Vladimir Curbet: destin plămădit în ritm de dans


curbet 2   Numele lui a urcat cele mai înalte cote spirituale, până a devenit monumental.  De-a lungul anilor el a transformat dansul nostru popular în Simbol universal.  Dintre cele 84 de inele aşternute la trunchiul vieţii, 55 sunt rotunjite în ritm de  dans.
 Vladimir Curbet, maestru de balet. S-a născut la 5 decembrie 1930 în satul  Susleni, rl Orhei. A absolvit şcoala de muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău  în 1966. În anii 1949-1953 a fost conducător artistic al formaţiei de dansatori  amatori de la Casa raională de cultură Susleni, în 1953-1957 a condus colectivul de dansuri populare din s. Caragaş, Slobozia. În 1957 Vladimir Curbet e numit pedagog-repetitor, iar în 1958 conducător artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului moldovenesc academic de Stat de dansuri populare „Joc”. Asimilându-şi organic arta muzicală şi coregrafică a oamenilor de la ţară, Vladimir Curbet montează dansuri populare moldovenești în care păstrează specificul naţional al mişcărilor şi maniera autohtonă a interpretării. O sîrbă şi o bătută montate la Susleni au fost remarcate de specialişti încă la festivalul republican al cîntecului şi dansului din 1949. Pentru montarea dansurilor „Jocul ferarilor” şi „Sîrba” pe scena din s. Caragaş i s-a conferit titlul de laureat (medalia de aur) al Festivalului VI mondial al tineretului şi studenţilor de la Moscova (1957). Cu ansamblul „Joc”, Vladimir Curbet a montat circa 50 de dansuri populare, adevărate spectacole de muzică, port şi dans popular, cu un nivel înalt interpretativ, atingînd o performanţă artistică fără de pereche în lume. Dintre acestea se remarcă „Jocul ferarilor”, „Brîul”, „Bătuta”, „Voiniceasca”, „Haiduceasca”, „Hora fetelor”, „Mărunţica”, „Crăiţele”, „Moldoveneasca”, „Ţărăneasca”, „Răzăşeasca”, „Hora mare”. Realizări remarcabile: „Căluşarii”, „Nunta moldovenească”, „Mărţişor”, suita „Bucuria”, „Suita din Bugeac”, „Suita din Carpaţi”, duetele „La izvor”, „La vie” ş.a. A contribuit – în calitate de coregraf la realizarea spectacolului „Păsările tinereţii noastre” după drama omonimă a lui Ion Druţă (la Teatrul Mic din Moscova), filmelor „Măria sa Hora” şi „Poienile roşii” (Moldova-film), „Nuntă la Malinovca” (Lenfilm). Vladimir Curbet s-a afirmat ca folclorist şi publicist, a înregistrat nenumărate melodii şi texte de cîntece populare moldovenești, a publicat un şir de articole, studii şi cărţi referitoare la specificul, originea, istoria şi maniera de interpretare a dansului moldovenesc popular, la necesitatea păstrării şi dezvoltării creatoare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare moldoveneşti. Este autor al cărţilor antologice, adevărate enciclopedii vii: „La vatra horelor”, „Promotori ai artei populare”, „Tot cu cîntecul mă mîngîi”, „Aşa-i jocul pe la noi” şi „La gura unei peşteri de comori”. Artistul Poporului al URSS a colectat peste 6000 cîntece şi melodii de joc populare, numeroase din ele aflîndu-și a doua viaţă în cele 9 cărţi ale sale.
Distincţii: Artist al Poporului, Laureat al Premiului de Stat. Este decorat cu ordinul: Drapelul Roşu de Muncă, Prietenia popoarelor, Cavaler al Ordinului Republicii. Vladimir Curbet a prezentat cu ansamblul „Joc” circa 10 000 de spectacole în peste 70 de țări. Datorită maestrului, dansul popular a devenit o carte de vizită a Republicii Moldova în străinătate. Milioane de spectatori asociază dansul popular cu acest colectiv extraordinar și cu Vladimir Curbet. În cei 55 ani de activitate a instruit zeci de dansatori. În 2013 Vladimir Curbet a fost premiat cu cea mai înalta distincţie a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală – Medalia de Aur pentru Creativitate.
Bibliografie:
  1. Ciocanu, Ion. Paşii lui Vladimir Kurbet. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 164 p.
  2. Promotori ai artelor populare / Curbet Vladimir. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 164 p.  big-vladimir-curbet-exprima-poezia-dansului-alaturi-de-trupa-joc

 

 

Advertisement

One thought on “Vladimir Curbet: destin plămădit în ritm de dans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s