Maestrul Vladimir Curbet, promotor al artei populare.


6Monica Babuc, Ministru Culturii din Republica Moldova îl felicită pe Vladimir Curbet cu 85 ani de la naştere, 2015Recent, 5 decembrie, maestrul Vladimir Curbet a împlinit 85 de ani.  57 de ani din activitatea sa de creaţie şi artistică i-a consacrat Ansamblului ”Joc”, care în timp a fost denumit  Ansamblul Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”. De la vîrsta de 28 de ani V. Curbet s-a aflat la cârma acestei organizaţii în calitate de director artistic şi prim-maestru de balet. În legătură cu acest eveniment la Filiala de Arte „T. Arghezi” a demarat o serie de acţiuni –  realizarea lucrărilor de specialitate ca eleborarea bibliografiei “Două fenomene ale culturii naţionale: Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul “Joc” “, trecere în 6Hora răzeşilorreviste, expoziţii de carte, expoziţii virtuale, discuţii la temă, mediatizarea evenimentului în prin mijloacele şi resursele informaţionale ale bibliotecii, disponibile pentru doritori şi utilizatori. Astfel s-a accentuat importanţa lucrului de cercetare a lui V. Curbet în domeniul artei şi coregrafiei populare naţionale,  afirmându-se ca o personalitate notorie în cultura românească.  A valorificat de-a lungul anilor tradiţii şi datini, ritualuri şi credinţe, obiceiuri şi dansuri populare, muzică şi port naţional, elogiind virtuţile spirituale şi morale ale poporului din sânul căruia a ieşit. În acest scop  Vladimir Curbet a cutreierat Moldova în lung şi în lat, căutând perle şi nestemate, descoperindu-le  la Horele satelor, la nunţi şi cumetrii, la clăci şi şezători. A adunat cu dragoste şi pasiune cântece şi dansuri, strigături şi oraţii, colinde şi doine, legende şi poveşti. A colectat peste 6 mii de cântece și melodii de joc populare, numeroase din ele aflându-se în cele 10 volume publicate ale d-lui. Pentru prosperarea artei coregrafice naționale maestrul a fost apreciat cu ordine și medalii guvernamentale, titluri onorifice. Maestrului Vladimir Curbet în acest an i s-a conferit titlul de Cetățean de Onoare a mun. Chișinău, iar din 2016 o stradă îi va purta numele său.

Maestrul Vladimir Curbet a scris și a lăsat moștenire Ansamblului ”Joc” Testament în anul 2010 ce este amplasat în muzeul Ansamblului ”Joc”. Muzeul Ansamblului „Joc” a fost întemeiat în anul 2005 de către Tatiana Curbet, soţia maestrului Vladimir Curbet. Patrimoniul muzeului reprezintă o colecţie bogată de obiecte de valoare: diplome, medalii, menţiuni, telegrame, discuri de vinil, CD-uri, casete audio, suvenire, cupe, reviste şi ziare cu pagini de glorie a concertelDSC00029or evoluate de Ansamblul „Joc” ş.a. Amplasarea unei harţi geografice a lumii cu instalarea becuşoarelor ce se aprind permite a vedea în spaţiu locul turneele concertistice ale ansamblului, care au înregistrat succese remarcabile în peste 70 de ţări ale lumii, purtând cu mândrie şi demnitate nestinsa făclie a artei populare naţionale.

Cu ocazia jubileelor sărbătorite Poșta Moldovei a aplicat în circuit plicuri, mărci poștale, ștampile cu imagini a maestrului, a unor dansuri (Hora, Sârba, Moldoveneasca ș.a.) și a Ansamblului ”Joc”.

A. Olărescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s