Solonaru Simion pictor şi grafician


12096177_475610322625576_7193960668111582589_nSimion Solonaru, pictor, grafician cu renume. S-a născut la 18 octombrie 1939, la Pohrebea, Dubăsari. Şi-a făcut studiile la Şcoala Republicană de Arte Plastice I. Repin din Chişinău (astăzi Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală, 1957-1965). Practică grafica de carte, stampa, afişul în acvaforte, gravura în linoleum, litografia, registru tematic fiind foarte variat: peizaj, portret, compoziţii lirice, istorico-revoluţionare, patriotice. Lucrările lui Simion Solonaru se deosebesc prin expresivitate, impresionează prin modelarea măistrită a volumelor, siluetelor bine echilibrate şi supleţea liniilor: În trei (1968), ilustraţii la poemul Tatarbunar (1974) de B. Istru, la romanul Badea Kozma de G. Malarciuc (1974). Este profesor de estetică tehnică la Institutul Politehnic S. Lazo (azi Universitatea Tehnică din Moldova, 1965-1967); inginer-constructor de grafică industrială la Institutul Tehnologic de Proiectări şi Construcţii al Ministerului Industriei Locale (1967-1968); pictor-şef la firma Meşter-faur (1968-1969); pictor-şef la Fondul Plastic al Uniunii Artiştilor Plastici (1969-1972). Colaborează cu editurile: Lumina, Cartea Moldovenească, Universul, revistele Femeia Moldovei (1972-1976), Scânteia leninistă, Steluţa etc.

A executat lucrările:

Anul 1917,

Alarmă de antrenament,

Trei octombrie,

Adolescenţă,

Toamnă,

Fată cu struguri,

Tinereţe,

Haiduci,

Când zboară cocorii,

Nemurire,

Amintire etc.

A făcut ilustraţii la cărţile: Bubuituri surde de S. Şleahu, Răspunde la semnalele “Rândunica” de Azimzade, Vin negru de A. Roşca, Legea găzduirii de A. Lupan, Mă caut de P. Zadnipru, Zvăpăiatul de A. Şalari, Harap Alb de I. Creangă, Rămâi de Gh. Vodă, Eroica de V. Teleucă, Dansul focului de F. Mironov etc.

Participă la expoziţii republicane în anii 1968, 1970 şi în străinătate; unionale la Moscova în 1970.

Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova din 1970.

Achiziţii: în colecţii de stat şi particulare.

Bibliografie:

Colesnic, Iurie. Solonaru Simion // Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală : Ghid encicl. – Chişinău : Museum, 2008. – P. 206.

Popescu, Leonid. Pictorul Simion Solonaru cu averea sa / Leonid Popescu // Lliteratura şi arta. – 1999. – 25 noiem. – P. 6.

Solonaru Simion // Literatura şi arta Moldovei: Encicl.: Vol. 2. – Chişinău, 1986. – P. 206.

A. Olărescu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s