Crezul meu, limba română


Crezul MeuEste titlul cărţii scrisă de autoarea Albina Dumbrăveanu, doctor în filologie şi editată în  2013 sub egida Societăţii „Limba noastră cea Română” de editura „Cu drag”. Biblioteca a primit-o în dar de Ziua Poeziei. Cartea prezintă un studiu biobibliografic, o cronică a luptei poporului nostru pentru limba română. Anul 1989 a fost pentru acest popor anul trezirii conştiinţei naţionale. Parlamentul, forumul legislativ suprem a adoptat Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, ale cărei prevederi preconizau oficializarea limbii române şi revenirea acesteia la alfabetul latin. Respectarea prevederilor Legii presupunea victoria noastră în lupta pentru identitate, limbă, istorie şi adevăr. Aprobarea ei a făcut ca Guvernul republicii, organul suprem executiv să înfiinţeze în 1991 Departamentul Funcţionării Limbilor, condus fiind de profesorul universitar Ion Dumeniuk şi de doctorul habilitat Ion Ciocanu, precum şi a Centrului de Terminologie, condus de doctorul în filologie Constantin Tănase. A urmat o cale parcursă timp de 23 de ani pentru ca limba noastră cea română să fie stăpână la ea acasă.

Cartea „Crezul meu, limba română” reprezintă un studiu solid al dnei A. Dumbrăveanu, realizat în baza argumentelor şi faptelor care au avut loc. Sunt dezvăluite aspecte concrete despre activitatea promotorilor limbii române – Valentina Botnaru, Alexandru Gromov, Valentin Mândâcanu, Ion Ciocanu, Constantin Tănase, Anatol Eremia, Nicolae Roibu, Ion Dumbrăveanu, Eugenia Chiosa, Ion Melniciuc, Irina Nechit, Raisa Belicov, ş.a., sunt identificate publicaţiile valoroase din diverse reviste „Buletin de lingvistică”, „Dacoromania” şi editoriale de presă de la noi şi din România „Jurnal de Chişinău”, „Literatura şi Arta”, „Timpul de dimineaţă”, „Capitala”, „Flux”, „Glasul Naţiunii”,  „Ţara”, „Democraţia”, „Accente libere” ş.a. Un rol important în procesul de reafirmare a limbii române l-au avut de asemenea radioul şi televiziunea naţională prin luarea de atitudine şi prin lansarea emisiunilor tematice, printre care şi emisiunea radiofonică „În lumea cuvintelor” – o pastilă de cultivare a limbii, zilnic, dimineaţa. Emisiunea a ţinut mai bine de 10 ani. Autoarea cărţii evoluiază şi importanţa activităţii Centrului Naţional de Terminologie, care s-a afirmat ca „un laborator al limbii române…ca un bastion, o tribună, mai cu seamă prin articolele dlui Constantin Tănase”. Dna A. Dumbrăveanu spune, că toate cîte s-au făcut, atât în Centru, cît şi la diferite niveluri – ministere, instituţii din toate raioanele republicii, realizarea conferinţelor, a meselor rotunde cu discursuri aprinse la temă, organizarea concursurilor pentru studenţi şi elevi, editarea de mici dicţionare de specialitate ş.a. – au avut scopul nobil de a trezi interesul faţă de cuvântul cult, corect şi la locul său, de a propaga terminologia de specialitate, de a cunoaşte limba noastră strămoşească. Întreaga carte „Crezul meu, limba română” este îmbogăţită de un florilegiu de articole şi interviuri cu şi despre atitudinile cetăţeneşti principiale, obiecţii critice pe deplin îndreptăţite pe parcursul anilor, propuneri şi sugestii despre cultivarea şi îmbunătăţirea limbii române vorbite în rândul populaţiei. Cartea merită să fie citită şi popularizată spre binele limbii noastre.

Sursa: Dumbrăveanu, A. Crezul meu, limba română. Chişinău, 2013, 224 p.

Anastasia Moldovanu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s