Apel de susţinere!


   Armonia unei societăţi îşi are reflecţie în bunele relaţii de convieţuire între toţi membrii societăţii, indiferent de vârstă sau  statut social. Rolul actual al bibliotecii este unul de moderator al acestor relaţii în comunitatea care activează. Recent la bibliotecă au sosit mai mulţi uilizatori cu propuneri/iniţiative de susţinere a Scrisorii deschise din partea Uniunii Pensionarilor din republică, publicată în editorialul „Literatura şi arta” din 20 iunie curent. Sunteţi un centru mare de cultură şi informaţie şi trebuie să luaţi atitudine civică faţă de doleanţele oamenilor – ni s-a spus – aşteptăm, ca prin intermediul Dvs-tră această scrisoare să fie adusă la cunoştinţa tuturor, dat fiind faptul că deţineţi aceste pârghii de informatizare. 

Scrisoarea deschisă, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului şi Primului Ministru de către Consiliul Republican al Uniunii Pensionarilor vine cu o propunere de a veni în ajutorul persoanelor de vârsta a treia, ajutor, care ar parveni din fondul utilizării dividentelor anuale, create din proprietatea privată a acţionarilor, care cu 21 de ani în urmă şi-au depus bonurile de privatizare personale. Acestea au stat la baza creării societăţilor pe acţiuni. Dividentele anuale sunt folosite numai de persoane cu funcţii ale acestora, fără  a da posibilitate utilizării lor în folosul membrilor cărora le aparţin pe drept.

Este la discreţia fiecărui cetăţean pentru a susţine această iniţiativă. Prin intermediul blogurilor noastre, prin a ne expune colectiv opiniile în paginile mass-mediei am putea avea şi noi o mică contribuţie la soluţionarea acestei propuneri.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s