Recunoştinţă


Lansare de carteFacebook-ul poate fi uneori ca un balzam al sufletului. Zilele trecute am citit un material, care nu a putut să nu mă înduioşeze. Uneori oamenii îşi împărtăşesc impresiile cu multă bunăvoinţă, fără a  urmări un scop oarecare. Dar o fac din pornirea sufletului, astfel încât, din aceste impresii se alimentează spiritual mult mai mulţi. În luna iunie 2012 la biblioteca de Arte “T. Arghezi” a fost realizată o activitate cu genericul Omagiu marelui Eminescu cu participarea invitatului de onoare din oraşul Brăila, distinsa doamnă Constanţa Abălaşei-Donosă, nume bine cunoscut în comunitatea culturală chişinăuiană, un fidel utilizator al filialelor BM “B.P.Hasdeu”. În cadrul activităţii au avut loc lansarea cărţii domniei sale Poezii pastelate şi lansarea expoziţiei de grafică Eminescu în grafica mea de acelaş  autor, lucrările căreia au fost donate bibliotecii. Ca de obicei la asemenea evenimente se întâmplă lucruri minunate, întâlniri de suflet, dialoguri frumoase, care mai apoi reapar în memorie. La acel eveniment a fost prezent şi d-l Ion Chiriac, medic de profesie, din Chişinău, dar care e înzestrat cu mult har atât de la natură, cât şi prin sârguinţa sa, este poet şi cantautor, participă şi se implică la desfăşurarea evenimentelor cultural-literare din ţară. Ion Chiriac a susţinut atunci un recital literar (din creaţia proprie) emoţional, a interpretat piese muzicale şi a vorbit în felul său (extraordinar) despre M. Eminescu, captivând atenţia participanţilor prin cunoştinţele sale profunde, a lansat cartea sa Ştiu şi văd.Vă propunem, dragi utilizatori un comentariu la această carte, preluat de pe pagina facebooku-lui.

ŞTIU ŞI VĂD “, autor ION CHIRIAC
– Comentariu –
Ştiu şi văd, este o carte de poeme, a poetului Ion Chiriac din Basarabia. Aceasta, a apărut la Ed. Pontos din Chişinău, în anul 2004.
Prefaţa cărţii, aparţine scriitorului Ion Proca.
Cartea este primită în dar de la autor, când ne-am cunoscut personal cu prilejul expoziţiei personale de grafică “ Eminescu în grafica mea “ şi a lansării cărţii mele de poezii cu numele de “Poezii pastelate”, editată la Ed.Singur-Târgovişte, anul 2011 de către editorul şi scriitorul Ştefan Doru-Dăncuş.
Acest dublu eveniment, a avut loc în data de 15 Iunie 2012, la Chişinău la invitaţia Biblotecii de Arte Tudor Arghezi , condusă de manager Aliona Vârlan.
Însemnele mele asupra acestei cărţi, au pornit de la personalitatea revelatoare şi adevărată a autorului ei, domnul Ion Chiriac, care m-a impresionat direct şi puternic prin toate formele sale de exprimare: recital de poezie, melodii interpretate ( având o voce de bariton ), cât şi o aleasă expunere despre Eminescu şi opera sa. Aceste însuşiri spirituale de har şi mare calitate, dau înfăţişarea sufletească a omului Ion Chiriac, care prin rezonanţa sa sensibilă, semenii îl preţuiesc şi îl iubesc şi prin profesia domniei sale de medic.
Şi cum spunea scriitorul Ion Proca, în prefaţa acestei cărţi pe care o semnează, acum si cuvintele mele scrise, sunt gandite cu cu sinceritate.
”Sunt poeţi care abia de-şi pot declama 2-3 poezii pe de rost. Chiriac mi-a spus pe de rost poemul “ Sămânţa pomului şi fructul”, care conţine peste 100 de strofe. Memorie aleasă au mai avut şi alţi poeţi. Dar profunzime, mai puţini :
“Şi poate părţile din pom, / Şi ram, şi frunză, şi tulpină, / La fel ca părţile din om – / Au inimă în rădăcină.
Acel ce cade din tulpină, / Sau de se rupe de la ea, / Se smulge şi din rădăcină / Şi se preface în nuia.
Nuia, cu care răul-vântul, / Loveşte pomu-n vârful blând, / Un vreasc ce biciue cuvântul, / Să-i sfarme mugurii din gând. “
Pentru mine, poezia medicului-poet Ion Chiriac, este poezia unui vizionar, fiindcă punctual de plecare este realitatea. Poezia domniei sale, prezintă imagini cu greutate , fiindcă din câte am citit, puţini poeţi au fost atât de intransigenţi şi maturi în cuvinte.
“ Prin foc şi prin sabie, / Mereu Basarabie, – / Rămâi peste plai – / Grădină de Rai – / Frumoasă / Şi blândă, / Crăiasă – / Şi sfăntă – / La bine şi greu, / Aceiaşi mereu …/ Şi / leagănul / cântecului / meu ! “
– Basarabia ! –
Poezia sa se întinde până acolo la locul de trăire şi elaborare a temelor sale vizuale : în interiorul locuinţei seara, prin graiul bunicii :
“ Dar cine a şti -o / Şi-a povesti-o, / Seară de seară, / Peste o seară , / La o săptămână, / La o lună, / Peste jumătate de an, / Sau chiar la un an – / Va veni un înger milostiv / Şi-l va lua / De mâna dreaptă / Şi-l va duce / Pe cărare dreaptă, / Şi înţeleaptă, / La mese pline / Şi făclii aprinse, / La pahare pline / Şi vorbe bune / Amin . “a
– Povestea lui Iisus Hristos –
Ori dimineaţa în plin soare, cu gândul la mama sa ce EVA, o chema…
“ Dar maica nu-i acasă, / Ea zace în mormânt, / Iar peste ea apasă / Mulţime de pământ . “
– Revenire –
Sau zugrăvind prin cuvinte toate limitele capacităţii sale imaginative .
“ Un pom sub ceruri creşte- / Din floare fruct să-nchege, / Un neam se chinuieşte / Pe ramuri Om să-şi lege, / Că-n fruct întreg e pomul, / El numele îi poartă, / Un neam născându-şi Omul – / Spre ceruri are poartă ! “
– Poarta –
Consider poezia sa, oglinda sufletului său frumos. Ion Chiriac, este un poet în care se vede forţa personalităţii sale : harul său personal căpătând valoare de cucerire definitivă a sufletului pe care îl are în faţă.
“ Corpul nostru e un fel de casă, / Unde Domnul naşte un mister. / Omul, deci, nu-i partea aratoasă – / Este chipul picurat din cer ! “
– Povara –
Citind această carte ” Ştiu şi văd “ cu mare plăcere, mărturisesc că poezia lui Ion Chiriac , mi-a pătruns la suflet prin calitatea şi sinceritatea ei, prin subiectele interesante şi prin forţa sa spirituală. Întreaga carte de poeme, este echilibrată prin expresie şi solidară prin conţinut, asemeni sufletului lui Ion, plin de lumină, bunătate şi energie pozitivă.
“ A fi, sau a nu fi ! / E vechea întrebare, / Şi care e răspunsul ? / Sau cine-l poate spune ? / Răspunsul la – a fi, / E-n fraza următoare : / -Să poţi pe tot parcursul / A rămâne, / A rămâne, /
Şi azi şi mâine, / Şi poimâine – / Şi în veci ! “
– Paşii –
Răspunsul îl voi da cu întreaga mea bucurie medicului – artist ION CHIRIAC, meticulous în gesturi, ţinută şi rafinament de estet.
“ Si ea toată-n unduire, / Ne-mpleteşte ca o aţă, / Să ajungem în Iubire – / Viaţă ! / Viaţă! / Viaţă ! / Viaţă ! “
– Sămânţa pomului şi fructul –

Constanţa Abălaşei-Donosă

A consemnat A. Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s