Întâlnire cu scriitorul Vladimir Beșleagă


BesleagaVladimir Beșleagă, cu Zbor frânt, deschide ușa spre romanul occidental al modernității, îmbinând existențialismul cu scriitura modernistă a lui Proust și Faulkner.

acad. Gheorghe DUCA

   În acest an în cadrul Programul de lectură “Chișinău citește   o carte”, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” și Filialele ei  promovează două volume de carte: chișinăuienii au citit  cartea de proză scurtă “Voiaj de nuntă în trei”, autor Mihai  Ștefan Poiată și citit sau recitit “Zbor frânt” de Vladimir  Beșleagă. Tradițional programul de desfășoară anual de la  început de an până la finele lui unde se încheie cu o  conferință de totalizare la care participă toate filiale BM și cei mai activi utilizatori ai acestui program. Anul  acesta Programul “Chișinău  citește o carte” este la cea de-a XI-a ediție, programul include în sine desfășurarea diferitor forme și tipuri de activități culturale (expoziția de carte tradițională, expoziție virtuală, listă sau revistă bibliografică, prezentare de carte, discuții-dezbateri asupra operei, ore de lectură, dar și întâlnire a tinerilor cititori cu scriitorul). Ieri, Biblioteca de Arte “T. Arghezi” a găzduit întâlnirea cititorilor-elevi de la Colegiul de Construcții și Liceul român-spaniol “M. de Cervantes”  cu scriitorul, romancierul, eseistul, traducătorul, jurnalistul, omul politic Vladimir BEȘLEAGĂ. Surpriza întâlnirii a venit de la elevii colegiului în frunte cu șefa de catedră Limba și Literatura română, Dna Maria Gîncu, cei XII “apostoli”- elevi au prezentat un spectacol scriitorului, au făcut rezumatul romanului cap-coadă cu introducere, structură, motive prezente în roman, stilul scriiturii beșlegian, caracterizarea personajului principal Isai, încheiere. Citiți fiind, nu s-au limitat doar la romanul Zbor frânt, un tânăr a vorbit foarte frumos despre cartea: Viața și moartea nefericitului Filimon. V. Beșleagă spune “un roman foarte greu de citit, bravo pentru curaj”apoi a urmat și o întrebare, De ce în operă predomină litera B?, V. Beșleagă cu durere în suflet ne-a povestit despre această literă, de unde a apărut și de ce numai B, deoarece sa gândit la 3 localități Bender, Bălți și Basarabeasca și uite că nefiricitul Filimon a fost chiar autorul, atunci când în Basarabeasca și-a pierdut fiul la numai 24 de ani. Un alt apostol a făcut un rezumat la cartea “Durere”, celălalt “Ignat și Ana” și șirul a continuat. În final i-au dăruit un cântec scriitorului, cel de-al XII-lea apostol-elev a interpretat piesa “Casa părintească nu se vinde”.

Romanul “Zbor frânt” (1966) este recunoscut drept una din prozele remarcabile ale perioadei postbelice, unul din romanele care au schimbat fața prozei din Moldova. Romanul “Zbor frânt” spune autorul a fost scris doar în 3 luni de zile (aprilie, mai, iunie) este un record, deoarece Dumnealui are pe masa de lucru opera “Fata cu buzele albe”, care are zece ani decând lucrează și tot mai lucrează. Participanții la întâlnire au fost foarte activi, au avut o mulțime de întrebări interesante asupra operei dar și a personalității lui Vladimir Beșleagă, răspunsurile le-au primit pe măsură. Așa cum este obișnuit autorul să nu vină cu mâna goală, le-a dăruit celor mai activi participanți și cititori ai operei cărți cu autograf, și profesoarele Dle Gîncu și Didina sau ales cu romanul “Zbor frânt” dar și Biblioteca Colegiului de Construcții cu bibliografia subsemnatului realizată de Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”.

Vladimir Beșleagă este cel mai imortant prozator al secolului al XX-lea, mai important pentru că e modern, mai tehnic și mai complex decât Ion Druță sau decât oricare alt scriitor al provinciei nostre de est. (Ion Simuț)

1017161_847283675311433_5938785853866066458_n 1461192_847283678644766_7360418884316175014_n 1503519_847279951978472_100965454954052207_n

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s