Locurile turistice ale Moldovei. Vă oferim posibilităţi de cunoaştere


Trecere în revistă

S-a început perioada estivală. Utilizatorii noştri sunt în căutarea locurilor interesante pentru a petrece o vacanţă frumoasă. În colecţia bibliotecii se găsesc informaţii necesare la acest capitol. Republica Moldova este ţara cu locuri frumoase, cu o extraordinară aşezare gerografică pitorească, unde se află din abundenţă monumente istorice, arheologice, rezervaţii naturale unice în lume, parcuri naţionale cu arbori seculari, grădini zoologice, toate fiind protejate de stat. Aceste obiectve turistice merită de vizitat. Pentru doritori biblioteca pune la dispoziţie o serie de cărţi, care la sigur îi va ajuta în selectarea unui itinerar turistic prin Moldova. În timpul pauzei dintre  rundele de joc a clubului Ce, Unde, Cînd pentru membrii clubului s-a realizat o trecere în revistă a surselor despre posibilităţile turistice ale ţării noastre. Au fost prezentate cărţi şi albume cu imagini ale locurilor, ce prezintă interes.

Ca obiectiv turistic aparte o mare importanţă îl are oraşul Chişinău, capitala Republicii Moldova. Respectiv, în colecţiile bibliotecii sunt mai multe surse, albume cu imagini şi fotografii, studii şi cercetări argumentate cu un instrumentariu ştiinţific valoros, impresiile de vizită a oaspeţilor care ne vizitează locurile turistice şi care ne vorbesc despre Centul Istoric (oraşul vechi) al Chişinăului, despre istoria şi arta, frumuseţile monumentale şi peisagistice, tradiţiile culturale şi chipuri ale personalităţilor ce au marcat istoria oraşului. Oraşul Chişinău este un oraş al monumentelor istorice, care sunt situate din abudenţă în centrul urbei, de unde a luat naştere. Este important să menţinem cît mai mult posibil aceste mărturii ale trecutului. În acest scop a fost lansată ideea unui proiect al Asociaţiei civice Centrul SITe, realizat apoi cu spiginul financiar al Fundaţiei Soros-Moldovs şi al Primăriei Municipiului Chişinău prin apariţia cărţii

Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură / Asociaţia civică Centrul SITe. – Ch. : Ed. ARC. – 568 p. Studiul dat vine să atesteze şi să descrie valorile arhitectural-urbanistice din Chişinău dar tot odată şi să păstreze nealterat o felie de timp, care va deveni istorie. Valoarea acestei lucrări va creşte astfel odată cu trecerea timpului.

Locurile deosebit de frumoase, interesante şi curioase pentru turişti sunt obiectul de studiu pentru cercetătorii ştiinţifici, care descoperă noi date despre trecutul acestui teritoriu. Iurie Raileanu, unul dintre ei, care mai este şi un maestru neîntrecut în arta fotografică a realizat două cărţi-albume despre obiectivele turistice ale Moldovei.

Raileanu, Iurie. Discover Moldova / Iurie Raileanu. – Ch. : S.n., 2012. – 144 p. Prin „Descoperă Moldova” autorul face cunoştinţă cu pagini din istoria naţională – primele vestigii ale activităţii umane, cu aşezarea geografică, cu dezvoltarea economiocă, culturală şi socială a Moldovei din stânga Prutului. Se conţin informaţii despre patrimoniul naţional-spiritual, tradiţii şi obiceiuri, despre reşedinţe şi familii aristocratice, itinerare turistice din ţară. Textele, scrise în trei limbi sunt însoţite de imagini, executate calitativ. Iu. Raileanu este autorul textului şi a imaginilor.

Raileanu, Iurie. Moldova şi cele 7 minuni ale ei Moldova and its 7 Wonders = Moldova i ee 7 čudes : album monografic / Iurie Răileanu; col. red..: Î.I. „Răileanu Iurie”, 2003. – 240 p. Albumul conţine imagini ale celor şapte obiective turistice de sorginte naturală, istorică, rezervaţii, configuraţii geografice şi peizagistice, construcţii umane. Imagimile sunt însoţite de informaţii generale, scrise în 3 limbi: română, rusă, engleză.

Spre satisfacerea necesităţilor de informare referitor la posibilităţile turistice ale Republicii Moldova sau mai bine zis cu imagini şi scurtă informaţie despre aceste locuri pitoreşti, vine şi albumul Republica Moldova în imagini = Republic of Moldova in images. – Ch. : Ed. Cartier; Ştiinţa, 1998. – 144 p. În prefaţa lucrării este prezentată o scurtă istorie a statului Republica Moldova – de la perioada antică şi pînă la proclamarea Independenţei, 27 august 1991. Albumul prezintă imagini cu vederi ale obiectivelor turistice – imobile cu fragmente din arta arhitectonică, cetăţi, schituri şi cimitire vechi, peisage naturale  din detla rîurilor şi a lacurilor, Rezervaţia Naturală „Prutul de Jos”, flora şi fauna meleagului, obiecte de artizanat, piese de decor cu elemente de sculptură în lemn, piatră ş.a.

În domeniul turismului moldovenesc un loc aparte îl au şi locaşurile sfinte, construite în timp, unele din ele ajungând până la noi încă din îndepărtatul secol al XV-lea. Mănăstirile şi bisericile au fost adevăratele cetăţi ale sufletelor strămoşilor noştri, care au păstrat şi multiplicat tradiţiile spirituale ale poporului nostru. Pavel Bălan, cineast, jurnalist, maestru în fotografia basarabeană, autor a mai multor expoziţii şi albume foto care s-au bucurat de frumoase aprecieri pe plan internaţional a consacrat monumentelor monastice din Basarabia una din lucrarile sale extrem de valoroase. Bălan, Pavel. Cetăţile sufletului. Mănăstiri şi schituri basarabene = The Citadels of The Soul. Bessarabian Monasteries and Convents. – Ch. : Ed. ARC, 2002 – 160 p. Lucrarea este o invitaţie la o călătorie în timp şi în spaţiu, pentru a păşi pe urmele celor care au înălţat adevărate cetăţi ale sufletului, punând astfel pietre de temelie ale culturii naţionale. Cartea redă în imagini exelente cele 43 de mănăstiri şi schituri basarabene, care se află pe teritpriul nostru, făcându-ne cunoscuţi cu fiecare în parte prin intermediul informaţiei, pregătită cu iscusinţă de către autor. Istoria acestor lăcaşuri sfinte reprezintă cronologic istoria noastră. Ele sunt o dovadă grăitoare pentru teritoriile dintre Prut şi Nistru despre existenţa creştinismului încă din primele secole ale mileniului I.

Pentru cunoaşterea posibilităţilor turistice ale teritoriului nostru este necesară promovarea valorilor naţionale turistice la scară internaţională. Un bilanţ de totalizare a întregului patrimoniu cultural şi turistic este expus în lucrarea de sinteză Republica Moldova, Patrimonial = Republic of Moldova. Heritage = Respublika Moldova. Nasledie / Ioan Mânăscurtă şi alţii, prezentare artistică Petru Gheţoi – Ch. : Princeps AO, 2011. – 296 p. Lucrarea dată, la apariţia căreia şi-au dat concursul prestigioase organizaţii de ştiinţă şi cultură din ţara noastră ne prezintă prin text şi imagini, executate de o calitate indiscutabilă, starea actuală a patrimoniului cultural naţional. Prin conţinutul său albumul îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere a Republicii Moldova pe intern şi la sporirea vizibilităţii acesteia în exterior. Lucrarea reflectă multilateral diverse aspecte ale artei şi culturii naţionale, trăsături specifice în construcţia autohtonă, în vestimentaţie şi alimentaţie, în modul de viaţă, ocupaţii şi agrement.

Relieful geografic al ţării se caracterizează prin prezenţa variată a monumentelor naturale unice, ce fac parte din circuitul turismului cultural rural, specific pentru regiunea noastră.  De asemenea, în zonă turistică poate fi clasată şi delta râurilor, care îşi duc cursul pe teritoriul Republicii Moldova. Malurile lacurilor şi a râurilor sunt însoţite pe parcurs de minunate vederi peizagistice, cu pământuri roditoare, cu zone înverzite. Bătrânul Nistru – aşa îl numesc poeţii – ne-a însoţit istoria de la începuturi. În colecţia bibliotecii se regăsesc mai multe surse informative despre el şi afluenţii săi.

Cartea  Dnestr = Nistru = The Dniester. – Ch. : Timpul, 1981. Carte-album care ne surprinde prin  vederi din zona râului Nistru şi afluenţii săi – case de locuit, cetăţi istorice, centrale electrice, conducte de petrol, sculpturi monumentale, cascade spumoase, izvoare susurânde, vechi palate (conacuri) boiereşti, complexele monastice Saharna şi Ţîpova. De-a lungul Nistrului şerpuind se întâlnesc de asemenea locuri păduroase, lanuri şi cîmpii cu recolte bogate, ce vorbesc despre principalele îndeletniciri ale băştinaşilor. Textul însoţitor este scris în limba română, rusă şi engleză.

Un loc nu mai puţin important în cadrul turismului cultural al ţării noastre îl prezintă şi parcurile. Despre aceste oaze naturale ne vorbeşte lucrarea Bătrâne parcuri = V parke starinnom = In The Ancient Parkland / alcăt. P.V. Leontiev. – Ch. : Timpul. – 1983. – 96 p. Cartea ne destăinuie o artă frumoasă, o artă a amenajării parcurilor din Moldova. În secolul XIX prin sate, pe lângă conacurile boiereşti au început să apară parcuri, a căror planificare liberă le imprima trăsăturile unei rezervaţii naturale. În statul nostru sunt aproape 20 de parcuri vechi. Spre regret, puţine din ele şi-au păstrat aspectul de odinioară. Prezenta ediţie ne povesteşte despre istoria amenajării unora din ele şi despre curiozităţile câtorva „muzee” sub cerul liber. Astfel cititorul poate face o călătorie imaginară prin aceste oaze verzi, cu specii rare de arbuşti şi copaci de stejar, coniferi, pini  – parcul din Mândâc, parcul din Ţaul, parcul din Hincăuţi, parcul din Rădiul-Mare, parcul din Mileşti, parcul din Bălăbăneşti, parcul din Ivancea, parcul din Brânzeni ş.a. Textul cărţii este scris în limbile română, rusă şi engleză.

A realizat Anastasia Moldovanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s