Însoţiţi de muzica lui Eugen Doga


003 (2)   La primele ore ale dimineții de unu martie activitățile la biblioteca de Arte au început printr-un omagiu adus compozitorului nostru Eugeniu Doga. Chiar de la intrare în holul biliotecii, utilizatorii, în special membrii clubului “Что, где, когда”  și a clubului “Astronomie” care își țin ședințele în zilele de duminică, cât și toți vizitatorii, întâmpinați cu tradiționalul mărțișor alb-roșu au citit mesajul de felicitare cu ocazia împlinirii a celei de-a 78-a primăvară adus maestrului Doga de către echipa bibliotecii. Mesajul a fost și un punct de reper pentru o bună dispoziție între utilizatori, fiind surprinși de acordurile muzicii frumoase a compozitorului, interpretată la pian de unul din doritori. A răsunat cunoscuta melodie Orașul meu, apărută în anul 1971 și interpretată în premieră de Sofia Rotaru. Expoziția tematică expusă cu această ocazie, selectată periodic conform anilor de apariție a lucrărilor muzicale a fost o mică confirmare la vasta operă de creație a compozitorului. Au urmat discuții și întrebări referitoare la perioada de creație actuală a lui E. Doga. Pentru un răspuns adecvat la toate aspectele de activitate, despre noile proiecte cât și despre viața personală a compozitorului utilizatorii au fost indrumați să consulte cărțile despre E. Doga apărute în ultimii ani. Cu referire la acest subiect s-a invocat Anul Eugen Doga 2007, declarat în legătură cu 70 de ani ai compozitorului și acțiunile întreprinse atunci în vederea omagierii lui. În acest context au fost prezentate două titluri de cărți – monografia Eugen Doga. Compozitor, academician, elaborată sub auspiciile Academiei de Științe a Moldovei (colecția Academica, Editura Știința), apărută în anul 2007, coautor și coordonator, academicianul Gheorghe Duca. Este o lucrare amplă, structurată în patru părţi. În volum se pot  găsi referinţe și amintiri despre Eugen Doga scrise de zeci de personalităţi de la Chişinău, Iaşi, Cernăuţi, Bucureşti, Moscova, Sankt Petersburg. Cartea e încoțită de fotografii care l-au înveşnicit pe compozitor din primele zile ale vieţii sale şi până în present și de un CD cu includerea a unor capodopere muzicale ale lui Eugen Doga, inclusiv al baletului Luceafărul. Colaboratorii Academiei de Ştiinţe propun în această lucrare o amplă analiză ştiinţifică a operei componistice a muzicianului.

20150301_113033   Un al doilea volum apărut în 2012 cu titlul Eugen Doga. Muzica este prima și ultima mea iubire, apărut la editura Prut Internațional prezintă în sine un volum biografic, construit în baza unui dialog-maraton inedit de circa 130 pagini, întreținut de către autoarea Liminița Dumbrăveanu și Eugen Doga într-o scurtă perioadă de timp (din toamna anului 2006 până în iarna lui 2007).Cartea, fără nici un fel de ezitare, merită toată atenția noastră. Prefața este scrisă de însăși E. Doga. Încheerea cărții cât și postfața sunt scrise de cunoscutul publicist și redactor Vlad Pohilă. Această minunată carte, la dorința autoarei, se sfârșește cu un eseu despre Eugen Doga – “Schiță de portret al artistului pe culmile gloriei”, care este ca un fel de acord final al acestei cărți de cunoaștere, înțelegere, prețuire și neuitare a marelui compozitor Eugen Doga. În postfață citim…  este indubitabil, un creator împlinit – și nu numai în contextul muzicii basarabene sau, mai larg, al muzicii din spațiul ex-sovietic, unde l-a plasat concursul de împrejurări istorice bine cunoscute și nouă… După Ciprian Porumbescu, în muzica românească a venit George Enescu, geniul nostru tutelar, regal, măcar și de aceea că a fost descoperit la o impresionantă precocitate de către Carmen Sylva, alias regina Elisabeta a României. Prin Enescu, muzica românească a putut ocupa un loc destoinic în armoniile europene… Eugen Doga, cu certitudine se înscrie între cei mai vrednici zidari ai continuității acestei muzici.

002 (2)

                            20150301_114053

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s