Roata, măi…


Roata măi, hăi, hăi…

I. Aho, aho prieteni, fraţi

Utilizatori logaţi

Biblioteci-filiale ce cărţi nu-mprumutaţi

Doar celor din cartier le daţi

II. Utilizatori nu vă-ntristaţi

La bibliotecă intraţi

Cărţi lecturaţi, la activităţi participaţi

Şi în unele cazuri ne salvaţi

III. Nett-ui full, serverul mare

Catalog electronic biblioteca are

Căutări amplificate,

Utilizatorii, fără carte de specialitate

IV. Vă transmitem un mesaj

Departamentelor ce ne ghidaţi

În anul care vine

Întrebaţi-ne, vă vom susţine

V. Şi necătând la toate

Vă urăm de sănătate

În anul care vine

În speranţa de mai bine

VI. Cărţi şi bloguri roditoare

De la utilizatori informaţii de postare

Biblioteci tehnologizate

De IREX sponsorizate.

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s