Marin Gheorghe, scriitor, scenarist, redactor, jurnalist.


8c3ce5f106c2ff2544594cca6a7dd2c1_200                                  Marin Gheorghe, născut la 2 octombrie 1929 în satul Câşliţa-Prut, jud. Izmail (astăzi r-nul Cahul).

   Scriitor, traducător şi jurnalist de profesie. Se angajează în calitate de redactor-şef adjunct la gazeta “Moldova Socialistă” în 1952. Absolvent  al Institutului Pedagogic “Ion Creangă” din Chişinău, facultatea de Filologie, 1957.  În anul 1968 este avansat în funcţia de vicepreşedinte al  Comitetului de Stat pentru Edituri Poligrafice şi Comerţul cu Cărţi, timp de 25 de ani Gheorghe Marin a promovat valorile culturale, a pus  curajos Măria Sa Cartea în capul mesei. Multe sute de cărţi bune au străbătut la lumină prin sita draslică a cenzurii datorită insistenţei Dlui.  Au fost deschise în republică noi edituri, s-a dezvoltat o reţea largă de tipografii, au fost construite peste 650 de librării în oraşe şi sate.

Distincţii:

Om Emerit al Culturii, 1989;

Laureat al ziarului ,Moldova Suverană, 1992;

Medalia Meritul Civic, 1999.

Scriitorul Gheorghe Marin lansează volumul de proză documentară ,,Misiuni şi destine”, (2008) unde scrie inspirat şi captivant despre şoimii din tronul ţării, inclusiv despre Basarabia, unde ne familiarizează cu oamenii celebri ai meleagului moldav, ne face să medităm asupra unor acute şi dureroase probleme din actualitate. E o carte de o înaltă ţinută documentară şi artistică, o închinăciune respectuoasă memoriei.

În 2006 scriitorul Gheorghe Marin lansează cartea ,,Închinare memoriei”, (2006) unde şi-a aşternut pe hârtie gândurile, amintirile despre celebrul cuplu – Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, interpreţi ai şlagărelor Mişcării de eliberare şi renaştere naţională. Ei sau înălţat peste destin şi au devenit simboluri.

Cărţi pentru copii „Peştişorul vorbitor”, „Lecţie despre înot”, „Căluţul oştean” şi traduceri: proză de J. Aldridge, poveşti portugheze şi spaniole, „Anecdote gabrovene”, în trei ediţii. În calitate de scenarist a colaborat cu studioul cinematografic „Moldova-film”.

Toamna în instituţiile de cultură din capitală şi din ţară se desfăşoară un şir de activităţi culturale. La începutul lunii lui brumar, la Chişinău are loc Festivalul-concurs internaţional de muzică uşoară ,,Două inimi gemene”, omagiu adus cuplului Doina şi Ion Aldea-Teodorovici. Căci ei sunt, ca doi piloni ai verticalităţii noastre naţionale. Festivalul are menirea de a promova talente, de a face cunoscut publicului opera şi creaţia personală, în final visul devenind realizabil. Participanţii la festival interpretează în mod obligatoriu o piesă a compozitorului Ion Aldea-Teodorovici. Pe muzica lor au crescut şi s-au format ca personalităţi sute de mii de tineri. Directorul Festivalului-concurs internaţional de muzică uşoară este Eugenia Marin, mama Doinei Aldea-Teodorovici. Festivalul este şi va rămîne o dovadă de apreciere a creaţiei extraordinare a acestui cuplu.

      Prioritatea anului 2012, ca fiind una naţională a căpătat o semnificaţie aparte în activitatea filialei de Arte “Tudor Arghezi”.   Toate iniţiativele au fost reprezentative în primul rând prin mesajul lor de cunoaştere mai în detaliu a vieţii şi activităţii personalităţilor, devenite deja legendare în istoria culturii naţionale, cuplul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. Pe parcursul întregului an biblioteca a pus la dispoziţia vizitatorilor expoziţia de diverse documente, mapa tematică, pliantul informativ, lista bibliografică ş.a.      загруженное

загруженное (1)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s