Nicolae Esinencu, poet, prozator, dramaturg şi scenarist


658x0_esinencuPoetul, prozatorul, dramaturgul şi scenaristul Nicolae Esinencu s-a născut la 13 ianuarie 1940 în satul Chiţcani, rl Teleneşti. A învăţat la şcoala medie din satul natal, după care a studiat la Colegiul Republican Sportiv (1957-1960). În 1973 absolveşte cursurile superioare de literatură de pe lângă Institutul de Literatură “M. Gorki” din Moscova. A activat în calitate de conducător al Asociaţiei de creaţie “Debut” la studioul “Moldova-film”, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, redactor la Editura “Lumina”, secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1989-1991), director al Casei de creaţie a scriitorilor (1991-2001), consilier la Uniunea Scriitorilor (din 2001). Primele versuri le publică, începînd cu 1964, în diverse ziare şi reviste ale timpului. Debutează editorial în 1968 cu placheta de versuri  Antene şi cu o carte de proze scurte Sacla. Operele sale se disting prin autenticitate şi caracter totalmente imprevizibil, printr-o viziune satirică, umoristică, dominată de insolit. Nicolae Esinencu este unul dintre cei mai prolifici scriitori de la noi, explorând diverse genuri literare: poezie, proză, dramaturgie, roman, nuvelă şi cinematografie. Scrierile sale sunt traduse în rusă, estonă, franceză, spaniolă, georgiană. I s-a acordat:  –  Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Consiliului de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi pentru volumul de nuvele Copacul care ne uneşte în 1986; Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru microromanul Doc în 1992Premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de film de la Costineşti, România (1991) pentru Tunul de lemn; Premiul II pentru scenariul filmului “Va veni generalul” la Concursul Centrului Naţional de Cinematografie şi al Uniunii Cineaştilor din Moldova (1996); Premiul pentru literatură “George Bacovia” (Bacău, 1997); Premiul de Excelenţă pentru anul 1999; Premiul pentru dramaturgie (2003); Premiul “Opera OMNIA” (2013) al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Deţine: Titlul Onorific “Om Emerit în Artă” (1990);
                Cavaler al Ordinului “Gloria Muncii” (1996).
Bibliografie:
Antene : versuri / Esinencu Nicolae. – Ch. : Cartea moldovenească, 1968. – 87 p.
Disciplină mondială : versuri / Esinencu Nicolae. – Ch. : Art & Х, 1995. – 346 p.
Scrieri alese (în şase volume) / Esinencu Nicolae. – Ch. : Prometeu, 1999. – 480 p.
Scrisoare mareşalului (proză) / Esinencu Nicolae. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 370 p.
Vin chinezii : roman / Esinencu Nicolae. – Ch. : Magna-Princeps SRL, 2009. – 144 p.
Vitalie Răileanu. Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare. – Ch. : Profesional Service SRL, 2011. – 346 p.
Колесо : рассказы / Николае Есиненку ; пер. с молд. . – М. : Советский писатель, 1975. – 160 с.
Дерево нашей жизни : Повести. Рассказы / Николае Есиненку ; пер. с молд. А. Бродского. – М. : Известия, 1989. –  576 с.
Деревянская пушка : повести и рассказы / Николае Есиненку ; пер. с молд. А. Бродского. – М. : Советский писатель, 1987. –  448 с.
Пора любви : рассказы и повести / Николае Есиненку ; пер. с молд. А. Бродского. – М. : Советский писатель, 1983. –  335 с.
Порог любви : рассказы / Николае Есиненку ; пер. с молд. В. Балтага. – М. :  Литература артистикэ, 1978. –  159 с.
Птица рядом со мной : стихотворения и поэмы / Николае Есиненку ; пер. с молд. . – М. : Литература артистикэ, 1980. – 107 с.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s