorabil, în care trebuia să se împlinească destinul Mariei Bieşu. Şi totuşi, minunea s-a produs! Evoluţia a fost justificat comparată cu traiectoria unei comete. A abordat în permanenţă rolurile cele mai dificile sfidând tradiţiile şi demonstrând că personajele întruchipate de ea – indiferent de epocă, ţară, statut social – sunt de un farmec şi de o vigoare artistică remarcabilă, adică fireşti, autentice. A călcat pe urmele vestitei soprane de la Chişinău, cu glorie mondială, Maria Cebotari. America i-a propus să cânte un an întreg la unul dintre cele mai vestite teatre din lume – Metropolitan Opera din Neww York. A fost încoronată ca cea mai bună Cio-Cio-san din lume, a avut statut de vedetă naţională şi internaţională, a fost membrul al celor mai prestigioase jurii împărţitoare de dreptate artistică în lume. Cu muzica Mariei, simţim ce înseamnă re-integrarea în Universul din care ne-am desprins acum o clipă […], ca să cântăm aici, pe Pământ […] aria înfrăţirii dintre Volintiri, Chişinău, Moscova, Tokyo, New York, Paris, Kiev şi tot restul lumii

Ioan Mânăscurtă

Coroliov, E., Aga, N. Baletul moldovenesc : actori, roluri, spectacole (ediţie enciclipedică), Chişinău, 2015. Enciclopedia “Baletul moldovenesc” îi oferă cititorului exigent posibilitatea de a studia istoria dezvoltării artei baletului în republica noastră, de a cunoaşte coregrafii, compozitorii, scenografii, dirijorii – creatori ai spectacoleleor de balet şi interpreţi de balet pe parcursul a mai multor generaţii. Cartea este însoţită de imagini reprezentative din spectacole şi anexa “Premierele baletelor” cu următoarele date: numele compozitorului, denumirea baletului, ziua şi anul premierei, grupa de montare şi numele artiştilor.

Pelin, P. Lupta cu urâtul : Viaţa artiştilor basarabeni, Chişinău, 2015.

Volumul reprezintă o descriere panoramică a parcursului istoric al artei teatrale din Republica Moldova împreună cu “îngerii tenebrelor” – artiştii, începând cu anii 1960, cunoscuţi în fosta URSS prin efectele dezavuării stalinismului şi gradul sporit de liberalizare a vieţii. Autorul ne mărturiseşte că studiul dat este în baza informaţiilor din arhivele departamentale şi centrale de stat, în baza spijinului unui cerc larg de persoane – arhivari, bibliotecari, critici, scriitori, cercetători ştiinţifici, jurişti, funcţionari publici. Deasemenea, luându-se în calcul relaţiile interculturale în cadrul celor 15 republici unionale din URSS, alăturate efectelor de după 1990 ale încadrării RM în spaţiul comunitar european, studiul s-a extins la scara unor epoci diferite din punct de vedere politic, social şi economic, influenţând, deseori dramatic, viaţa şi opera artiştilor. Din aceste motive au fost consultaţi şi o serie de specialişti: C. Brehnescu, D. Cocea, V. Parhon, A. Repan, V. Silvestru, V. Pankov, M. Şvîdkoi, A. Vampilov, V. Leviţchi, L. Cemortan, Gh. Cincilei, V. Apostol, V. Axenov, V. Mândâcanu, G. Ceaicjvschi-Mereşanu, G. Sainciuc, P. Proca, P. Zavtoni, Gh. Şvitchi precum şi o serie de alţi specialşti în domeniu de la noi şi din alte ţări (Italia, Franţa, Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Ukraina,).

Stagiuni teatrale

O stagiune de un sfert de secol. Teatrul republican muzical-dramatic “B.P. Hasdeu” din Cahul. Album monografic, Chişinău, 2012.

A XXV-a aniversare a Teatrului din or. Cahul, “capitala de sud”. Inaugurat la 17 octombrie 1987, are un destin parcurs prin prisma îndoielilor ca fiind un teatru de provincie, dar în acest răstimp obţine distincţiile la Galele Premiilor UNITEM şi la puţinele festivaluri internaţionale la care a participat. În ansamblu au fost montate 78 de spectacole (cîte 3 în fiecare stagiune). Nu întâmplător, drept simbol neoficial al teatrului este considerat bradul evocat de B.P. Hasdeu – arbore ce, deşi “aspiră ger, îndură foc,/ cu trăsnetul se luptă” (Gh. Mândru, actor şi regizor, directorul teatrului “B.P. Hasdeu”)

Film

Modorcea, Grid. Filmul american, Galaţi, 2011. Argumentul cărţii este dominaţia filmului american pe piaţa mondială. Cartea este mai mult decât un studiu estetic aplicat, fiindcă ambiţionează să rescrie istoria filmului mondial, să propună o nouă versiune în funcţie de datele descoperite de noi în America. În acest fel şi istoria filmului american devine alta, se rescrie.

 Muzică. Muzică tipărită

Badrajan, S., Rojnoveanu, A., Rjtaru, S. Literatura muzicală pentru şcolile de muzică şi de artă (anii III-IV de studii, cl. VI–VII, IV–V), Ch., 2015. Sub egida Ministerului Culturii al RM, manualul a fost elaborat în conformitate cu Programa pentru şcolile de muzică şi arte pentru copii, autor Elena Şarov, Chişinău, 1996, elaborată de Centrul metodic republican Învăţământ artistic. Cartea propune o listă a unor din cei mai vestiţi compozitori ai lumii, repere biografice şi creaţiile mai importante, deasemenea prezintă curentele muzicale şi reprezentanţi ai secolului XX.

Ţurcanu, L., Ţurcanu, A. Abecedarul muzicii şi solfegiu : Manual pentru şcolile de muzică şi de artă., clacele I-II, III-IV. Solfegiul este veriga importantă în procesul de învăţământ şi autorii îşi propun să sistematizeze atât exerciţiile de intonare, melodii, game, secvenţe, trepte, intervale, acorduri, cât şi cele de teoria elementară a muzicii pentru elevi. Manualul are ca obiectiv familiarizarea elevilor cu intonaţiile şi cu caracterul modal al muzicii tradiţionale româneşti şi structura manualului este întocmită conform acestui obiectiv, precum şi a celor de autor. Materialul didactic este structurat în 50 de teme în cazul volum. I şi rerspectiv în 28 de teme în cazul vol. II, fiecare conţinând un sistem de exrciţii.

Luţă, V. Caiet pentru ţambal, vol. 5, Chişinău, 2015. Tematica propusă pentru acest Caiet este interpretarea în ansamblu, înmănunchiază un şir de partituri originale din punct de vedere al comodităţii tehnico-interpretative, prin îmbinări timbrale. În practica ţambalistă acest gen de interpretare instrumentală se bucură de o popularitate în creştere. Studierera metodologică, didactico-repertoriale ansambliste invocă uneori polemici contradictorii. Caieul dat invită la o mai bună cunoaştere a unor momente semnificative ale vieţii ţambalistice.

Iovu, V., Negură, I. Culegere de piese pentru nai şi pian, Chişinău, 2014. Lucrarea este destinată elevilor de la colegiile, liceele de muzică, precum şi studenţilor de la facultăţile cu profil muzical ale instituţiilor de învăţământ superior. Culegerea poate fi folosită în cadrul programului de învăţământ, precum şi în procesul studierii de sine stătător. Prezenta crestomaţie “Culegere de piese pentru nai” include un mare număr de lucrări ale compozitorilor clasici în transcripţie pentru nai, precum şi melodii originale pentru acest instrument. Diverse ca stil, epocă, limbaj, ele vor fi binevenite în practica pedagogică, contribuind la o mai bună cunoaştere a culturtii muzicale universale şi a muzicii populare. Lucrarea va rezolva într-o bună măsură şi problema repertoriului. Materialul din culegere e compartimentat în ordinea unei complicări treptate a sarcinilor muzicale. Consecutivitatea studierii lucrărilor muzicale poate fi schimbată de către profesor în funcţie de gradul pregătirii elevilor şi studenţilor.

Mâtcu, A. Melodii pentru flaut dulce (blockflote) = Мелодии для блокфлейты, Chişinău, 2014. Autorul nu este la prima publicaţie de acest gen, are culegeri de piese şi prelucrări pentru chitara clasică.

Gagim, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea, Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2015. Volumul dat este despre compozitorul Gh. Mustea. Se doreşte să se pună accentul nu numai pe această lectură, dar se face referinţă şi la muzica maestrului, căci anume acolo se află adevărul despre creaţia sa. Muzica unui compozitor nu este doar un produs artistic. Ar fi prea simplu să fie tratată astfel opera unui maestru. Creaţia unui compozitor este un univers aparte, unul suprarealistic. El se naşte într-un spaţiu spiritual anume, dintr-o simţire aparte, dintr-o înţelegere şi interpretare aparte a lumii, a vieţii, a existenţei. În cuprinsul cărţii găsim capitole despre Gh. Mustea, artistul creator,  în contextul spaţiului şi al timpului, despre locul lui în cultura naţională şi despre creaţia generală a compozitorului: hermeneutică, simfonică, instrumentală de cameră, vocală de cameră, pentru cor, uşoară, în stil popular, pentru copii.

Mîţu, A. Angela Păduraru, priveghetoarea de la Ntmţeni: cronici, schiţe, documente, fotografii, Ch.,2015. O carte mult aşteptată, care înserează un florilegiu de texte ale unora dintre cele mai îndrăgite şi solicitate cântece din vastul repertoriu al artistei. Autorul a inclus şi un registru valoros, care  conţine informaţii privitoare la denumirile cântecelor, numele textierilor, compozitorilor, aranjorilor şi prelucrărilor muzicale, ale dirijorilor, denumirile orchestrelor şi ansamblurilor muzicale şi anii înregistrării lucrărilor muzicale.

Artă, arte plastice

Iacob, Ioan. Ulei – Apă – Prafuri colorate, Bucureşti, s. a.

O carte-album (catalog) de dimensiuni mici a autorului I. Iacob. O nouă carte desre subiecte ale picturii. Spre deosebire de picturile anterioare (de mari dimensiuni, controlate la distanţă) autorul se concentrează acum pe vibraţii restrânse: suflet-ochi-memoria stimulilor. Atracţia hipnotică pentru adâncimea culorii s-a petrecut într-un colţ de apartament. Pe toate arpegiile spectrului chromatic au stat răsfirate godete umede de guaşe, careuri de acuarele şi un praf difuz de bastonaşe+degete ale pastelurilor. Acuitatea şi decizia coloristică, trecerea mai rapidă de la o cuantă la alta de percuţie cromatică din pictura de apă şi pastel marchează palierul de zenit al unei vocaţii artistice exemplare.

Aurelia Mocanu

Богдеско, И. Круг за кругом / автор ил.: Илья Богдеско, сост. Наталья Багрова – Chişinău, 2014. Настоящее издание представляет собой автобиографические заметки художника-графика И.Т. Богдеско. Книга увлекательно рассказывает о непростой судьбе автора и его работе над созданием художественного облика книги, содержит советы начинающим художникам-иллюстраторам, но будет также интересна и всем читателям, интересующимся искусством. Публикуется впервые.

Stăvilă, T., Ciobanu, C.I. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. The Cultural Heritage of tze Republic of Moldova = La patrimoine culturel de la Republique de Moldova : [album]/. – Ed. a 2-a. Ch.: Arc,2014.

O carte-album impecabilă ca prezenţă editorială şi ca conţinut. O carte despre arhitectura artistică a Republicii Moldova. Este o adevărată carte de vizită, care include material factologic, documentar şi ilustrativ despre tezaurul cultural, creat de-a lungul mileniilor în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Miezul cărţii îl constituie un amplu studiu care urmăreşte evoluţia artelor şi meşteşugurilor în RM. Studiul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic cele mai reprezentative mostre din trecutul şi prezentul nostru: vestigii arheologice din ceramică şi bronz (statuete, coifuri, vase etc.), produse de artizanat (articole lucrate în piatră şi lemn, covoare, costume populare ş.a.), icoane şi podoabe bisericeşti, arhitectură sacră şi civilă, artă plastică modernă şi contempporană.

Artă decorativă

Universitatea Tehnică a Moldovei. Facultatea Urbanism şi Arhitectură. Catedra Design Interior. Cermică şi sticlă : Tehnologia vitraliului tradiţional. Indicaţii metodice / Natalia Podlesnaia, F. Cocin, Chişinău, U.T.M, 2010. Prezentele indicaţii sunt destinate studenţilor specialităţii “Design interior”

Moisei, L. Ornamentica ţesăturilor tradiţionale din Republica Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie a Academiei de ŞtiinţeChişinău, 2015 (autoreferat al tezei de doctor în istorie)

Ornamentica tradiţională  constituie ansamblul elementelor, compoziţiilor ornamentale şi motivelor decorative, ce formează decorul unui obiect, al unui spaţiu. Ornamentica nu reprezintă doar decorul, dar exprimă viziunea colectivităţii umane asupra lumii, precum şi un mod de comunicare ideatic. Constituie o multitudine de semnificaţii exprimate plastic prin semne, simboluri, metafore, aligorii şi arhetipuri ancestrale, care de-a lungul secolelor au ilustrat istoria existenţială şi spirituală a poporului nostru. Cercetarea domeniului este actuală din mai multe puncte de vedere. Astăzi, când procesul globalizării se declanşează vertiginos peste toate domeniile vieţii, punând într-un real pericol identitatea naţională, această problemă abordează un alt mod de a dăinui al neamului nostru, de a fi şi peste spaţii şi timpuri, este o stringentă actualitate. Ornamentica a devenit un domeniu de cercetare interdisciplinară la care participă specialiştii etnografi, folclorişti, geografi, sociologi, istorici, arhivişti, muzeografi ş.a. La ordinea zilei se constată necesitatea unor noi cercetări cu privire la studierea ţesăturilor ca parte componentă a identităţii culturale

Ratigan, T. Dorothy. Totul despăre tricotat, în 3 volume, Bucureşti, 2015.

Vol. 1. Instrucţiuni de bază. Cartea de faţă reprezintă rodul a mai bine de 100 de ani de tricotat şi a peste 50 de ani de experinţă de predare. O  îndeletnicire care aduce multă plăcere. Arta tricotatului a evoluat mult faţă de începuturile sale din secolul al XIII-lea. Capitolele cărţii cuprind informaţii despre firele în detaliu, despre andrele şi mărimile acestora şi despre instrucţiunile de lucru.

Vol. 2. Tricotaje decorative. Încorporarea culorilor în materialele tricotate. Tehnici: scăderi speciale, margini rotungite, margini drepte. Tricotatul în culori, torsaje, tricotaje dantelate, tricotatul cu mărgele.

Vol. 3. Proiecte. Planificarea proiectelor. Practici. Măsuri, forme, detalii, piese vestimentare.

Makarenko, Maria. Animale din Africa, Ch.: Arc, 2014. O ediţie viu colorată pentru copii în însuşirea cu uşurinţă a tehnicii modelajului, pentru dezvoltarea fanteziei, combinarea culorilor şi crearea adevăratelor opere de artă din plastilină

A. Moldovanu

Imaginile cu coperta cărţilor le vedeţi aici:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s