La Mulţi, Mulţi Ani folcloristului Nicolae Băieşu


Pentru folcloristul Nicolae Băieşu, dr. hab., prof. univ., luna lui Cireşar este luna în care calendarul are o zi specială, astăzi  24 iunie,  distinsul folclorist împlineşte onorabila vârstă de 80 ani, cu acest prilej îi urăm mulţi, mulţi ani înainte. La Mulţi Ani! 

La Mulţi Ani!

La Mulţi Ani!

Nicolae Băieşu s-a născut la 24 iunie 1934 în satul Caracuşenii Vechi, rl Briceni. Începutul activităţii profesionale a lui N. Băieşu ţine de vatra unde s-a născut, satul Caracuşenii Vechi, judeţul Hotin, astăzu rl. Briceni. În 1952, după doi ani de studii la Şcoala Pedagogică din Cernăuţi, apoi la cea din Briceni, este învăţător în şcoala de 7 ani din satul de baştină. În 1956 după absolvirea Şcolii pedagogice din Soroca, este învăţător de limba şi literatura pentru clasele primare V-VII în aceeaşi şcoală. Aceşti primi ani de carieră pedagogică sunt marcaţi de interesul viitorului folclorist pentru creaţia artistică a copiilor şi pentru zestrea folclorică, în special complexul ceremonial ce caracterizează calendarul popular pe parcusrul întregului an. În anii 1961-1991 activează ca laborant, apoi laborant superior, colaborator ştiinţific în Sectorul de Folclor al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în următorii opt ani şef al Secţiei de studiere a culturii populare în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor. Din 1999 până în prezent Nicolae Băieşu îndeplineşte onorabil funcţia de şef al Direcţiei ştiinţifice Folclor a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Folcloristul N. Băieşu rămâne fidel viselor sale din tinereţe de a implementa în mediul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, principiile sale etnopedagogice şi metodico-didactice elaborate la început de carieră. Din 1961 în paralel cu cercetările etnologice se angajează într-o activitate prodigioasă cu studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi cu masteranzi de la catedrele de profil. Pe parcusrul a trei decenii este conducător al practicii folcloristice a studenţilor la Facultăţile de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova şi a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău. În 1963 a apărut prima culegere de folclor Cîntece de luptă şi biruinţă la întocmirea căreia a participat şi N. Băieşu. În anii 1964-1968 îşi face studiile de doctorat la Institutul de Limbă şi Literatură a AŞM şi în 1968 a apărut prima carte semnată de Băieşu Folclor moldovenesc; Bibliografie, 1924-1967. În 1970 susţine teza de doctor cu tema: Poezia moldovenească a obiceiurilor de Anul Nou, şi în 1972 la editura Ştiinţa apare monografia Poezia moldovenească a obiceiurilor de Anul Nou. În 1978 apare volumul Folclorul copiilor  din seria Creaţia populară moldovenească în 16 volume. În anul 1991 apare lucrarea colectivă Creaţia populară moldovenească: Curs teoretic de folclor românesc din basarabia, Transnistria şi Bucovina, Chişinău: Ştiinţa. N. Băieşu – coautor, membru al colegiului de redacţie. În 1994 susţine teza de doctor habilitat în filologie cu tema Studiu istoric-comparat al folclorului calendarist în R. Moldova şi în localităţile româneşti din Ucraina. Din 1996 membru al Consiliului Naţional pentru Asociaţia internaţională Studii Sud-Est Europene (cu sediul la Bucureşti); din 2000 membru al comisiei de experţi (secţia de literatură şi folclor) a Comisiei Superioare de Atestare a RM; din 2000 locţiitorul preşedintelui Consiuliului ştiinţific al Institutului de Literatură şi Folclor al AŞM. Din anul 2004 este preşedintele consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în filologie, specialitatea folcloristică pe lângă Institutul de Literatură şi Floclor al AŞM. Numărul publicaţiilor a ajuns la 750, inclusiv peste 30 de cărţi (monografii, volume de texte etno-folclorice cu introduceri, comantarii; manuale, crestomaţii), cca 120 de studii în culegeri colective, reviste de profil, peste 560 articole de popularizare a ştiinţei (ziare, calandare). A participat cu mai mult de 50 de comunicări la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (simpozioane, sesiuni, conferinţe).

Distincţii: Premiul Dacia decernat de Centrul Naţional de Creaţie Populară al Ministerului Culturii din RM (1991); Premiul Simion Florea Marian al Academiei Române (1995); Diploma de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1996)  

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s