Claudia Kobizeva: femeie-sculptor


    Claudia Kobizeva s-a născut la 20 martie 1905, la Chişinău. Şi-a petrecut copilăria în satul Sadova, rl Călăraşi. În anii 1926-1931 îşi face studiile la Şcoala de Arte Plastice din Chişinău, în clasa lui Alexandru Plămădeală. Apoi studiază în anii 1931-1934 la Academia Regală de arte frumoase din Bruxelles, secţia de sculptură monumental-decorativă, în atelierele profesorilor V. Russo şi Rembo. Posedând o bună pregătire teoretică şi practică, este înscrisă direct în anul IV de studii. De la Bruxelles tânăra sculptoriţă se transferă la Bucureşti, unde-şi continuă studiile la Academia de Arte Frumoase (1934-1936), la profesorul Cornel Medrea. Activează ca profesoară la Şcoala de Arte Plastice din Chişinău (1945-1952). În anii postbelici 1951-1952 crează numeroase comenzi de sculptură pentru pavilioanele Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale ale Moldovei din Moscova. Debutează cu sculptura în piatră Adormirea Maicii Domnului. Preocupată de tradiţiile naţionale româneşti, este puţin interesată de inovaţiile tehnice. Experimentele abstracte i-au rămas în permanenţă străine. Genul portretic îl promovează prin lucrările: Ana – Maria, Portret de tânără femeie (1939); Cap de moldoveancă (1947); Fata din Ceadâr -Lunga, Adolescent, Student (1965); Băieţel cioplind din fluier (1955); Dimineaţa unei vieţi noi (1958); Vremea secerişului (1959); Ţărancă de la Câmpulung, Tutunăreasă (1961); Cântec (1963); Sora de caritate Leana (1969); Mama mea (1970); Fericire (1975); Dragoş-Vodă (1976); Moldova mea (1981) etc.

În fiecare vară ea cutreera satele, vizita tîrgurile, studia traiul, costumul popular, monumentele de artă, făcînd pretutindeni crociuri. În schițele de portret, în scenele de gen, în peizaje se resimte spiritul de observație, spontaneitatea percepției, priceperea de a surprinde esențialul. În crociurile realizate în satele republicii, pe lanurile colhoznice Claudiea Kobizeva sesiza mișcările caracteristice, gesturile, căuta să pătrundă în ritmul muncii cotidiene. Lucrările Claudiei Kobizeva au fost prezentate la multe expoziţii naţionale şi internaţionale: Moscova, Leningrad, Kiev, Minsk, Bulgaria, Polonia, Romănia, Mongolia ş.a.

Distincţii: Insigna de onoare (1949); Drapelul roşu de muncă (1957); Om emerit în arte din Moldova (1960); Artistă plastică a poporului din Moldova (1965); Premiul de Stat al Moldovei (1968).

Bibliografie:                                                                                         

Bobernaga, Sofia. Cobizev Claudia // Chişinău: Encicl. – Chişinău, 1997. – P. 154-155.

Bobernaga, Sofia. Cobizev Claudia // Femei din Moldova: Encicl. – Chişinău, 2000. – P. 73-74.

Cezza, L. Cobizev Claudia // Enciclopedia sovietică moldovenească, Vol.3. – Chişinău, 1972. – P. 309.

Cobizev Claudia // Calendar naţional 2005. – Chişinău, 2004. – P. 88-89.

Cobizev Claudia // Literatura şi arta Moldovei: Encicl, Vol. 1. – Chişinău, 1985. – P. 302.

Тома, Людмила. Клавдия Кобизева. – Сhişinău. – 1978.- С. 42.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s