Vernisaj “Trecutul în viitor” – expoziţie de grup


Aviz   În ziua sărbătorii creştine “Înălţarea Domnului” la Filiala de Arte „T. Arghezi” din Chişinău sau adunat oameni, consumatori şi iubitori ai artelor frumoase   la   vernisajul Trecutul în viitorexpoziţie de grup, semnată de masteranzii anului II de la Universitatea Pedagogică “I. Creangă”, Facultatea Arte Vizuale S. Bolboceanu, S. Cojocaru, N. Duca, E. Grigoriu, T. Voloh, coordonator Eleonora Brigalda, dr. în studiul artelor, prof. univ.

Bolboceanu Svetlana, Cojocaru Stela, Duca Natalia, Grigoriu Elena, Voloh Tatiana, învăţăceii domnei Brigalda pe parcursul anilor au realizat un şir de lucrări, însă cele realizate pentru examenul de licenţă au decis să le expună la bibliotecă pentru a vedea şi ceilalţi studenţi de la facultatea sus-numită dar şi de la altele cu ce se ocupă un artist plastic. Cele cinci domnişoare sunt studente la masterat la aceeaşi facultate  pe când ceea ce realizează este diferit după tehnică, după titlu, de exemplu Stela COJOCARU – are expuse două lucrări una din ele poartă titlul de Naşterea tezaurului Daciei sa inspirat din traiul paşnic al dacilor, a studiat oamenii de artă care au lăsat un tezaur bogat. Lucrarea reprezintă un pictor ceramist dac, într-un colţ de atelier preistoric care e ste o casă veche cu paie. Pictorul e scăldat în umbre şi semiîntuneric, vedem rafturi cu vase care aşteaptă să fie pictate cu ornamente. Lucrarea a fost redată ca un fragment istoric rupt din timp, ca un moment surprins din trecut, folosind tehnica mixtă. O altă lucrare intitulată Altă realitate realizată în u/p cu dimensiunile 150*60 cm, abordează tema ecologică fiindcă pădurea, codru şi Moldova sunt lucruri inseparabile, nu există unul fără altul, dar din păcate echilibrul acesta este în defavoarea  codrilor. Pictura prezintă nişte copaci antropomorfizaţi deoarece ei sunt ca omul şi omul e ca pomul, nişte scene care sunt rupte dintr-o altă realitate. Svetlana BOLBOCEANU a realizat lucrarea Familia Regală, tehnică mixtă, reprezentând impresia legată de Regele Ferdinand şi Regina Maria aici este implantată biografia despre viaţa lor, fiind reprezentaţi în mijlocul naturii, castele, copaci, flori ca simboluri. O altă lucrare Cartea plină cu amintiri despre bunei tânăra pictoriţă a vrut să redea amintirile despre copilăria sa petrecută la bunei, obiectele din fier sunt la fel de la bunei. Copacul din lucrare este un cieş în care mă jucam când eram mică, împreună cu moşii mei. Lucrarea este dedicată buneilor Vanea şi Eugenia. Lucrările realizate diferit, purtând titlul diferit totuşi au tangenţe fiindcă au fost expuse într-o expoziţie de grup Trecutul în viitor fiecare din autori a încercat să înţeleagă titlu acestui vernisaj şi să vină cu lucrarea respectiv temei.

Cei interesaţi sunt aşteptaţi cu drag la Biblioteca de Arte, aula de la nivelul 2 până la 1 septembrie pentru a viziona expoziţia. Felicitări pictorilor expozanţi.

Cartea plină cu amintiri despre bunei

Cartea plină cu amintiri despre bunei

Familia Regală

Familia Regală

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s