Arta cinematografică


La acest domeniu colecția Bibliotecii de Arte, sa îmbogățit cu un volum de carte: Arta cinematografică din Republica Moldova, donație din partea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. În acest volum Ana-Maria Plămădeală ne vorbește despre Filmul de ficțiune (1957-2001), Dumitru Olărescu, Filmul de nonficțiune (1928-2011) și Violeta Tipa, Fenomenul filmului de animație moldovenesc (1968-2001), vezi cuprinsul. Autorii Artei cinematografice din Republica Moldova au definit drept scop inițial al investigației deschiderea către contextualizarea obiectului de studiu, asimilând noi teritorii ale fenomenului cinematografic și practici inedite de interpretare a raportului dintre text și context. Includerea operelor cinematografice în contextul istorico-cultural și socio-politic le-a permis autorilor autohtoni revalorificarea trecutului cinematografic naţional, decodificând sensurile autentice ale apariției și succesiunii diverselor tendințe artistice și antiartistice. Autorii prezentului studiu au dezvăluit istoria filmului din Moldova și-au înserat în demersul filmologiei noi tipuri de izvoare documentare care au dus la elucidarea celei de a șaptea artă din Moldova.

Arta cinematografica

Plămădeală, Ana-Maria. Arta cinematografică din Republica Moldova / Ana-Maria Plămădeală, Dumitru Olărescu, Violeta Tipa ; au colab. : Olga Guțan-Șchiopu [et al.] ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : Grafema Libris, 2014. – 640 p. – ISBN 978-9975-52-174-1.

cuprinscuprins1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s