Omagiu geniului Mihai EMINESCU


Arte În perioada 13-17 ianuarie la Filiala de Arte „T. Arghezi” au fost organizate activităţi dedicate poetului, prozatorului român Mihai Eminescu. La data de 15 ianuarie, Ziua Naţională a Culturii, Ziua marelui poet român M. Eminescu elevilor de la Liceul român-spaniol „M. de Cervantes” le-a fost prezentat volumul apărut la Târgu-Mureş în anul 2013 şi primit în dar de la autor în toamna anului 2013 cu dedicaţie Avem nevoie de Eminescu, autor Constanţa Abălaşei-Donosă. Volumul începe cu o prefaţă de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Galaţi, dr. Casian Crăciun cu titlul Avem nevoie de Eminescu, zice dumnealui componenţa eminesciană trebuie să fie în structura fiecărui român care a trecut prin şcoală şi care a crescut cultural şi spiritual, hrănit cu „pâinea pentru minte şi pentru finţa românească”, care este în primul rând omul şi opera Eminescu, astfel a început prezentarea acestui volum Avem nevoie de Eminescu! Avem trebuinţă de cultură, de poezia sa, de iubira sa curată şi sinceră, pentru a trăi curat şi adevărat în locul unde ne-a aşezat Dumnezeu. Cartea cuprinde mai multe schiţe de portret a lui Eminescu realizate în acuarelă, grafică în peniţă, câteva Eminescu şi Veronica însoţite de poeziile Pe aceeaşi ulicioară…, La steaua, ş.a.

Îl iubesc pe Eminescu, fiindcă este o mare valoare. Am nevoie de el, cum am nevoie de apă, de aer şi hrană, de dragoste şi frumos, să mă ştiu în buna mea credinţă cu acest motto începe autoarea capitolul Dor de Eminescu, în care găsim Luceafărul (varianta I, II, III), Tu mă priveşti cu marii ochi…, Iubind în taină, Sara pe deal, Floare albastră, Sonete, Somnoroase păsărele, Lacul, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie? toate aceste poezii sunt însoţite de picturi (grafică în peniţă) realizate atât de frumos, cu atât de multă dragoste faţă de Eminescu. De-aş avea şi eu o floare, Mândră, dulce, răpitoare, atât de minunat este redat prin grafică Parcul Mihai Eminescu din Botoşani de către autoare, şi pentru un nespecialist în arta plastică este clar că trebuie să te naşti cu talent şi bineînţeles să munceşti, dar şi trebuie să-l vezi cu ochii tăi, parcul din Botoşani. Acest volum trebuie ţinut de fiecare în mână pentru a înţelege cât de talentată este Constanţa Abălaşei-Donosă, membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici din Târgu-Mureş, Asociaţia „Les artist – pentre de Macon”, Franţa. O altă activitate care a precedat prezentarea a fost medalionul literar-artistic: Omagiu marelui scriitor român Mihai Eminescu unde au fost invitaţi Vlad Zbârciog, scriitor, secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova care ne-a vorbit în detalii despre opera eminesciană, despre aceea că odată cu trecerea anilor opera este supusă unor evaluări, ceva rămâne, ceva se trece, unicul scriitor român care nu este supus acestor evaluări este M. Eminescu deci asupra ce trebuie să ne aplecăm este opera poetului (poemele, poeziile, proza). Studenţii anului I, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ne-au recitat, ne-au cântat opera eminesciană, dar nici elevii de la Colegiul de Construcţii din Chişinău, Rotaru Daniel, Puşcă Al-dru nu au rămas în urmă, au recitat poeziile La steaua , Şi dacă, De-aş avea. Poeta Călina Trifan ne-a mărturist că de când se ţine minte întotdeauna a recitat poeziile din creaţia lui Eminescu şi că activitatea de astăzi e de mare rezonanţă, a rămas profund mişcată de ceea ce a răsunat în această sală, este momentul când se declanşează procesul de creaţie în inimile noastre. Artista poporului, actriţa Paulina Zavtoni împreună cu studenţii ne-a vorbit de importanţa inegalabilă a poeziei lui Eminescu, Nicolae Bălţescu, poetul, despre locul marelui scriitor, Eminescu nu este la locul care-l merită, în programa şcolară sunt foarte puţine poezii, lipsa de atitudine a societăţii faţă de operă, moartea sa enigmatică, ş.a. Finalul încununează opera, interpreta, compozitoarea şi poeta Liuba Drăgostiţa Bujor a cântat câteva romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu De ce nu-mi vii, Pe lângă plopii fără soţ, ş.a.

Recital: Pe lângă plopii fără soţ, adesea am trecut… au participat elevii clasei a III, Liceul „M. de Cervantes”, deşi poartă titlul unei poezii din creaţia lui M. Eminescu, elevii au venit cu cele mai frumoase poezii ale poetului: De-aş avea, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Epigonii (fragment), Sara pe deal, Glosă, Floare albastră, Fiind băiat păduri cutreieram, Dorinţa, Criticilor mei, Revedere, Scrisoarea I (fragment), Luceafărul, ş.a. colegi de clasă, prieteni, dar fiecare şi-a selectat poezia preferată, fiecare a memorat-o, recitat-o în felul său. Din cei 22 de elevi participanţi la recital nici unul nu a negat că-i place poezia scriitorului, la final toţi participanţii au fredonat îndrăgita romanţă Pe lângă plopii fără soţ.

Conferinţă: Două destine – doi mari scriitori ai neamului: Eminescu şi Creangă – 125 de ani de la trecerea lor în nefiinţă. Scopul acestei conferinţe a fost cunoaşterea vieţii şi activităţii mai în detaliu a lui M. Eminescu şi I. Creangă. Conferinţa dedicată celor două prietenii în care s-au contopit armonios, organic, atât afinităţile sufleteşti, umane, cât şi cele spirituale, în care au coincis şi s-au identificat aspiraţiile lor spre frumos, adevăr şi dreptate a avut mai multe comunicări Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu prezentată de Liceul „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”, Eminescu şi Creangă în context universal, Liceul „Toader Bubuiog”, Viaţa şi opera lui Ion Creangă, Gimnaziul „Galata”, Povestea-oraşul prieteniei lui Creangă şi Eminescu, Liceul „M. de Cervantes”, la fel a fost prezentată expoziţia de carte: Comemorarea lui Eminescu şi Creangă şi expoziţia de desene realizată de elevii din instituţiile sus numite. E de menţionat că prietenia – alegerea prietenilor reprezintă o veritabilă artă, evident nu putem prieteni cu oricine, un prieten adevărat e un câştig al vieţii, se cuvine să-l păstrăm cu grijă, căci prietenia dublează bucuriile şi înjumătăţeşte necazurile spunea filosoful englez Francis Bacon, acest mesaj a fost prezent în comunicarea elevilor de la Liceul „M. de Cervantes”. Bineînţeles fiecare comunicare prezentată a fost succedată de discuţii-dezbateri, întrebări şi răspunsuri. Mai spre final de activitate au fost prezentate două spectacole după opera bunicului din Humuleşti, Ion Creangă: Soacra cu trei nurori prezentat de Gimnaziul „Galata” şi Capra cu trei iezi de Liceul „T. Bubuiog”, din Bubuieci, conferinţa sa finalizat cu derularea primului film documentar despre Eminescu, care a fost realizat 1914 de Octav Minar, produs de casa de filme „Pathe”.

Acest monument, mai durabil decât arama , a fost clădit între chinuri morale într-o epocă de nepăsare şi neînţelegere a geniului său, în neliniştea crâncenă a vieţii cotidiene, a lipsei uimitoare de haine şi pâine, în exploatarea unei societăţi literare şi a unui club politic. M. Sadoveanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s