Pictura este domeniul în care am trăit


 ValentinaValentina Rusu-Ciobanu, s-a născut la 28 octombrie 1920  într-o suburbie a mun. Chişinău. Aici viitoarea pictoriţă a prins dragoste pentru muzica clasică, pentru armonia culorilor, pe care le contepla zile întregi în grădina cu flori. Aceste trăiri estetice s-au transformat mai tîrziu într-o constantă vocaţie artistică. Valentina Rusu-Ciobanu îşi face studiile la Şcoala de Arte din Chişinău (1938-1940). Dovedind capacităţi deosebite, ea susţine cu succes examenele de admitere la Academia de Arte Plastice din Iaşi, astăzi Universitatea de Arte “G. Enescu”, Iaşi, facultatea de Arte Vizuale şi Design (1942-1944). După eliberarea Moldovei de sub jugul cotropitorilor fascişti reea cursul de pictură la Şcoala de arte plastice “A. Repin”. I-a avut ca învăţători pe Auguste Baillayre, un personaj spectaculos al artelor plastice din perioada interbelică, care a exercitat o influenţă enormă asupra formării artistei sub aspectul abilităţilor sale tehnice, concepţiilor estetice, dar şi pe renumitul sculptor Alexandru Plămădeală, în clasa căruia a studiat desenul. Puritatea culturii, valoarea energetică, luminozitatea sunt calităţile pe care pictoriţa le valorifică şi transpune în limbaj modern. Dacă în perioada de la începutul activităţii creatoare pictoriţa şi-a asumat o percepţie şi o interpretare dinamică, lirică, apoi, în continuare, gama modalităţii de interpretare se lărgeşte prin acreditarea în apanajul modalităţii de expresie a entităţilor filozofic, parabolă, primitivism.

Expoziţii personale

  • Chişinău (1961);
  • Muzeul de Arte (1984);
  • Biblioteca Naţională (2000);

Expoziţii de grup

  • A participat aproape la toate expoziţiile organizate de UAP din Moldova (1947-1980);
  • Expoziţia ”Bessarabia Moia”(curatori Ruxandra Garofeanu şi Vladimir Bulat), galeria Artmark, Bucureşti (2009);

Lucrările sale au fost expuse şi peste hotare

Moscova (1957), Sofia, Bulgaria (1961), Warşovia, Polonia (1963), Montreal, Canada (1968), Plovdiv, Bulgaria (1970-1971), Bucureşti, România (1975), Irak (1975), Siria (1975), Moscova, Rusia (1949) şi la taberele de creaţie din Fedaraţia Rusă (1951, 1952, 1954). 

Valentina Rusu-Ciobanu este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din URSS din 1948, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova. De-a lungul anilor, pentru participarea activă la viaţa artistică, s-a învrednicit de mai multe premii şi menţiuni, printre care:

Ordinul “Insigna de Onoare” (1961);

Medalia de argint a EREN (1966);

Laureată a Premiului de Stat (1974);

Artist al poporului din RSSM; Maestru Emerit în Artă (1985);

Ordinul Republicii (1996);

Premiu pentru intreaga activitate şi prosperarea artelor plastice (1998);

Medalia “Dmitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009);

Cetăţean de Onoare al Chişinăului (2010);

Lista lucrărilor: Fetiţă la fereastră, (1957), Plantând copaci, (1961), Portretul lui Emil Loteanu, (1964), Portretul actorului Dumitru Fusu, (1964), Foc de artificii, (1966), Micul dejun, (1979), Scriitorul Serafim Saka, (1996), Vizita doctorului, (1971), La bal mascat, La joc, (1957), Autoportret cu ochelari, Cană pe pervaz, Emil Loteanu, Actriţa Maria Goncear, Flori pe fundal roşu, Glie şi oameni, Invitaţie la dans, etc.

Creaţia Valentinei Rusu-Ciobanu este cuprinsă într-un limbaj inteligibil şi expresiv, reprezintă o sinteză între linie, culoare şi ritm, oferind publicului o realizare fericită în cadrul picturii contemporane naţionale. Este o artistă plastică basarabeană, a cărei creaţie se remarcă atât prin mijloacele expresive, considerate de critici neconvenţionale, inovatoare, cât şi printr-o profundă notă poetică. Conform aprecierii comentatoarei Sofia Bobornaga, pictura Valentinei Rusu-Ciobanu este o simbioză de realism poetic şi spirit original, iar după părerea criticului Vl. Bulat, stilul pentru care a optat pictoriţa putea fi citit, în perioada regimului sovietic totalitar, ca o subversiune sublimată, risc pe care Valentina Rusu-Ciobanu şi l-a asumat.

Bibliografie:

Maeştri basarabeni din secolul ХХ: Valentina Rusu-Ciobanu. – Chişinău, Editura Arc, 2004. – 150 p.

Teme şi subiecte în creaţia plasticienilor moldoveni din perioada sovietică / Artele Plastice din Republica Moldova în contextul socio-cultural al anilor 1940-2000 / Rocaciuc Victoria. – Chişinău, 2011. – P.26-36.

Искусство Советской Mолдавии (1940-1950 годы) // Изобразительное искусство Mолдавской ССР. – M., 1957. – С. – 22-23.

Chişinău. Enciclopedie. – Chişinău: Poligraf, 1997. – P. 404.

Metamorfozele picturii de gen optzeciste: interferenţe şi sinteze stilistice // Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova (1945-2000) / Eleonora Brigalda-Barbas. – Chişinău: Ştiinţa, 2002. – P. 38-54.

 

 A. Olărescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s