Pictorul Sergiu Bădrăgan


badragan   Sergiu Bădrăgan s-a născut la 18 martie 1960 în Chişinău. La 11 ani îşi începe studiile la Şcola de Arte Plastice pentru copii din Călăraşi, clasa profesorilor Ion Croitoru, Petru Bragoi în anii 1971-1975, secţia pictură.  Apoi îşi face studiile la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (1975-1979) Chişinău, la  pictură şi pedagogie, clasa profesorului Valeriu Puşcaş. În anii 1983-1988 îşi continuă studiile la Institutul Pedagogic de Stat Ion Creangă, Chişinău, pictură, grafică şi pedagogie, clasa prof. Afanasie Oprea. În anul 1979 îşi începe activitatea sa în calitate de profesor de artă plastică la Şcoala medie nr. 31 din Chişinău (1982-1983).  Pictor la Uzina Signal din Chişinău. În perioada 1983-1984  este angajat la Şcoala de arte plastice pentru copii, s. Bravicea, Călăraşi, ca profesor de arte plastice şi istoria artelor plastice. Revine la Chişinău şi se angajează la Şcoala medie nr. 29, Chişinău, profesor de arte plastice şi desen liniar (1984-1989). Iar începînd cu anul 1989 revine la colegiu, care la absolvit, dar în calitate de profesor la disciplina de profil Colegiul de Arte Plastice Al. Plămădeală, Chişinău unde activează şi azi. Prin creaţia sa picturală artistul Sergiu Bădrăgan ne invită să evadăm din lumea convulsivă de azi în imaginea idilică a satului basarabean de altă dată. În numeroasele sale peisaje, Sergiu Bădrăgan  tinde să surprindă reverberaţiile unei vieţi petrecute în tihnă, armonie şi discretă reculegere. Sergiu Bădrăgan are un tact al său în comunicarea cu natura, ceea cei conferă deplină libertate de a fi în pictură cu adevărat el însuşi. Nimeroşii discipoli al pictorului, care este şi profesor la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală îi sunt recunoscători pentru că la îndrumat în lumea artei. Activitatea de pedagog, consecvenţa cu care îşi urmează calea în artă, Sergiu Bădrăgan este un prilej de admiraţie.

1992-1993, şef catedră, Arte Plastice, Sculptură şi Pedagogie, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău;
2001 Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova;
Din 2006,  până azi este numit şef catedră, Arte Plastice la Colegiul de Arte Plastice Aleandru Plămădeală, Chişinău.

Expoziţii personale:

1996 – Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Chişinău;
2004 – Casa cărţii Petru Movilă, Chişinău.

Expoziţii de grup:

1992  –  Expoziţie de grup, Vatra Dornei, România;
1992-2009  –  Autumnala,  Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău;
1993-2009  –  Salonul de primăvară. Centrul Expoziţional Constantin Brăncuşi, Chişinău;
1994  –  Expoziţie de grup, Navarra, Italia;
1995-2009  –  Limba noastră cea Română, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău;
1995-2009  –  Saloanele Moldovei, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău – Băcău;
1995  –  Expoziţie de grup, Odesa, Ucraina;
1996  –  Expoziţie de grup,  Bucureşti, România;
2004-2005  –  Expoziţie de grup,  Parcova, Moldova;
2005  –  Expoziţie de grup, Bălţi, Moldova;
2005  –  Pace prin arta plastică. O mie de tablouri  ale artiştilor plastici din Moldova  de pe ambele maluri ale Nistrului, Museul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinău;
2006-2007   –  Noaptea artelor, MoldExpo, Chişinău.

Premii:

premiul Sergiu Grosu- 2006.

badragan 1

    badragan 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s