Actorul Mihai Curagău la jubileul de 70 de ani


 Curagau   LA MULŢI ANI MAESTRE!

   În pleiada de artişti favoriţi ai publicului basarabean lui Mihai Curăgău îi revine un loc aparte, fiind unul din cei mai îndrăgiţi actori comici ai teatrului nostru. Născut şi crescut la ţară, în inima Codrilor Moldovei, el absoarbe din copilărie seva umorului popular, toată fiinţa sa de artist fiind organic legată de spiritualitatea veşnic vie a satului. Şi atunci când spunem că Mihai e artist al poporului, se înţelege prea bine că nu e vorba doar de un titlu onorific conferit oficial, ci de însăşi esenţa talentului său. De-a lungul carierei sale scenice de peste patru decenii, actorul a avut de interpretat personaje cu un diapazon de caractere deosebit de variat – de la moşnegi hazlii şi împăraţi de poveste, eroi din literatura clasică naţională şi universală până la scriitori contemporani, cuprinşi de grijile vieții, sau demnitari  şi speculanţi implicaţi în diferite afaceri şi jocuri politice. Şi în fiecare din personajele sale  – fie acesta Moş Bodrângă din spectacolul Amintiri de V. Cupcea după Ion Creangă sau Verde Împărat din Buzduganul fermecat de Liviu Deleanu; Moş Harpacică din Mai ia o tabletă de A. Makaianok sau Săbiuţa din Iaşii în carnaval de Vasile Alecsandri, Balzaminov din Însurătoarea lui Balzaminov de A. Ostrovski, Coarnă din Mult zgomot pentru nimic de W Shakespeare, Prinţul Pantiaşvili din Hanuma de A. Ţagareli sau Păcală din Sânzeana şi Pepelea de Vasile Alecsandri; personajele caragialiene Jupân Dumitrache, Zaharia Trahanache, Tache Farfuridi şi Conu Leonida sau Moliere din Comediantul şi Berlioz din Maestrul şi Margarita de Mihail Bulgakov; Karlson după Astrid Lindgren sau Michiduţă din filmul lui Vlad Ioviţă şi Gheorghe Vodă după Ivan Turbincă de Ion Creangă şi atâtea altele  – vedem chipuri care, prin trăsăturile lor de caracter, nu numai că se înscriu organic în spectacolul sau filmul dat. În acelaşi timp ele poartă pecetea de unicat inconfundabil, de plăsmuire artistică individuală, personală a creatorului lor inspirat – Mihai Curagău. Simplitatea-i firească, nemeşteşugită este momentul inedit al creaţiei sale artistice, graţie căruia este Talentul mereu proaspăt şi nedezminţit. Mihai Curagău cu măiestrie ştie să combine caracteristici plastice tipice cerute de cheia montării, cu trăsăturile caracteristice individuale, fapt ce ne demonstrează temeinicia creaţiei sale. Pe măsura evoluării în timp, harul său interpretativ s-a maturizat, devenind mai profund şi bogat în sensuri şi idei. Dacă în primii ani în creația actorului predominau personaje cu unchiaşii poznaşi, mai târziu regizorii, căutau să-i exploateze în special potenţialul exterior al actorului – făptură puţintică, gestică expresivă, mimica hazlie, care putea să imite orice ghiduşii şăgalnice. Datorită acestui fapt actorul a fost supranumit argint-viu pe scena moldovenească – au început  să-l învrednicească cu roluri de pondere, consistente, mai ales comice, satirice, nelipsite şi de un iz amărui, dar pline de sens şi multiple semnificaţii.  Numele lui devine cunoscut nu numai în oraşele şi localităţile Moldovei, ci şi la Moscova, New-York, în România, Canada, Franţa ş.a.

Cariera artistică. Mihai Curagău a început-o la teatrul Naţional “Mihai Eminescu” (pe atunci A. Puşkin) cu rolul său de debut Petica din spectacolul În numele revoluţiei, aminteşte-ţi! de M. Şatrov (1964). Titlul onorific de Artist Emerit din RSSM l-a primit în 1983. În anii ’90, odată cu deschiderea teatrului “Satiricus M. Curagău a fost angajat la această instituţie, realizând integral dramaturgia lui Caragiale, adică montarea a cinci piese. Astfel pe scena acestui teatru actorul Mihai Curagău îşi vede visul său de o viaţă, acum  împlinit, sau aproape împlinit, pentru că întotdeauna mai rămâne un rol pe care ţii mult să-l joci; iar după asta visezi unul, şi încă unul…

Curagau expozitie

Selecție de Moldovanu Anastasia

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s