Ţara mea, Moldova!


Pentru elevi, primele zile ale lunii septembrie, în paralel cu bucuria reîntâlnirii înseamnă şi o reîntoarcere la capitolele cărţilor învăţate pe parcursul anului de studiu precedent. Şi cărţile bibliotecilor vin să contribuie la facilitarea procesului de recapitulare. Acest scop determină activităţile bibliotecarilor care sunt realizate printr-o serie de prezentări de expoziţii şi de carte tematică, comunicări, concursuri. Motivat şi de contextul sărbătorilor naţionale care au loc în ajunul începutului  noului an şcolar genericul Ţara mea, Moldova! a fost obiectivul de bază în activitatea de fiecare zi la filiala de Arte “T. Arghezi”. Pentru asta a fost pregătită şi prezentată o trecere în revistă a surselor disponibile, care vin să satisfacă interesul faţă de ţară şi valorile ei spirituale, culturale, materiale.

Moldova o putem descoperi din imaginile şi textele informative ale cărţii Discover Moldova, în care sunt expuse unele din cele mai reprezentative imagini naturale, vegetaţiile codrilor şi a celor din delta râurilor care o traversează;  din imaginile construcţiilor arhitectonice (biserici, mănăstiri, cetăţi) şi a aşezărilor umane; din imaginea celor mai îndrăgite locuri şi localuri publice, primăria Chişinăului, biblioteci, vile urbane şi monumente, Grădina Publică “Ştefan cel Mare” .

Discover Moldova

Moldova este ţara cu o istorie veche care porneşte din negura vremii, teritoriul căreia nu odată a servit ca o punte de trecere pentru popoarele migratoare, lăsând în urmă mărturii şi amprente ale civilizaţiilor trecute; a fost în nenumărate rânduri drept ţintă şi arenă pentru războaie îndelungate, fiind nevoită să se ridice din ruini de fiecare dată, căci poporul din moşi-strămoşi a apărat cu sfinţenie pământul hărăzit. Natura care ne înconjoară a încântat în toate timpurile oamenii, ţăranii, care datorită iscusinţei, dibăciei şi creaţii artistice au înfrumuseţat locurile, dând viaţă pietrei, lemnului, sticlei, culorilor. Despre aceste momente se poate de aflat din cartea  Moldova şi cele 7 minuni ale ei, un album monografic de autorul Iurie Răileanu.

Moldova şi cele 7 minuni ale ei

Despre tradiţiile şi obiceiurile seculare ale moldovenilor, despre îndeletniciri şi creaţia artistică populară din trtecut şi pînă în prezent, despre dans şi cîntec, despre monumente şi edificii culturale, despre personalităţi istorice aflăm din cartea Republica Moldova. Patrimonial, apărută în 2011.

Republica Moldova. Patrimonial

Trecutul eroic al Ţării îl putem cunoaşte şi din cartea Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul sec. XIV-lea – mijlocul se. al XVI-lea) de autorul M. Şlapac. Cartea pune la dispoziţie informaţii despre tabloul general al sistemei de apărare, despre organizarea militară a statului, despre modul cum erau construite cetăţile, prin aceasta dându-ne posibilitatea să aflăm şi despre particularităţile arhitecturii autohtone din acea perioadă.

Cetăţi medievale din Moldova

Despre ambianţa noastră naturală –poziţia fizico-geografică,  relief, condiţii climatice, reţeaua hidrologică, despre resursele şi hazardurile naturale,  despre ecologia şi protecţia mediului înconjurător aflăm din colecţia Mediul geografic al Republicii Moldova.

Mediul geografic al Republicii Moldova

Flora şi fauna ţării este prezentată în Cartea Roşie a Republicii Moldova, o enciclopedie, o carte-semnal despre speciile vegetale şi animale pe cale de dispariţie.

Cartea Roşie a Republicii Moldova

Ţara noastră este un stat suveran. Acest adevăr este confirmat prin legea supremă, Constituţia Republicii Moldova, dar şi prin simbolurile naţionale, adoptate de poporul nostru. Cartea Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova ne prezintă mai multe informaţii ample despre simbolismul heraldic din Moldova.

Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova

A realuzat A. Moldovanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s