Aurel David – pictor, grafician, sculptor


Portretul lui A. David, realizat de A. David.

Portretul lui A. David, realizat de A. David.

1935 – Se naşte pictorul Aurel David la Chişinău. Data de 18 iunie a acestui an este atestată de o serie de acte și documente, inclusiv de autobiografia autorului, din dosarul său personal de Uniunea Artisștilor Plastici din Moldova. Unele documente atestă însă anul nșaterii 1934.

1935 – anul nașterii sale moare în mod tragic tatăl său Alexandru David.

1944 – se stinge din viață mama sa Mitrodora, învățătoare.

1944-1946 locuiește la bunica în satul Bardar.

1946-1948 se află în colonia de muncă corecțională de la Soloneț, Soroca.

1948-1954 studiază la Școala Republicană de Arte Plastice.

1955-1960 este student la Institutul de Arte Plastice “V. Surikov”, Moscova.

1960-1964 este primit în Uniunea Artiștilor Plastici. Activează în calitate de inspector superior la sectorul de artă plastică de la Ministerul Culturii. Foarte puțin timp predă la Școala Republicană de Arte Plastice. Din anul 1964 se consacră aproape în exclusivitate muncii creatoare.

1968-1972 este ales în funcția de vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, la cel de-al VI-lea congres. Tot în acest timp devine și președinte al comitetului de conducere al Fondului Plastic.

1969 pleacă într-o călătorie în Suedia (prima și ultima din viață).

1984 la 18 iulie se stinge din viață în mod tragic în atelierul său din Chișinău.

Debutează cu opere de pictură şi grafică în anii 1960-1980, paricipând la expoziţiile de grup din Chișinău, Moscova, Sankt-Petersburg, Tallinn, Vilnius şi Minsk. Expoziții personale – 1994, 2004, Chișinău.

Concomitent cu pictura şi grafica a practicat arta monumentală, fiind autorul mozaicului de la faţada Centrului Republican al Tineretului (1971) și fațada Casei de Cultură din s. Boșcana, rl. Criuleni, Melodia moldovenească, un mozaic din bucăți de placă ceramică glazurată.

21122015267Una dintre cele mai valoroase lucrări ale pictorului este considerat tabloul “Amiază” (1964).

***

1990 post-mortem i se conferă Premiul de Stat pentru realizări remarcabile în domeniul artelor plastice.

1995 la Muzeul de Stat de Artă Plastică este inaugurată prima expoziţie personală a aristului.

Sunt inaugurate două plăci comemorative. Pe placa comemorativă din interiorul școlii este imprimată inscripția Aurel David, remarcabil artist plastic, 1934-1984, precum și imaginea celebrei sale linogravuri Arborele Eminescu.

 Arborele Eminescu

Arborele Eminescu

Școala din Bardar poartă numele artistului plastic Aurel David, la fel și o stradă din or. Ialoveni poartă numele artistului. Biblioteca publică din s. Bardar poartă numele tatălui său, Alexandru David, care a fost și el un mare artist.

Aurel David lîngă mozaicul "Melodia moldovenească" confecționat din bucăți de plăci de ceramică glazurată pe fațada Casei de Cultură din s. Boșcana.

Aurel David lîngă mozaicul “Melodia moldovenească” confecționat din bucăți de plăci de ceramică glazurată pe fațada Casei de Cultură din s. Boșcana.

Aurel David: timpul, artistul și opera

Aurel David: timpul, artistul și opera

 

C

 

Câteva lucrări realizate de către artistul plastic Aurel David care se află în fondul Muzeului Național de Arte Plastice al RM. Amiază (1964), Arșiță (1968), Livadă (1962), Măr (1983), Olga Sava din Bardar cu copiii (1980), Struguri (1957), Fructe (1977), Zăpadă (1967), Doină (1967), Cei doi (1963), Cântec (1969), Recviem (1970)  ș.a.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s