Lansarea cărţii „Memoria sugativei” de Steliana Gramma


„Memoria sugativei” de Steliana GrammaLa lansarea cărţii au fost prezenţi elevii de la Colegiul deLansarea cărţii „Memoria sugativei” de Steliana Gramma Construcţii şi studenţi, viitorii actori de la AMTAP. Invitaţi la eveniment au fost criticul literar Tudor Palade, scriitorii Lidia Ungureanu şi Ion Gorgan, dr.Claudia Slutu-Grama, profesorii Tatiana Ambroci şi Olga Starţun, doritori.

În spaţiul public al bibliotecii acest eveniment a fost precedat de un altul, lansarea studiului monografic „Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova” de acelaşi autor, ambele cărţi fiind postume. Tematica volumelor conţine subiectul despre teatru şi istoria teatrului de la noi în anumite perioade, condeiate cu un substrat critic efectiv al autoarei, care dă dovadă de o bună cunoaştere a artei dramatice. În acelaşi timp editarea şi lansarea acestor cărţi au semnificaţia unor acte de omagiere a omului de litere şi artă, a Stelianei Grama. Lucrarea actuală  este ediţia a II-a a volumului „Memoria sugativei” şi prezintă o selecţie de eseuri, articole, prefeţe şi tablete despre teatru şi literatură, revăzută şi adăugită. Elaborarea şi pregătirea acestei cărţi s-a făcut în cadrul unei teze de licenţă gen proiect profesional la specialitatea Activitate editorială, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Din acest motiv ea poate servi şi drept exemplu elocvent pentru tineri în materie de studiu şi cercetare a unui domeniu sau altul, folosirea eficientă a timpului; este un model de învăţare, muncă, erudiţie. Cartea conţine un arsenal bogat de material factologic, bine argumentat şi însoţit de comentarile şi nota autorului. Volumul scoate în evidenţă talentul S. Grama în ceea ce priveşte subiectele elucidate, cunoştinţe profunde şi un har aparte, dăruit de Dumnezeu. Tema tratată de autor în aceste lucrări nu este una nouă, pe marginea ei au scris mulţi profesionişti, savanţi şi oameni de cultură de la noi ca N. Bileţchi, H. Corbu, B. Zavatin, M. Cimpoi; Gh. Malarciuc, E. Rusnac, Ion Ciocanu. Implicarea acestor nume a fost condiţionată şi de faptul, că literatura şi arta noastră, după perioada de criză, condiţionată de principiile realismului socialist, a avut şi perioada de formare ascensivă odată cu apariţia lucrărilor de valoare naţională a lui I. Druţă, D. Matcovschi, A. Busuioc, A. Strîmbeanu, A. Codru, Ion Podoleanu, C. Condrea, Gh. Malarciuc ş.a. S. Grama a avut îndrăzneala şi curajul să se posteze în această tagmă literară, să scrie la capitolul dat cărţi de o valoare mare. Selecţia materialelor cuprinse în „Memoria sugativei” atestă o listă bogată de nume notorii – scriitori, regizori, actori – un trio component al actului teatral şi scriitoricesc, nume mai puţin cunoscute publicului nostru cît şi o sumedenie intrigantă de fapte şi evenimente, comentate în presă sau în alte izvoare, polemici savante, simpatii şi antipatii, ce predomină în lumea de dincolo de culise.

Lansarea cărţii „Memoria sugativei” de Steliana GrammaPe parcursul lansării moderată de către P. Zavtoni au vorbit rudele, prietenii şi doritorii. Criticul Tudor Paladi a recomandat cartea spre lectura fiecăruia. Ea poate fi prezentată în calitate de ghid de cultură generală, dar şi ca un izvor de informaţie în domeniul profesional. Discuţiile au fost încurajate şi de intervenţiile artistice, poezii, monologuri, piese muzicale cu un mesaj nostalgic în memoria S. Grama, prozatoare, textieră, traducătoare şi eseistă, altfel identificată cu Armonia în drumul cunoaşterii de sine şi de lume, de Poezie şi de Adevăr. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s