Două fenomene ale culturii naționale: Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul “Joc”


БезымянныйÎn planul de activitate a Filialei de Arte pentru anul 2015, la activitatea biblioteconomică am planificat realizarea bibliografiei: Vladimir Curbet: destin plămădit în ritm de dans, care a avut ca scop selectarea materialelor despre maestru de balet Vl. Curbet și a Ansambului de Dansuri Populare „Joc”. Cercetarea propriu zisă am început-o chiar din prima lună a anului trecut cu identificarea surselor bibliografice la temă, selectarea materialului din colecția filialei, Departamentului „Memorie Chișinăuiană”, Biblioteca Națională a RM, arhiva personală a familiei Curbet, Muzeul Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”.

   La început de an nou, avem marea bucurie de a ține în mână volumul „Două fenomene ale culturii naţionale: Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc”, această bibliografie este dedicată aniversării a 85-a a directorului artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc” Vladimir Curbet şi aniversării a 70-a a acestui colectiv renumit. Bun cunoscător şi apreciator al creaţiei populare, Vladimir Curbet a desfăşurat o activitate prodigioasă, afirmându-se ca o personalitate notorie în cultura românească.  Pasionat etnograf, folclorist şi distins coregraf, el a valorificat de-a lungul anilor tradiţii şi datini, ritualuri şi credinţe, obiceiuri şi dansuri populare, muzică şi port naţional, elogiind virtuţile spirituale şi morale ale poporului din sânul căruia a ieşit. Obsedat de dansul, cântecul şi portul popular, Vladimir Curbet a cutreierat Moldova în lung şi în lat, căutând perle şi nestemate, le-a descoperit la Horele satelor, la nunţi şi cumătrii, la clăci şi şezători. A adunat cu dragoste şi pasiune cântece şi dansuri, strigături şi oraţii, colinde şi doine, legende şi poveşti. Contribuţia lui Vladimir Curbet la investigarea şi valorificarea folclorului autohton este evidentă, dispune de o colecţie impunătoare de creaţii populare, diverse ca gen şi specie.  În lucrarea dată sunt incluse toate componentele activităţii lui Vladimir Curbet – lucrări componistice, publicistică, de cercetare coregrafică, etnografică şi folcloristică şi informaţii despre activitatea Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”.

Bibibliografia este structurată în două capitole: Vladimir Curbet, promotor al artei populare şi Activitatea  Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”. Volumul dat se deschide cu un Argument, Studii introductive semnate de Monica Babuc, Mariana Harjevschi, Lidia Kulikovski, acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Serafim Belicov, Tudor Colac, Ion Anton, Iulian Filip, Nicolae Roibu, Antip Ţarălungă, Tudor Palladi şi Anastasia Moldovanu, Tabel cronologic.  Capitolul I conţine subcapitolul Publicaţii de Vladimir Curbet, structurat în Volume aparte şi În volume şi ediţii periodice şi include toate componentele activităţii lui Vladimir Curbet: lucrări componistice, publicistică, de cercetare coregrafică, etnografică şi folcloristică. Publicaţiile de cercetări folcloristice sunt descrise după conţinut, urmate de recenziile volumului dat, aranjate în ordine alfabetică. Subcapitolul Despre viaţa şi activitatea maestrului Vladimir Curbet cuprinde materiale ce reflectă viaţa şi activitatea lui Vladimir Curbet, dialoguri şi interviuri realizate cu maestrul. Subcapitolul este structurat în Volume aparte, În enciclopedii, dicţionare, calendare, În volume şi publicaţii periodice, Resurse electronice. Subcapitol Dialoguri, interviuri cu Vladimir Curbet. Capitolul II Activitatea Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc” include compartimentele Ediţii aparte, În volume şi publicaţii periodice, Resurse electronice, Filmografie, Înregistrări video postate pe internet, Înregistrări audio pe diferite suporturi, Calendare, seturi cu imagini, cărţi poştale ilustrate, Filatelie. În acest capitol sunt incluse articole şi despre dansatorii Ansamblului „Joc”. Criteriul de aranjare a surselor bibliografice este strict cronologic, iar în cadrul anului descrierile sunt aranjate în ordine alfabetică. În fiecare compartiment la început sunt date sursele în limba română, după care urmează cele în alte limbi. La finalul fiecărui compartiment, în ordine alfabetică sunt incluse Resurse electronice. Prezenta lucrare conţine Aprecieri şi Secvenţe din presa mondială despre Ansamblul „Joc” şi Vladimir Curbet, informaţii despre fondarea şi activitatea Ansamblului Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”, Dedicaţii în versuri pentru Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc”, Distincţii pentru Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc”, File de album. Lucrarea se încheie cu informaţii despre Muzeul Ansamblului „Joc” – oglinda vremurilor ce au trecut care a împlinit 10 ani de la fondare şi cuprinde amănunte despre fondarea muzeului, piesele expuse, o galerie foto. Pentru a facilita utilizarea biobibliografiei au fost întocmite următoarele Indexuri auxiliare: Index de nume, Index geografic, Index de titluri de enciclopedii, culegeri, calendare, Index de ediţiii periodice. Descrierile bibliografice au fost efectuate conform STAS-ului 7.1.-2003.

Munca bibliotecarilor de un an a adus un produs în noul an, lucrarea Două fenomene ale culturii naţionale: Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc”, este destinată elevilor, studenților, profesorilor, bibliotecarilor și cetățenilor RM cei care nu au uitat de valorile noastre tradiționale, de folclorul nostru românesc, de dansul nostru ș.a.

6Monica Babuc, Ministru Culturii din Republica Moldova îl felicită pe Vladimir Curbet cu 85 ani de la naştere, 2015 6Hora răzeşilor DSC00029

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s