Serată literar-artistică ”Eminescu în ritmul muzicii”


Omagiu adus poetului naţional Mihai Eminescu la 165 ani de la naştere. Invitatul seratei - Anatolie Mâtcu, care a însoţit recitalul poeziilor cu muzica improvizată şi interpretată la nai, pian, fluier. Participanţi - elevii liceelor "Al. cel Bun", "Miguel de Cervantes", utilizatori.

Advertisement