Din inimă pentru noi, oamenii…


12373385_912583725505079_9176931892825086151_nÎn realizarea evenimentului recent au participat mai mulţi locuitori din localitatea Bardăr şi invitaţi din diverse domenii de activitate. Din acest considerent activitatea în sine a purtat forma unui exerciţiu/dialog de comunicare, promovare şi comemorare. Motivele care au determinat organizarea unui astfel de eveniment complex, după cum au menţionat şi participanţii, au fost mai multe, solicitate şi din partea utilizatorilor care ne cunosc specificul de activitate. Drept stimul şi încurajare în realizarea evenimentului au fost prezenţa cadrelor bibliotecare din biblioteca publică Bardăr şi d. Sofia Muşat, şefa Secţiei de Cultură din Ialoveni, de profesie bibliotecară, care a venit cu o donaţie a unei cărţi “Prefer nemărginirea… Aurel David. Biobibliografie – Album” (alcătuitor: Sofia Muşat), Chişinău, 2012, achiziţie valoroasă pentru fondul nostru de carte specială. La aceasta am mai adăuga şi o altă carte specială “Păstorul solitar sau Naiul lui Vasile Iovu“, Chişinău, 2015 de Rodica Iuncu., dăruită generos de maestrul Vasile Iovu.

Un popor este reprezentativ prin personalităţile sale. Satul Bardăr 12359964_912582312171887_1670544991509037188_neste un sat unde multe personalităţi proeminente îşi au originea anume de aici. Nominalizăm doar unii din ei – Petru Vutcărău, regizor cu renume (calificativ pronunţat de critica teatrală internaţională), Vasile Iovu, vestit naist, Artist al Poporului, care concertează  împreună cu legendarul Gheorghe Zamfir, regretatul Aurel David, creator emblematic pentru spaţiul românesc dintre Prut şi Nistru, autorul lucrării Arborele Eminescu, linogravură (48/46), considerată drept capodoperă după încărcătura simbolică ce o poartă. Tot de aici îşi are rădăcinile bunul prieten al bibliotecii Valeriu Herţa, pictor-grafician şi încă o seamă de alţi oameni emeriţi din domeniul învăţământulului şi educaţiei, sportului, agriculturii, administrarării publice locale. Despre toate acestea sunt paginile volumului-monografie Bardăr, leagăn strămoşesc, editată în 2009 de autorii Tudor Ţopa şi Nicolae Schiţco. Cartea prezentată este una de exepţie prin faptul că prin studiul istoriei localităţii date din cele mai vechi timpuri  se întrevede şi întreaga istorie a românilor basarabeni, cuprindera evenimentelor sociale majore cu impact decisiv asupra definiţiei noastre ca popor. Autorii, luând parte la eveniment şi-au exprimat opiniile vis-a-vi de subiect, de importanţa cunoaşterii ţinutului natal, subiect ignorat cu neglijenţă în anii socialismului dezvoltat. Au fost donate o altă serie de cărţi, contribuţie venită din partea fundaţiei “Draghiştea”.5022_912586455504806_1578719568989285796_n

Discursurile au fost direcţionate pe făgaşul comunicării libere, spre cunoaşterea şi promovarea participanţilor. Astfel, fiecare din ei, având acest merit, au sporit efectiv volumul de informaţie despre satul natal prin melodii şi cântece, prin comunicarea activă (memorii) şi comunicarea non-verbală, prezentarea de expoziţii personale, lucrări, poze, mape tematice. Toate acestea au incitat curiozitatea tuturor invitaţilor şi celor prezenţi, încărcându-se şi de puţină doză de invidie, doar fiecare din noi purtăm în suflet dragostrea faţă de peisajul minunat al copilăriei, rămas undeva aproape/departe, în satul natal.

12341028_912588532171265_3656505584857725337_nPartea a doua a evenimentului a evoluat printr-o concentraţie intelectuală de tip meditativ a unor specialişti de studiu şi cercetare referitor la subiectul propus – aprecierea la justa valoare a talentului şi a procesului de creaţie. Fiecare om este înzestrat de divinitate cu o anumită soartă, dar destinul, în pofida timpului, ni-l croim noi înşine, fiecare în parte. Indiferent de cine n-am fi, lăsăm pe acest pământ nişte urme, care vorbesc despre faptele noastre. Timpul le îndreaptă pe toate. Omul Victor Trohin din satul Bardăr. A fost pictor. A făcut pictură aşa cum o percepea şi o simţea el cu toată fiinţa sa. Probabil că aceasta contează cel mai mult în eu-l unui om de creaţie.

O mică pledoarie în îndemnul şi susţinerea unui act civic de cunoaştere, omagiere şi memorie a lui Victor Trohin, care ar fi împlinit la 21 august 2015 un jubileu de 50 de ani de la naştere. A lăsat în urmă lucrările sale, reuşite, frumoase, mai puţin reuşite, pe alocuri naive, dar extraordinar de personale, căci tot ce a creat, a făcut cu mare dragoste de oameni şi de Dumnezeu, le-a lăsat fără recompensă în 30 de locaşuri sfinte din Chişinău, Bucureşti, Odesa. Şi au mai rămas florile din tablouri, chipurile oamenilor din portretele sale…, colecţia sa cu carte despre arta picturii universale, şi desigur micul atelier, modest din cale afară, cu tainicul miros de ulei şi vopsea, care poate, cine ştie, din îngăduinţa sătenilor, se va transforma într-un atelier de pictură. Pictând icoane, Trohin-iconarul nu s-a încadrat strict în cerinţele tradiţionalei picturi bizantine, dar a pictat îndemnul inimii şi a percepţiei sale referitor la tematica religioasă. Readucerea lui V. Trohin în albia normalităţii, a recunoaşterii sale ca om de creaţie, ca pictor,  a fost exprimată prin vocile vorbitorilor, specialistului în studierea picturii icoanelor Tudor Stăvilă, pictorului Valeriu Herţa, specialistului în arte vizuale Dumitru Olărescu, pictorului, liber-profesionist Viorel Borş, artistului plastic Dumitru Balica, membru UAPR, părintelui Serghie de la Biserica “Sf. Andrei”, Chişinău, bun îndrumător şi cunoscut îndeaproape cu procesul de creaţie a lui V. Trohin şi a altor oameni de bună credinţă.

Detalii despre subiect le accesaţi la:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.912582302171888.1073741880.732883810141739&type=3

Text: A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s