Petru Baracci, actor de teatru şi film


Baracci   La 22 iulie 2010 în urma unei insuficienţe cardiace, s-a stins din viaţă o personalitate notorie a artei teatrale şi cinematografice naţionale, actorul, profesorul de teatru, regizorul Petru Baracci, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii.

Petru Baracci s-a născut la 25 iulie 1929 în or. Bolgrad, judeţul Cetatea Albă. A absolvit Institutul de Artă Teatrală “A. N. Ostrovski” din Sankt Peterburg (1948-1952). Revenit în patrie, se implică activ în viaţa culturală, jucând pe scena Teatrului Academic Muzical-Dramatic “Al. Puşkin” din Chişinău. Din 1962 e profesor la Institutul de Arte “G. Musicescu”, actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. În 1987 devine secretar al Uniunii Teatrale, în 1995 – vicepreşedinte iar în perioada anilor 1997-2005, preşedinte al Uniunii Teatrale din republica Moldova. P. Baracci rămâne a fi una dintre cele mai importante personalităţi ale teatrului moldovenesc, dar şi unul din cei mai talentaţi actori ai scenei autohtone, creând personaje valoroase din dramaturgia naţională şi universală. Astfel, au rămas înscrise în analele noastre roluri ca Ovidiu din Ovidiu de V. Alecsandri, Petru cel Mare din Dimitrie Cantemir de I. Gheorghiţă, Pavel Rusu din Păsările tinereţii noastre de I. Druţă, Păvălache din Roata vremii de A. Lupan, ş.a

P. Baracci a debutat în 1955, ca actor de film la Studioul cinematografic din Odesa în filmul Melodii moldoveneşti. Începând din 1963 colaborează cu Studioul cinematografic “Moldova-Film”, jucând în filmul Aşteptaţi-ne în zori, Emil Loteanu. Unul dintre rolurile sale remarcabile este cel al tatălui din filmul lui Vasile Pascaru Trecea o lebădă pe ape (1982). Activitatea sa artistică numără peste 100 de roluri jucate în teatru şi film.

Jan Cucuruzac: “Petru Baracci mi-a fost primul profesor de arta actorului. Pe parcurs, mi-a devenit şi un bun prieten. La curs a mai fost invitat şi tânărul pe atunci Nelu Bordeianu. Nici nu-mi imaginez cum a reuşit P. baracci să modeleze din mine, care eram pe atunci un zvăpăiat venit de la ţară, un actor…aşa cum sânt astăzi. Eram naiv şi neastâmpărat, “fraged” la minte. Nuştiu cum s-a întâmplat, dar la examenele de stat am ajuns cu trei roluri centrale în trei spectacole de diplomă”.

Nelu Bordeianu: “Maestrul Petru Baracci mi-a fost profesor la facultatea de actori, împreună cu V. Gherlac şi T. Gruzin. Din punct de vedere al măiestriei actorului, am avut de învăţat multe de la P. Baracci”.

Clipe de regret şi tristeţe la pierderea unui Mare Artist, Petru Baracci, omul care a trăit prin artă, care a dat colorit artei scenice prin talent şi măiestrie.

Advertisement

One thought on “Petru Baracci, actor de teatru şi film

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s