Prezentarea cărţii Insectarul vesel de Nicolae Roibu


roibu 3Prezenţa dn. academician Mihai Cimpoi la acest eveniment a avut o conotaţie specifică, înclinată spre critică şi analiză litrară. Cartea, ca gen literar nu aderă la vre-un studiu academic, se referă mai mult la o cronică literară şi autorul se sacrifică mai mult ca jurnalist decât prozator. Este o practică mai veche, când planul noilor  apariţii editoriale se discutau  mai întâi în cadrul US. Însă acest fapt nu diminuiază din importanţa volumului.  Textul este suculent, sunt expuse nişte întâmplări anecdotice, ce fixează două aspecte complementare. Primul readuce în atenţia publicului cititor diferite personalităţi – de la margine spre centru, al doilea, repune valorile noastre culturale în dialogul valorii cu lumea europeană. Ne intregrăm cu ce avem mai bun – cultura – muzică,  literatură, teatru, arte plastice. N. Roibu se prezintă în acest caz ca un adevărat talent al promptitudinii şi rigorilor.

Pentru participanţi, care au fost într-un număr impunător, reprezentând înstituţiile de învăţământ LT “M. de Cervantes”, AMTAP şi Centrul de exelenţă în Construcţii a fost o surpriză neaşteptată, aflând că toţi invitaţii de onoare la eveniment, printre care şi Anatolie Petrencu, istoric, Margareta Ivanuş şi Paulina Zavtoni, Artişti ai Poporului sunt de fapt personage din cartea lui Nicolae Roibu. Referitor la carte, însuşi N. Roibu a accentuat că sa străduit să readucă în atenţie profesia de jurnalism, aplecând urechea, ascultând şi făcând notiţe pentru a închega o nouă pagină veridică în istoria culturii noastre. A. Petrencu a venit să confirme spusele, adăugând că prin intermediul lucrului pe care-l face d. N. Roibu, a ajuns să cunoască foarte multe personalităţi de la noi. Datorită insistenţei de care dă dovadă,  mereu cu creionul şi reportofonul în mâină, se prezintă ca un lucrător de speţă mai veche, care, încropind destine, fapte şi evenimente din viaţa reală a personajelor sale, lasă pentru istorie cronici literare despre personalităţi importante. Cu certitudine o spunem şi noi bibliotecarii, că aproape toate cărţile editate de Nicolae Roibu sunt o primă sursă de informare referitor la gala personalităţilor din cultura naţională. În acest context dn. M. Cimpoi a adăugat că după această construcţie este editată şi revista Viaţa Basarabiei şi este una din cele mai veridice prezenţe istorico-literară.roibu

roibu2Autorul cărţii a primit mai multe felicitări din partea elevilor şi studenţilor, care au fost ingenioşi şi au invocat ca lectură mai multe poezii la tema jurnalism în poezie – Mai poţi, Balada unui jurnalist, şi ce rezolvi? Deasemenea n-au ezitat nici cadourile muzicale din partea d. Margareta Ivanuş, care a recomandat adăugător realizarea unor filme de scurt metraj în baza cărţii scrise.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s