Bolboceanu Dumitru, pictor


Bolboceanu   Dumitru Bolboceanu s-a născut la 8 iulie 1960 în comuna Colicăuți, Briceni. Studii: Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (1975-1979), Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” (1983-1986). Activitatea profesională: lector la Catedra de Arte Plastice a Institutului de Arte din Moldova (1986-1987), profesor la Şcoala de Pictură pentru Copii „A. Şciusev” (1988-1997). Membru Uniunii Artiştilor Platici din RM – 1993.

Lucrări: Câmpie în toamnă, Planare, Zbor planar, Mirişte, Intrare, Sărbătoare, Natură statică, Margine de sat, Lac, Noiembrie, Ascendenţă, Spaţiu aerian, Reflexe, Deşteptare, Lumini în adâncime, Baladă, Curte, Umbre, Trec norii, ş.a.

Expoziţii: personale – Bucureşti (1994); în străinătate – Monte Giogio (1993), Dusseldorf (1997); unionale – Moscova (1989); de grup – Moldova (din 1986 până în prezent).

Achiziţii: în colecţiile Muzeului Naţional de Arte din Moldova; în colecţii particulare din Chişinău, Moscova, Austria, Franţa, SUA, Olanda, Israel, Portugalia, Belgia, ş.a.

Distincţii: Premiul Ministerului Tineretului şi Sportului din RM (1995); Premiul Firmei “Biconex” din România, Bacău; Premiul Ministerului Culturii (2007).

Sursă:  Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice “Al. Plămădeală” : Ghid enciclopedic. – Ch. : Museum, 2008. pag. 50

Linkuri utile:

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=807

http://www.arta.md/cv/bolboceanu-dumitru.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s