Isai Cârmu – pictor, grafician


Isai CârmuMaestru Emerit în Arte, Isai Cârmu îşi face meseria de pictor şi grafician încă din vremea studiilor. Între anii 1957-1965 învaţă la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău, apoi, între 1965-1971 stidiază la Institutul Poligrafic din oraşul Moskova, Facultatea Grafică, avându-i ca profesori pe A. Gonciarov, V. Leahov, O. Kamkin. Activitatea sa de debut o începe în calitate de pictor la ziarul Tinerimea Moldovei (1965-1966). Talentul său s-a manifestat mai ales în domeniul graficii pe care îl practică cu începere la editurile din Chişinău: Cartea Moldovenească (1966-1979), Literatura artistică (1979-1989) şi Litera (din 1995). Ilustrează peste 500 titluri de carte, participă la o serie de concursuri naţionale de carte, unionale, care s-au realizat în timpul fostei Uniuni Sovietice şi internaţionale, printre care concursul  Bienala Internaţională de afişe Varşovia (1971), Arta cărţii (Bratislava, 1980),expoziţia Cartea în URSS (în Europa, Canada, SUA) ş. a.  unde lucrările lui au fost menţionate cu diplome. Este deţinătorul Medaliei de Aur, primită  pentru lucrarea prezentată la concursul din 1971. A avut 7 expoziţii personale la Chişinău, Bucureşti, Moskova şi în alte centre prestigioase de cultură. Cu o deosebită dragoste ilustrează operele literare din literatura clasică română şi universală, din literatura scriitorilor contemporani. Printre aceste lucrări se identifică Sonetele lui Petrarca (1975), Operele alese ale lui M. Eminescu (1980) şi S. Esenin, Sufletele moarte ale lui N. Gogol, Dimitrie Vodă Cantemir de Vlad Ioviţă, Poveşti miniatureşti, Poveşti populare româneşti, Toamna lui Orfeu de G. Meniuc, Corabia nebunilor de Sebastian Brandt, Cântece din bătrâni, Aproape de Gr. Vieru, Pâine de L. Damian, Colecţia Biblioteca şcolarului, multe cărţi pentru copii de GR. Vieru, A. Gaidar, D. Matcovschi ş. a. Este laureat al premiului Moisei Gamburd (2000), al Premiului Igor Vieru pentru întreaga activitate (2000), al Premiului Naţional al Republicii Moldova (2011). Maestru Emerit în Arte (1996), Ordinul Gloria Muncii (2000), medalia Mihai Eminescu (2000) şi diploma Ivan Fiodorov pentru ilustrarea lucrării Poveşti populare moldoveneşti.

Opera de creaţie a maestrului Isai Cârmu are o importanţă mare în dezvoltarea graficii de carte moldoveneşti contemporane.

Comentarii critice: doctor în st. Artelor, d. Eleonora Barbas:

Carmu este un ales al meseriei pentru care Cartea trebuie sa aiba un efect binefăcător asupra ochilor, sufletului si inimii celora care o contemplă. Cu calmul si siguranţa de “un gospodar”, Isai Carmu are grija de aspectul general al carţii de la supracopertă la caseta tehnică.
Corelatia dintre doua arte, a imaginii si a cuvântului, pentru I. Cârmu este firească. Lucrând asupra manuscrisului, I. Cârmu tinde să dezvăluie concepţia artistică a autorului, dar niciodată nu se limitează la ideea sugerată de acesta.

Vsevolod Ciornei, jurnalist, prezentator media

Orgoliul sănătos şi protector de artist îl apără de tentaţia de a cocheta cu ochiul nostru avid de perfecţiune şi armonie servite pe tavă: Isai Cârmu nu vrea să-şi asume ingrata responsabilitate de “rotunjire a colţurilor”, dimpotrivă, el descoperă unghiul acolo unde noi eram obişnuiţi din motive de autoliniştire să vedem cercul perfect şi , in cel mai rău caz, ovalul.

A consemnat A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s