Nicolae Darie, actorul şi omul: cartea săptămânii


Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvînt./Rodica Solovei. - Ch. : Epigraf SRL., 2011. - 240 p.

Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvînt. Rodica Solovei. – Ch. : Epigraf SRL., 2011. – 240 p.

           Îndemn la înălţare prin cuvânt…  Nicolae Darie

   Cartea este un elogiu adus atât maestrului Nicolae  Darie, actor, profesor cât şi măriei sale Cuvântul. Un actor vine pe scenă pentru a rosti Cuvântul, care aduce bucurie, vindecă, întristează, naşte semne de întrebare sau creează. Cuvântul care îndeamnă la înălţare … cam în aşa fel se exteriorizează N. Darie, care şi-a ţinut gândurile ascunse multă vreme. Cartea pe care dorim să o aducem la cunoştinţa D-stră  este rezultatul unui proiect, realizat de către autorul Rodica Solovei, doctor în istorie, apărută la Chişinău în 2011. Volumul urmăreşte traseul biografic al maestrului Nicolae Darie, parcurge filă cu filă itinerarul vieţii dumisale, scoate la evidenţă firea sensibilă, receptivă îndrăgostită de frumos, calea de formare şi de desăvârşire profesională a artistului. Substratul muncii cu desăvârşire şi insistenţă asupra propriului Eu îl sesizăm din aceste file. Lectura textului ne descoperă şi o altă vocaţie a maestrului: cea de pedagog, confirmată de discipolii săi, care au învăţat de la el cultură, spirit, suflet, edificare. Prima parte a cărţii conţine patru dialoguri între actor şi autorul cărţii. Aici sunt concentrate amintiri din copilărie şi din anii de studenţie, reflecţii personale despre activitatea în domeniul teatrului şi cel al pedagogiei. Dialogurile – „Revenire la rădăcini” (primul dialog), „Departe de casă” (dialogul al doilea), ”Despre teatru cu pana sufletului” (dialogul al treilea), „Pledoarie pentru profesia de dascăl”(dialogul al patrulea) –  au avut loc în mai-septembrie 2010. Din aceste dialoguri transpare şi talentul de narator al lui Nicolae Darie. Partea a doua a cărţii cuprinde o selecţie de materiale (interviuri, cronici de teatru, evocări, referinţe) spicuite din cărţi, ziare şi reviste de specialitate vizând activitatea maestrului Nicolae Darie care, vreme de peste patru decenii, rămâne a fi un adevărat slujitor al scenei şi un veritabil promotor al valorilor culturale. Cartea este însoţită de anexe cu o enunţare a rolurilor jucate de actor în teatru, film, despre distincţii şi premii, lista bibliogafiei selective şi poze din viaţa de familie.

N. Caranfil şi N. Darie în spectacolulPovestea unei nebunii obişnuite, P. Zelenka, 2008.

N. Caranfil şi N. Darie în spectacolul Povestea unei nebunii obişnuite, P. Zelenka, 2008.

N. Darie (Ianke) şi P. Oistric (Ilie) în spectacolul Tache, Ianche şi Cadâr de V. I. Popa, 2009.

N. Darie (Ianke) şi P. Oistric (Ilie) în spectacolul Tache, Ianche şi Cadâr de V. I. Popa, 2009.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s