Zilele FedEex@Hasdeu: Filiala de Arte “T. Arghezi”


Repere. Arta dedicată copiilor. Filmul de animaţie

NOU! Clubul amatorilor filmului de animaţie

Mesaj

Extinderea orizontului de cunoaştere prin cultivarea interesului faţă de artele vizuale10363391_403023333217609_2366950927123380345_n

Grupul ţintă: 5 -14 ani

Scop

Iniţierea copiilor în domeniul filmului de animaţie ca gen al artei cinematografice. Asimilarea unor faze de început în cunoşterea artistică în limita unui cadru animat, învăţarea mecanicii mişcării în baza unor obiecte concrete, dar şi a formelor neexistente, fantastice, impactul cărora se răsfrânge asupra libertăţii de gândire creativă.

Istoria, specificul şi evoluţia animaţiei autohtone

Obiective

  • Cunoaşterea artei plastice prin învăţarea şi însuşirea a unor noi tehnici de lucru, aplicate în animaţie;
  • Însuşirea tehnicii de desen în creion;
  • formarea abilităţilor de decupare şi de încleire a obiectului;
  • dezvoltarea imaginaţiei în spaţiu, a gândirii creative din punct de vedere artistic;
  • înşuşirea mecanicii mişcării în cadru;
  • fotografierea cadrelor;
  • folosirea noilor tehnologii în procesul de unire a cadrelor fotografiate11039247_403022999884309_2413385109670594401_n

Implementare

Vor fi invitaţi specialişti cu calificare profesională.

În cadrul şedinţelor Clubului pe interese al amatorilor filmului de animaţie, lansat recent la bibliotecă se vor desfăşura activităţi de informare şi de cunoaştere cu domeniul filmului de animaţie. Copiii vor fi implicaţi în activităţi de executare a desenului în creion, multiplicat, decupare, vopsire şi pregătire pentru fotografiere. Monarea desenului fotografiat se va efectua prin intermediul folosirii tehnologiilor avansate. Vor fi solicitate ideile şi imaginaţia participanţilor în crearea de noi personaje pentru filmul de animaţie, suportul preluându-l din lectura cărţilor citite, a unor subiecte sau din lista eroilor preferaţi.

Materiale necesare

Se vor utiliza materiale diverse – hîrtie, creioane, rigle, radiere, acuarelă, foarfece, clei, aparat de fotografiat, videoproiector, ecran.

Mijloace

Suporturi materiale din partea beneficiarilor şi a oraganizaţiilor nonguvernamentale

Realizare

Lunar. Desfăşurarea activităţilor practice cu copii – desen, colorare, decupare, fotografiere. Vor fi utilizate noi tehnici de lucru specifice animaţiei.

Impact

O metodă eficientă de utilizare a timpului liber împreună cu copii. Extinderea activităţii bibliotecii în domeniul creativităţii şi imaginaţiei. Va fi creat un produs nou de bibliotecă – personaje pentru filmul de animaţie.


Lucrurile bune au continuitate

Repere. Arta muzicală a Republicii Moldova: compozitori, interpreţi, formaţii muzicale

NOU! Fonoteca muzicală autohtonă

(crearea unui nou tip de documente speciale în colecţia filialei de Arte)

CDMesaj

Orientarea generală spre cunoaşterea publică a patrimoniului  muzical- interpretativ naţional. Aprecierea veridică a contribuţiei adusă de reprezentanţii marcanţi la vatraZinaida Julea patrimoniului cultural al ţării.

Scop

Evaluarea şi reevaluarea personalităţilor muzicale. Promovarea interpreţilor prin intermediul priorităţilor specifice ale bibliotecii – în cadrul evenimentelor culturale, organizarea seratelor de creaţie, omagiale, invitaţii la întâlnire cu publicul.

Obiective

Cunoaşterea cu operele de creaţie ale interpreţilor, prestaţiile de valoare de-a lungul anilor. Identificarea soluţiilor de diminuare ale cauzelor, care au contribuit la neglijarea profilului interpetativ. Scoaterea din anonimat a unor interpreţi.

Implementare

Implicarea formelor de studiu şi cercetare: selectarea informaţiei necesare din fondul de documente al bibliotecii, din presa periodică, din internet, din arhivele personale

Materiale necesare

Calculator, hîrtie, pix-uri, microfon, reportofon, stick USBStefan Petrache

Mijloace

Din prestarea unor servicii de bibliotecă contra plată, contribuţie benevolă a beneficiarilor

Realizare

Prin interviuri, vizite la locul aflării, donaţii, copierea conţinutului solicitat pe suport informaţional, întâlniri cu personalităţi, lansări şi prezentări de CD-uri

Impact

Presupune o totalitate de materiale elaborate, care vor prelua forma unui nou produs al bibliotecii în domeniul muzical-interpretativ autohton (fonotecă)

A elaborat Anastasia Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s